Provinciale-Statenverkiezingen - 26 april 1950

Provincie Zeeland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 33703 24,62% +2,81% 11 +1
Katholieke Volkspartij KVP 26326 19,23% -0,75% 9 0
Christelijk-Historische Unie CHU 25518 18,64% -0,83% 8 0
Anti-Revolutionaire Partij ARP 19807 14,47% -0,48% 6 0
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 12922 9,44% -0,17% 4 0
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 11680 8,53% -1,55% 3 -1
Middenstandspartij MP 3215 2,35% 1
Lijst-Blommaert Blommaert 1609 1,18% -0,22%
Communistische Partij van Nederland CPN 1182 0,86% -1,48% -1
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 957 0,70%
Totaal geldige stemmen 136919 42
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 5501 3,86%
Totaal uitgebrachte stemmen 142420 90,79%
Kiesgerechtigd 156868


1946 < 1950 > 1954

Index