Provinciale-Statenverkiezingen - 21 april 1954

Provincie Zeeland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 40583 28,14% +3,53% 12 +1
Katholieke Volkspartij KVP 28670 19,88% +0,65% 9 0
Christelijk-Historische Unie CHU 25428 17,63% -1,00% 8 0
Anti-Revolutionaire Partij ARP 19969 13,85% -0,62% 6 0
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 12850 8,91% -0,53% 4 0
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 12393 8,59% +0,06% 3 0
Katholieke Arbeiderslijst KAL 2216 1,54%
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 1272 0,88% +0,18%
Communistische Partij van Nederland CPN 818 0,57% -0,30%
Middenstandspartij MP -1
Totaal geldige stemmen 144199 42
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 4186 2,82% -1,04%
Totaal uitgebrachte stemmen 148385 91,68% +0,89%
Kiesgerechtigd 161850 +3,18%


1950 < 1954 > 1958

Index