Provinciale-Statenverkiezingen - 29 mei 1946

Provincie Zeeland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 28969 21,80% 10 +1
Katholieke Volkspartij KVP 26540 19,98% 9 +1
Christelijk-Historische Unie CHU 25857 19,46% 8 0
Anti-Revolutionaire Partij ARP 19854 14,94% 6 -1
Partij van de Vrijheid PvdV 13399 10,09% 4 -1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 12759 9,60% 4 0
Communistische Partij van Nederland CPN 3118 2,35% 1
Lijst-Blommaert Blommaert 1857 1,40%
Lijst-D'Hert D'Hert 503 0,38%
Nationaal-Socialistische Beweging NSB -1
Totaal geldige stemmen 132856 42


1939 < 1946 > 1950

Index