Provinciale-Statenverkiezingen - 26 april 1950

Provincie Noord-Brabant


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 424756 77,75% -0,63% 52 -1
Partij van de Arbeid PvdA 52060 9,53% +0,25% 6 0
Christelijk-Historische Unie CHU 17877 3,27% +0,24% 2 0
Anti-Revolutionaire Partij ARP 15146 2,77% -1,01% 1 -1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 10091 1,85% +0,63% 1 +1
Katholieke Onafhankelijke Groepering KOG 8931 1,63% 1
Middenstandspartij MP 8129 1,49% 1
Communistische Partij van Nederland CPN 4486 0,82% -1,58% -1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 2560 0,47% +0,01%
Katholieke Nationale Partij KNP 2265 0,41%
Totaal geldige stemmen 546301 64
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 28198 4,91%
Totaal uitgebrachte stemmen 574499 92,23%
Kiesgerechtigd 622872


1946 < 1950 > 1954

Index