Provinciale-Statenverkiezingen - 21 april 1954

Provincie Noord-Brabant


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 467177 75,79% -1,96% 50 -2
Partij van de Arbeid PvdA 83410 13,53% +4,00% 9 +3
Christelijk-Historische Unie CHU 18501 3,00% -0,27% 2 0
Anti-Revolutionaire Partij ARP 16559 2,69% -0,08% 1 0
Katholieke Nationale Partij KNP 13888 2,25% +1,84% 1 +1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 10708 1,74% -0,11% 1 0
Communistische Partij van Nederland CPN 4486 0,48% -0,34%
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 2560 0,45% -0,02%
Lijst-Van Nunen vNunen 417 0,07%
Middenstandspartij MP -1
Katholieke Onafhankelijke Groepering KOG -1
Totaal geldige stemmen 616415 64 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 23126 3,62% -1,29%
Totaal uitgebrachte stemmen 639541 94,05% +1,82%
Kiesgerechtigd 622872 +9,17%


1950 < 1954 > 1958

Index