Provinciale-Statenverkiezingen - 29 mei 1946

Provincie Noord-Brabant


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 409584 78,38% 53 0
Partij van de Arbeid PvdA 48479 9,28% 6 0
Anti-Revolutionaire Partij ARP 19766 3,78% 2 0
Christelijk-Historische Unie CHU 15870 3,04% 2 0
Communistische Partij van Nederland CPN 12561 2,40% 1
Katholieke Jongeren KJ 6436 1,23%
Partij van de Vrijheid PvdV 6384 1,22%
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 2409 0,46%
Nederlandse Christ. Soc. Corp. Unie NCSCU 1043 0,20%
Nationaal-Socialistische Beweging NSB -1
Totaal geldige stemmen 522532 64


1939 < 1946 > 1950

Index