Tweede-Kamerverkiezingen - 15 maart 2017

Aantal stemmen per provincie

Totaal VVD PVV CDA D66 GrLinks SP PvdA CU PvdD 50PLUS SGP DENK FvD VNL Piraten Art1 NW OP LidK NietS DBB GP JezusL VP LP M/B/V StemNL VDP
Groningen 370816 51477 41689 42889 46674 44067 51643 30814 22107 13451 10389 2771 1755 5942 985 1666 292 426 496 419 305 210 153 114 82 Groningen
Friesland 413644 70323 46494 78348 40024 34559 45944 34672 21168 11969 11961 3880 914 7537 1447 1290 1279 639 366 403 198 145 84 Friesland
Drenthe 316442 61555 40798 45692 32412 24546 37744 27129 14449 8107 11178 2460 900 5744 1084 763 468 521 391 236 108 106 51 Drenthe
Overijssel 727552 135760 84386 144223 77333 50604 66753 40025 43578 15497 18510 21852 10627 10632 2214 2205 283 708 709 473 389 310 313 168 Overijssel
Flevoland 232072 47998 34047 24740 23243 18438 18743 11873 10998 7399 8930 9072 4971 4985 1202 1101 2386 452 365 212 194 150 131 322 77 43 Flevoland
Gelderland 1311406 274181 153836 182226 156571 115349 119125 71264 58581 37728 36638 53160 18029 19123 3933 3467 815 1460 1565 776 686 635 444 791 339 168 435 81 Gelderland
Utrecht 811369 184071 81286 86895 124167 94721 45867 42149 40064 27286 18427 21238 22179 12502 2416 2907 1263 913 765 400 317 389 454 208 155 291 39 Utrecht
N-Holland 1680519 389823 181222 135118 249509 206435 118629 114956 30503 74556 52148 6029 49834 32996 7165 7329 14334 2280 2190 1417 1386 881 1003 525 123 128 N-Holland
Z-Holland 2202855 485836 320456 223986 266880 190753 147856 121179 81955 72625 68541 67650 72279 45801 9081 7861 7937 3176 2226 869 1346 926 1182 1227 595 384 199 49 Z-Holland
Zeeland 234583 46244 31302 31563 19021 14554 22299 13203 10692 6808 8162 22382 1579 4067 893 624 122 298 283 153 100 92 71 38 33 Zeeland
N-Brabant 1531180 368854 224060 203695 177252 118941 187988 64685 17672 39832 51199 7585 25683 24067 5464 4600 930 1860 1870 1782 818 666 580 305 386 231 175 N-Brabant
Limburg 680247 121813 133224 101630 71864 46334 92857 27511 4404 19838 31003 859 7381 13721 2310 1665 285 1035 936 501 387 352 204 133 Limburg
BES 3356 416 141 791 869 299 185 239 100 118 45 12 16 45 15 53 7 5 BES
Nederland 10516041 2238351 1372941 1301796 1285819 959600 955633 599699 356271 335214 327131 218950 216147 187162 38209 35478 28700 14362 12570 6858 6025 5221 4945 3099 2938 1492 726 527 177 Nederland

2012 < 2017 > 2021

Percentages 2017

Landelijke uitslag 2017

Index

Lijstencombinaties:

PvdA & GroenLinks

ChristenUnie & SGP

Deelnemende partijen:

VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
PVV Partij voor de Vrijheid
CDA Christen-Democratisch Appèl
D66 Democraten 66
GrLinks GroenLinks
SP Socialistische Partij
PvdA Partij van de Arbeid
CU ChristenUnie
PvdD Partij voor de Dieren
50PLUS 50PLUS
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
FvD Forum voor Democratie
VNL VoorNederland
Piraten Piratenpartij
Art1 Artikel 1
NW Nieuwe Wegen
OP Ondernemerspartij
LidK Lokaal in de Kamer
NietS Niet Stemmers
DBB De Burger Beweging
GP GeenPeil
JezusL Jezus Leeft
VP Vrijzinnige Partij
M/B/V Mens&Spirit/Basisinkomenpartij/Vrede&Recht
StemNL StemNL
VDP Vrije Democratische Partij