Tweede-Kamerverkiezingen 5 juli 1922


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Rooms-Katholieke Staatspartij RKSP 874745 29,86% -0,17% 32 +2
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij SDAP 567769 19,38% -2,57% 20 -2
Anti-Revolutionaire Partij ARP 402277 13,73% +0,30% 16 +3
Christelijk-Historische Unie CHU 318669 10,88% +4,32% 11 +4
  CHU lijst 1 302855 10,34%
  CHU lijst 2 15814 0,54%
de Vrijheidsbond VB 271358 9,26% -5,37% 10 -5
  de Vrijheidsbond VB 224288 7,66%
  Lijst Staalman 24710 0,84%
  Lijst Ter Hall 22360 0,76%
Vrijzinnig Democratische Bond VDB 134595 4,59% -0,67% 5 0
Communistische Partij van Nederland CPN 53664 1,83% -0,48% 2 0
Plattelandersbond PB 45816 1,56% +0,89% 2 +1
  Plattelandersbond (links) 36668 1,25% +0,84%
  Plattelandersbond (rechts) 7871 0,27% +0,01%
  Plattelandersbond (RK) 1277 0,04%
Liberale groep 28050 0,96% +0,92% 1
  Liberale Partij LP 18124 0,62%
  Volkswelvaartspartij 9784 0,33% +0,31%
  Lijsten Braam 142 0,00% -0,01%
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 26744 0,91% +0,53% 1 +1
Christen-Democratische Partij CDP 20760 0,71% -0,09% -1
Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij HGSP 20431 0,70%
Christelijk-Sociale Partij CSP 19540 0,67% +0,06% -1
Lijsten Arts Arts 15830 0,54%
NBB/Patriciërs/Huiseigenaren 15638 0,53%
  Ned. Bond van Belastingbetalers NBB 10501 0,36%
  Patriciërsbond 3495 0,12%
  Huiseigenarenpartij 1642 0,06%
Onafhankelijke Partij OP 15227 0,52%
Nieuwe Katholieke Partij NKP 13499 0,46%
Socialistische Partij SP 12411 0,42% -0,24% -1
Rapaille-partij RP 11458 0,39%
Plattelandspartij PP 10628 0,36%
Democratische Partij 9209 0,31%
Bezuinigingsbond 8193 0,28%
Neutraal Blok aller Middenstanders 7963 0,27%
Alg. Ned. Vrouwenorganisatie 6001 0,20%
Groep Van der Zwaag 3723 0,13% -0,07%
Kunstenaarspartij 3499 0,12%
Lijst Van Groenendael 1902 0,06%
Christelijke Volkspartij 1556 0,05%
Grondpartij 1384 0,05% +0,03%
Vrijdenkers 1123 0,04%
Lijst Coppenolle 1061 0,04%
Kiesvereniging Algemeen Belang 741 0,03%
Partij voor Pensioenbelangen 588 0,02%
Vrije Middenstandspartij 577 0,02%
Lijst Bleeker 548 0,02%
Kleine Middenstandspartij 544 0,02%
Lijst Van der Werf 544 0,02%
Vaderlandse Partij 354 0,01%
Lijst Verwey 291 0,01%
Lijst De Ruyter Gzn 194 0,01%
Lijst Brinkman 167 0,01%
Revolutionaire Partij 142 0,00%
Lijst Schouten 89 0,00%
Lijst Busch 67 0,00%
Bond van Christen-Socialisten BCS -0,63% -1
Verb. tot Democratisering der Weermacht VDW -0,51% -1
Totaal geldige stemmen 2929569 88,78% +0,36% 100
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen Onbekend
Uitgebrachte stemmen/Opkomst Onbekend
Kiesgerechtigd 3299672 +117,46%
Kiesdeler 29295,69


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

1918 < 1922 > 1925

Index


Bronnen: Parlement & Kiezer Jaarboekje 1923/1924, J.A. Jungmann en F.K. van Iterson, 's-Gravenhage 1923 (stemmenaantallen), CBS Statline (kiesgerechtigden, stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)