Provinciale-Statenverkiezingen - 23 maart 1966

Provincie Utrecht


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 97082 23,79% -1,76% 14 -1
Partij van de Arbeid PvdA 92605 22,69% -7,08% 13 -4
Christelijk-Historische Unie CHU 55270 13,54% +1,54% 8 +1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 47546 11,65% +0,04% 7 +1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 43026 10,54% -1,35% 6 -1
Boerenpartij BP 27187 6,66% 4
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 17703 4,34% +1,75% 2 +1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 13318 3,26% -0,26% 1 -1
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 5020 1,23% +0,17%
Communistische Partij van Nederland CPN 4854 1,19% -0,08%
Christen-Democraten Unie CDU 2479 0,61%
Partij voor Volkswil en Referendum PvV&R 1550 0,38%
Partij voor Volksbelang en Volksstemming PvV&V 410 0,10%
Totaal geldige stemmen 408050 55 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 10621 2,54% +0,02%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 418671 94,72% +1,12%
Kiesgerechtigd 442002 +11,95%


1962 < 1966 > 1970

Index