Provinciale-Statenverkiezingen - 28 maart 1962

Provincie Utrecht


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 107245 29,77% +1,13% 17 +4
Katholieke Volkspartij KVP 92050 25,55% -0,61% 15 +3
Christelijk-Historische Unie CHU 43265 12,01% -0,39% 7 +2
Anti-Revolutionaire Partij ARP 42865 11,90% -0,82% 7 +2
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 41842 11,61% -1,04% 6 +1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 12699 3,53% +0,09% 2 +1
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 9323 2,59% 1
Communistische Partij van Nederland CPN 4586 1,27% -0,84%
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 3813 1,06% -0,01%
Bond van Wereldburgers BvW 1764 0,49% -0,31%
Christelijk-Nationale Volkspartij CNVP 794 0,22%
Totaal geldige stemmen 360246 55 +14
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 9288 2,51% -0,20%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 369534 93,60% -0,84%
Kiesgerechtigd 394807 +6,38%


1958 < 1962 > 1966

Index