Provinciale-Statenverkiezingen - 21 april 1954

Provincie Utrecht


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 87950 28,61% +2,93% 12 +1
Katholieke Volkspartij KVP 82842 26,95% +0,08% 12 0
Anti-Revolutionaire Partij ARP 46567 15,15% -2,17% 6 -1
Christelijk-Historische Unie CHU 39235 12,76% -1,29% 5 -1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 27205 8,85% +1,64% 4 +1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 10279 3,34% -0,11% 1 0
Communistische Partij van Nederland CPN 8682 2,82% -1,26% 1 0
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 3118 1,01% 0,00%
Bond van Wereldburgers BvW 1505 0,49% +0,34%
Totaal geldige stemmen 307383 41 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 10355 3,26% -1,15%
Totaal uitgebrachte stemmen 317738 92,81% +1,25%
Kiesgerechtigd 342341 +7,11%


1950 < 1954 > 1958

Index