Provinciale-Statenverkiezingen - 26 april 1950

Provincie Utrecht


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 75149 26,87% +0,73% 12 +1
Partij van de Arbeid PvdA 71845 25,68% -1,31% 11 -1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 48459 17,32% +1,16% 7 0
Christelijk-Historische Unie CHU 39288 14,05% +1,03% 6 +1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 20167 7,21% +2,35% 3 +1
Communistische Partij van Nederland CPN 11400 4,08% -4,02% 1 -2
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 9643 3,45% +0,09% 1 0
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 2823 1,01%
Bond van Wereldburgers BvW 952 0,34%
Totaal geldige stemmen 279726 41
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 12920 4,41%
Totaal uitgebrachte stemmen 292646 91,56%
Kiesgerechtigd 319629


1946 < 1950 > 1954

Index