Provinciale-Statenverkiezingen - 21 april 1954

Provincie Noord-Holland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 347948 33,87% +3,63% 27 +3
Katholieke Volkspartij KVP 240665 23,42% -0,53% 19 0
Communistische Partij van Nederland CPN 140834 13,71% -2,62% 11 -2
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 123001 11,97% +0,80% 9 +1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 89775 8,74% -1,93% 7 -1
Christelijk-Historische Unie CHU 62571 6,09% -0,19% 4 -1
Katholieke Nationale Partij KNP 12400 1,21% +0,68%
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 4700 0,46% +0,12%
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 3348 0,33% +0,01%
Socialistische Unie SU 2211 0,22%
Totaal geldige stemmen 1027453 77 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 38930 3,65% -0,82%
Totaal uitgebrachte stemmen 1066383 93,33% +1,11%
Kiesgerechtigd 1142564 +10,91%


1950 < 1954 > 1958

Index