Provinciale-Statenverkiezingen - 26 april 1950

Provincie Noord-Holland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 286334 30,24% -0,94% 24 0
Katholieke Volkspartij KVP 226770 23,95% +0,23% 19 0
Communistische Partij van Nederland CPN 154590 16,33% -6,15% 13 -5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 105756 11,17% +4,77% 8 +3
Anti-Revolutionaire Partij ARP 101042 10,67% +1,36% 8 +1
Christelijk-Historische Unie CHU 59485 6,28% +0,78% 5 +1
Katholieke Nationale Partij KNP 5049 0,53%
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 3210 0,34% -0,22%
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 3062 0,32%
Revolutionair Communistische Partij RCP 1446 0,15%
Totaal geldige stemmen 946744 77
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 44278 4,47%
Totaal uitgebrachte stemmen 991022 92,22%
Kiesgerechtigd 1074587


1946 < 1950 > 1954

Index