Provinciale-Statenverkiezingen - 21 april 1954

Provincie Limburg


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 293341 81,93% -1,59% 39 0
Partij van de Arbeid PvdA 44451 12,41% +6,83% 5 +2
Katholieke Democratische Bond KDL 7542 2,11% -0,51% 1 0
Samenwerkende Christelijke Groeperingen SCG 7314 2,04% -0,39% -1
Communistische Partij van Nederland CPN 4761 1,33% -1,42% -1
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 635 0,18%
Totaal geldige stemmen 358044 45 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 358044 4,76%% -3,01%
Totaal uitgebrachte stemmen 375931 95,05% +1,95%
Kiesgerechtigd 355567 +11,24%


1950 < 1954 > 1958

Index