Provinciale-Statenverkiezingen - 26 april 1950

Provincie Limburg


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 254987 83,52% +1,54% 39 0
Partij van de Arbeid PvdA 20859 6,83% -2,29% 3 -1
Communistische Partij van Nederland CPN 8388 2,75% -3,13% 1 -1
Katholieke Democratische Bond KDB 7995 2,62% 1
Samenwerkende Christelijke Groeperingen SCG 7421 2,43% +0,54% 1 +1
Katholieke Nationale Partij KNP 5662 1,85%
Totaal geldige stemmen 305312 45
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 25710 7,77%
Totaal uitgebrachte stemmen 331022 93,10%
Kiesgerechtigd 355567


1946 < 1950 > 1954

Index