Provinciale-Statenverkiezingen - 21 april 1954

Provincie Gelderland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 190533 33,14% +0,53% 21 0
Partij van de Arbeid PvdA 155201 26,99% +3,49% 17 +2
Christelijk-Historische Unie CHU 91330 15,88% -0,81% 10 -1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 56099 9,76% -1,31% 6 -1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 46352 8,06% -0,41% 5 0
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 19125 3,33% -0,61% 2 0
Communistische Partij van Nederland CPN 9405 1,64% -0,54% 1 0
Katholieke Nationale Partij KNP 4740 0,82% +0,08%
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 2204 0,38% +0,34%
Totaal geldige stemmen 574989 62 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 18962 3,19% -1,29%
Totaal uitgebrachte stemmen 593951 93,60% +1,99%
Kiesgerechtigd 634545 +7,66%


1950 < 1954 > 1958

Index