Provinciale-Statenverkiezingen - 21 april 1954

Provincie Drenthe


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 52438 37,84% +1,17% 14 +1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 24717 17,84% -0,76% 7 0
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 24670 17,80% -1,01% 6 -1
Christelijk-Historische Unie CHU 19924 14,38% -0,11% 5 0
Katholieke Volkspartij KVP 9159 6,61% +0,54% 2 0
Communistische Partij van Nederland CPN 5648 4,08% -0,08% 1 0
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 2018 1,46% +0,26%
Totaal geldige stemmen 138574 35
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 8849 6,00% -1,15%
Totaal uitgebrachte stemmen 147423 93,71%
Kiesgerechtigd 157311 +6,64%


1950 < 1954 > 1958

Index