Provinciale-Statenverkiezingen - 26 april 1950

Provincie Drenthe


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 46247 36,67% -0,46% 13 0
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 23726 18,81% +2,20% 7 +1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 23458 18,60% -0,12% 7 0
Christelijk-Historische Unie CHU 18266 14,49% +0,14% 5 0
Katholieke Volkspartij KVP 7656 6,07% +0,41% 2 0
Communistische Partij van Nederland CPN 5242 4,16% -3,37% 1 -1
Provinciaal Comité Gereformeerde Kiezers 1507 1,20%
Totaal geldige stemmen 126102 35
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 9716 7,15%
Totaal uitgebrachte stemmen 135818 92,07%
Kiesgerechtigd 147516


1946 < 1950 > 1954

Index