Eerste-Kamerverkiezingen - 30 mei 2023


Partij Afk. Aantal Zetels
BoerBurgerBeweging BBB 137 36976 16
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 67 22194 10 -2
GroenLinks GrLinks 55 17313 7 -1
Partij van de Arbeid PvdA 68 15862 7 +1
Christen-Democratisch Appèl CDA 47 13136 6 -3
Democraten 66 D66 37 11144 5 -2
Partij voor de Vrijheid PVV 34 10922 4 -1
Partij voor de Dieren PvdD 27 8560 3 0
JA21 JA21 24 8289 3
Socialistische Partij SP 24 7404 3 -1
ChristenUnie CU 23 6595 3 -1
Forum voor Democratie FvD 17 4866 2 -10
Volt Volt 14 4826 2
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 17 4436 2 0
50PLUS 50PLUS 8 3264 1 -1
Onafhankelijke Politiek Nederland OPNL 17 3183 1 0
Totaal geldige stemmen 616 178970 75
Uitgebrachte stemmen 616 178970
Kiesgerechtigd 616 178970
Kiesdeler 2386,2667

Kleinere provincies hebben relatief meer Statenleden. Hiervoor wordt gecompenseerd door Statenleden van grotere provincies een stem van groter gewicht toe te kennen. Elke provincie heeft daarom een bepaalde stemwaarde, deze is afhankelijk van het aantal inwoners. De stemwaarde wordt berekend door het aantal inwoners van een provincie te delen door 100, en daarna door het aantal zetels in Provinciale Staten. Dit wordt afgerond op hele getallen. De stemwaarde loopt uiteen van 100 voor Zeeland en Flevoland tot 692 voor Zuid-Holland. Elke stem van een Statenlid wordt vermenigvuldigd met de stemwaarde van zijn provincie.

Sinds een Grondwetswijziging in 2018 hebben ook de BES-eilanden stemrecht voor de Eerste Kamer. Hiertoe wordt op elk van de BES-eilanden een kiescollege voor de Eerste Kamer verkozen, tegelijkertijd met de eilandraadsverkiezingen.

Sinds een Grondwetswijziging in 2023 hebben ook niet-ingezetenen stemrecht voor de Eerste Kamer. Hiertoe wordt via briefstemmen een kiescollege voor de Eerste Kamer verkozen in de periode voorafgaand aan de Statenverkiezingen.

Het aantal zetels voor Onafhankelijke Politiek Nederland is vergeleken met de Onafhankelijke Senaatsfractie in 2019.


Eerste-Kamerverkiezingen 1917-nu

Index


Details per provincie:

Stemmen Stemwaarde BBB VVD GrLinks PvdA CDA D66 PVV PvdD JA21 SP CU FvD Volt SGP 50PLUS OPNL
Groningen 43 139 5977 12 1668 2 278 5 695 5 695 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 3 417 1 139 1 139 0 0 0 0 4 556 Groningen
Friesland 43 153 6579 14 2142 3 459 3 459 5 765 4 612 1 153 2 306 1 153 1 153 1 153 2 306 1 153 0 0 0 0 5 765 Friesland
Drenthe 43 117 5031 17 1989 4 468 2 234 4 468 3 351 1 117 2 234 2 234 1 117 2 234 2 234 1 117 1 117 0 0 0 0 1 117 Drenthe
Overijssel 47 252 11844 17 4284 2 504 4 1008 3 756 6 1512 1 252 2 504 1 252 2 504 1 252 4 1008 1 252 1 252 2 504 0 0 0 0 Overijssel
Flevoland 41 109 4469 10 1090 5 545 3 327 3 327 2 218 1 109 3 327 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 1 109 1 109 Flevoland
Gelderland 55 388 21340 14 5432 6 2328 5 1940 5 1940 4 1552 3 1164 2 776 2 776 2 776 2 776 3 1164 1 388 2 776 3 1164 1 388 0 0 Gelderland
Utrecht 49 283 13867 7 1981 6 1698 7 1981 3 849 4 1132 5 1415 2 566 3 849 2 566 1 283 3 849 1 283 2 566 2 566 1 283 0 0 Utrecht
N-Holland 55 537 29535 8 4296 8 4296 7 3759 7 3759 2 1074 4 2148 3 1611 4 2148 3 1611 2 1074 1 537 2 1074 2 1074 0 0 2 1074 0 0 N-Holland
Z-Holland 55 692 38060 8 5536 8 5536 5 3460 4 2768 4 2768 4 2768 4 2768 3 2076 4 2768 2 1384 2 1384 2 1384 2 1384 2 1384 1 692 0 0 Z-Holland
Zeeland 39 100 3900 9 900 5 500 0 0 6 600 5 500 0 0 2 200 1 100 1 100 1 100 0 0 1 100 0 0 6 600 0 0 2 200 Zeeland
N-Brabant 55 478 26290 11 5258 9 4302 5 2390 4 1912 4 1912 4 1912 4 1912 2 956 2 956 4 1912 1 478 1 478 1 478 0 0 1 478 2 956 N-Brabant
Limburg 47 240 11280 10 2400 5 1200 4 960 3 720 5 1200 3 720 6 1440 2 480 2 480 3 720 0 0 1 240 0 0 1 240 2 480 Limburg
Bonaire 9 27 243 0 0 0 0 9 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bonaire
St.-Eustatius 5 7 35 0 0 0 0 0 0 1 7 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 St.-Eustatius
Saba 5 4 20 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saba
Niet-ingezetenen 25 20 500 4 80 5 100 2 40 1 20 4 80 0 0 2 40 2 40 1 20 0 0 2 40 2 40 0 0 0 0 0 0 N-ingezetenen
Nederland 616 178970 137 36976 67 22194 55 17313 68 15862 47 13136 37 11144 34 10922 27 8560 24 8289 24 7404 23 6595 17 4866 14 4826 17 4436 8 3264 17 3183 Nederland