Zetelverdeling gemeenteraden 1946-nu

Zeeland

Op deze pagina zijn de zetelverdelingen van gemeenteraden te vinden vanaf 1946. Opgeheven (heringedeelde) gemeenten zijn te vinden na de huidige gemeenten. De zetelverdelingen zijn opgesteld met behulp van voorlopige uitslagen, zoals deze in verschillende kranten zijn gepubliceerd, aangevuld met gegevens van de verkiezingsuitslagendatabase van de Kiesraad.

Omwille van de leesbaarheid zijn lijsten die geen zetel behaald hebben weggelaten. Deze gegevens heb ik wel beschikbaar (en dat geldt ook voor het aantal stemmen per lijst), neem contact met mij op via e-mail mocht u daar belangstelling voor hebben.

Voor wat betreft naamgeving van lijsten moet opgemerkt worden dat deze in het verleden, zeker in kleine gemeenten, minder officieel was dan tegenwoordig. Hiervoor gelden dan ook de volgende opmerkingen:

 • Combinaties van landelijke partijen zijn altijd alfabetisch gesorteerd op partijnaam. Uitzondering zijn combinaties van de PvdA met kleine linkse partijen, omdat de PvdA hierin het leeuwendeel van de lijst vormde.
 • Een gecombineerde lijst van ARP en CHU werd ook vaak als Protestants-Christelijke Groepering aangeduid. Soms werd hierin ook samengewerkt met de SGP en/of een lokale kiesvereniging. Als de samenstelling van de groepering duidelijk was, omdat deze ook in kranten als ARP/CHU werd aangeduid (of bv ARP/CHU/SGP), heb ik dit aangehouden, zoveel mogelijk voor de hele periode.
 • In de jaren '70 werden combinaties van linkse partijen vaak als Progressief Akkoord aangeduid. Ook in de jaren '80 werden als voorloper van GroenLinks gecombineerde lijsten ingediend onder allerlei namen, bv Links <naam gemeente>. Ook voor dergelijke lijsten geldt dat als de samenstelling duidelijk was, dit weergegeven is.
 • Ook ARP, CHU en KVP dienden in de jaren '70 in aanloop naar de fusie tot CDA gecombineerde lijsten in onder allerlei namen. Als dit 'CDA' was, heb ik dit aangehouden, bij andere namen heb ik zoveel mogelijk 'ARP/CHU/KVP' gebruikt.
 • De VVD doet pas sinds de jaren '60 op grote schaal aan gemeenteraadsverkiezingen deel. Vaak werd eerder door lokale liberalen een lijst 'Gemeentebelangen' ingediend. Deze heb ik niet als VVD-lijsten beschouwd.
 • Lokale lijsten hadden in veel gemeenten geen officiële naam, zodat verschillende namen door elkaar gebruikt konden worden. Hierdoor kon een lijst bijvoorbeeld in de ene krant als 'Lijst-<naam lijsttrekker>', in een andere krant als 'Vrije Lijst' aangeduid worden, en vier jaar later als 'Algemeen Belang'. Indien mogelijk zijn lijsten die over de jaren heen duidelijk bij elkaar hoorden zoveel mogelijk onder 1 noemer gegroepeerd.  Borsele 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1969*
  19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17
  Lokale Partij Borsele 5 3 3 3 2 2
  ChristenUnie/SGP 5 5 5 4 4 4
  CDA 5 5 5 5 6 6 5 6 7 7 7 9
  PvdA 2 2 2 4 6 4 6 5 7 5 3 2
  VVD 1 2 1 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2
  D66 1 1 2 1 1 2 1
  Ouderen Politiek Actief 1 1
  GroenLinks 1
  GPV/RPF/SGP 4 3
  SGP 2 2 2 2
  RPF/SGP 3 3
  PPR 1
  PvdA/PPR 3 3
  KVP 5 5
  CHU 4 4
  ARP 1 2
  * Per 01-01-1970 samenvoeging van Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, 's-Gravenpolder, 's-Heer Abtskerke, 's-Heerenhoek, Heinkenszand, Hoedekenskerke,
  Nisse, Oudelande en Ovezande en delen van de opgeheven gemeenten 's-Heer Arendskerke (dorpen Lewedorp en Nieuwdorp) en Kloetinge
  Goes 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1969* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  25 25 25 25 25 25 23 23 23 23 23 21 21 21 17 17 15 15 15 15
  PvdA/GroenLinks 5
  Nieuw Goes 4 3
  CDA 4 5 7 6 6 7 5 6 7 7 8 9
  VVD 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 2 2 2 1 1
  ChristenUnie/SGP 4 4 4 3 4 4
  Partij voor Goes 2 2 2
  D66 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 1
  PvdA 2 2 5 7 5 5 5 6 8 6 7 6 7 5 5 4 4 4 5
  GroenLinks 2 1 2 3 3 3 2 2
  SP 1 3 2
  GPV/RPF/SGP 4 3 3
  SGP 2 2 2 2 1 1 1
  PPR/PSP 1
  PPR 1 1
  Christelijke Groepering Goes 8
  CHU 5 3 4
  KVP 3 3 3 3 2
  ARP 2
  Protestants-Christelijke Federatie 6 6 6 6
  Katholieke Stads Partij 3 3
  Middenstandspartij 1 2
  ARP/SGP 2 2
  Partij van de Vrijheid 2
  * Per 01-01-1970 samenvoeging met Kattendijke, Kloetinge (grotendeels) en Wolphaartsdijk en een deel van de opgeheven gemeente 's-Heer Arendskerke (dorpen 's-Heer Arendskerke en 's-Heer Hendrikskinderen)
  Hulst 2022 2018 2014 2010 2006 2002* 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 21 17 17 17 17 17 17 17 17 13 11 11 11 11 11
  Algemeen Belang Groot Hulst 7 7 6 5
  CDA 4 4 3 3 4 6 4 4 4 4 4 3
  Groot Hontenisse-Hulst 3 3 3 4 3 3
  PvdA 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 1 1
  HulstPLUS 2 2
  VVD 1 2 1 2 1 1 3 2 2 3 3
  D66 1 1
  Forum voor Democratie 1
  SP 1 1 1 1
  Progressief Hulst 3 3 3 2 3
  Hulst Anders 1
  Algemeen Belang Hulst 2 2
  Groot Hulst/Gemeenschappelijke Belangen 2 4 4 6
  Lijst-Bruggeman 1 1 1
  Groot Hulst 4
  Gemeenschappelijke Belangen 2 2 2 2
  Clinge voor Algemeen Belang 1 2
  Gemeentebelangen 2 2 2
  Lijst-Staal 2 1
  Lijst-Eeman 1 2
  Lijst-Neefs 1
  Lijst-van Dorsselaer 1
  Lijst-de Keijzer 2 2 2
  Lijst-Houben 2
  Lijst-Leeraert 1 1
  Lijst-van Gemert-Koch (Vrouwenpartij) 1 1
  Hoofd- en Handarbeiders & Zelfstandigen 3 4
  Lijst-Stolte 3 3 3 2 4
  Lijst-de Rechter 3
  Lijst-Delforge 1
  Lijst-Martens 1 1 1
  Lijst-Vercauteren 1
  Middenstandsbelangen 1 1
  Lijst-Brand 3 4 2
  Lijst-Willaert 1
  Lijst-Colsen 1
  Lijst-Daalman 1
  Lijst-van Arenthals 2 1 2 2 3 1
  Lijst-Everaard 1 1 1
  Lijst-J. van de Walle 1
  Lijst-Warnier 1
  Lijst-Picavet 3
  Lijst-de Meurichy 2 3
  Lijst-Martens (2) 1
  KVP 7 7 5
  Lijst-Peeters 1
  RK Gemeentebelangen 1
  RK Arbeiders 1 2
  Lijst-Warnier 3
  * Per 01-01-2003 samenvoeging met Hontenisse
  * Per 01-04-1970 samenvoeging met Graauw en Langendam, Clinge en Sint-Jansteen
  Kapelle 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1969* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11
  VVD 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2
  Gemeentebelang 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2
  SGP 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  CDA 2 2 3 3 4 4 4 4 6 5 4 5 5
  PvdA 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3
  ChristenUnie 1 1 1 1 1 1
  D66 1 1
  PvdA/PPR 2
  Boerenpartij 1 1
  Lijst-Ganseman 1 1
  ARP/CHU/KVP 5
  CHU 3 3 3 3 3
  ARP 2 2 2 2 2 2
  Lijst-de Schipper 1 1 1
  Rechtse Lijst Schore 1 1 1 1 1 1
  CHU Kapelle 2
  CHU Biezelinge 1
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-1970 samenvoeging met Wemeldinge
  Middelburg 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1996* 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966* 1962 1958 1953 1949 1946
  29 29 29 29 29 29 29 27 25 25 25 25 23 23 21 19 19 19 19 19
  PvdA/GroenLinks 8
  Lokale Partij Middelburg 5 6 4 4
  SGP 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 1 1 1 1 1
  CDA 3 4 4 4 5 6 6 5 7 7 8 9
  D66 3 2 3 2 1 2 4 3 1 1 1 1
  ChristenUnie 3 3 3 3 3 3
  VVD 2 3 3 3 3 3 4 6 3 5 5 4 4 2 2 2 3 2 2
  SP 1 2 3 2 3 2
  Forum voor Democratie 1
  GroenLinks 3 2 3 2 2 2 3 1
  PvdA 3 4 5 7 6 6 5 7 8 6 8 8 7 7 8 7 8 8 9
  Politieke Partij Middelburg 2 3
  Middelburg Transparant 1
  GPV/RPF 3
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 2
  GPV/RPF/SGP 4 4 3 3
  PPR 1 1 2
  Progressief Middelburg 2
  RPF/SGP 2
  ARP 3 5 4 4 4 4 4 4
  CHU 3 4 4 3 3 3 3 3
  KVP 1 1 1 1 1 1 1 1
  Boerenpartij 1
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-1997 samenvoeging met Arnemuiden
  * Per 01-07-1966 samenvoeging met Sint Laurens en Nieuw- en Sint-Joosland
  Noord-Beveland 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994*
  13 13 13 13 13 13 13 13
  Noord-Bevelands Belang 4 4 2 3 3 4 3
  VVD 2 2 3 3 2 2 3 2
  SGP 2 2 2 2 2 1 1 1
  PvdA/GroenLinks 2
  CDA 1 2 2 3 3 4 4 4
  D66 1 1
  Betrokken Noord-Beveland 1 1 3
  PvdA 1 1 2 3 2 2 2
  Gemeentebelangen Noord-Beveland 2
  Kiesvereniging Noord-Beveland 2
  * Per 01-01-1995 samenvoeging van Kortgene en Wissenkerke
  Reimerswaal 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1969*
  19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17
  SGP 8 7 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4
  Leefbaar Reimerswaal 4 3 3 3 3 2
  ChristenUnie 2 3 2 2 1 2
  PvdA 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 4 4 5 4
  VVD 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2
  CDA 1 2 3 3 3 3 2 4 4 4 5 6
  Bewoners Belangen Reimerswaal 2 5 4 3 2
  RPF 1
  CHU 2 3
  ARP 2 2
  KVP 1 2
  * Per 01-01-1970 samenvoeging van Krabbendijke, Kruiningen, Rilland-Bath, Waarde en Yerseke
  Schouwen-Duiveland 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1996*
  23 23 23 23 23 23 23
  Leefbaar Schouwen-Duiveland 6 6 5 4 3 4
  CDA 3 3 3 3 4 4 4
  VVD 3 3 4 5 4 4 7
  SGP 3 3 3 3 2 2
  GroenLinks 3 3 1 1 1 1
  PvdA 2 1 2 2 5 3 4
  ChristenUnie 1 1 2 2 2 2
  D66 1 1 1 1 2
  SP 1 2 2
  Alert ! 1 2 2 3
  GPV/SGP 3
  RPF 2
  * Per 01-01-1997 samenvoeging van Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen, Westerschouwen en Zierikzee
  Sluis 2022 2018 2014 2010 2006 2002*
  19 19 19 19 19 19
  Sluis Lokaal 4
  VVD 4 3 3 3 2
  PvdA 3 2 2 3 4 4
  CDA 3 4 4 3 3 5
  SP 1 1 1
  Lijst Babijn 1 3 2 2
  Nieuw Gemeentebelang 1 3 3 3
  GroenLinks 1 1
  Forum voor Democratie 1
  Dorpsbelangen & Toerisme 2 3 2 4 3
  D66 1 1
  Helder Zeeuws 2
  Nieuw West 4 3
  Gemeentebelangen 2
  VVD/Gemeentebelangen 4
  * Per 01-01-2003 samenvoeging van Oostburg en Sluis-Aardenburg
  Terneuzen 2022 2018 2014 2010 2006 2002* 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  31 31 31 31 31 31 23 25 25 25 25 23 23 23 17 17 17 15 15 15
  TOP/Gemeentebelangen 7 7 10 8 5 4
  CDA 5 6 5 6 7 9 4 7 9 9 7 8
  VVD 3 3 2 2 3 3 4 4 4 5 6 4 4 1 2 1 2 1 1
  PVV 3 4
  PvdA 3 3 4 8 10 8 5 5 5 7 7 7 8 8 6 6 6 5 5 5
  ChristenUnie 2 2 2 2 2 2
  SGP 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
  50PLUS 1 1
  SP 1 1 1
  D66 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1
  GroenLinks 1 1 1 1 1 1 1 2 2
  Terneuzen Sterk 1
  Sociaal Terneuzen 1 1
  55 Terneuzen 2
  Partij voor Zeeland 1
  Lijst Cees Freeke Terneuzen 1
  Lijst Pim Fortuyn 1
  Terneuzense Onafhankelijke Partij 4
  GPV/RPF 2 2 1 1 1
  Links Perspectief Terneuzen 1 1
  Partij Alternatief Sluiskil 1
  GPV 1 1 1
  Verenigde Christelijke Partijen 7 8
  D66/PPR 1
  T 70 - 2000 1
  Boerenpartij 1
  KVP 4 4 4 2 2
  CHU 3 3 3 3 3 2
  ARP 1 1 2 2 2
  ARP/GPV 2
  Katholieke lijst 3
  Lijst-Colsen 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  * Per 01-01-2003 samenvoeging met Axel en Sas van Gent
  * Per 01-04-1970 samenvoeging met Biervliet, Hoek en Zaamslag
  Tholen 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994* 1990 1986 1982 1978 1974 1971* 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17 11 11 11 11 11 11 11
  SGP 7 6 6 6 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 4 3 3 3 3 3 3
  VVD 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3
  Algemeen Belang Tholen 3 2 3 2 2 2
  ChristenUnie 3 3 3 2 2 2
  PvdA/GroenLinks 2 2
  CDA 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4
  SP 1 1 3 2
  PVV 2
  PvdA 2 3 6 4 5 5 5 5 4 5 4 5 2
  D66 1 1 1
  GPV/RPF 2 1 1 1 1
  Algemeen Ouderenverbond 1
  CHU 2 2 1 2 2 2 3 3 3
  KVP 1 1 1 1 1 1 1
  ARP 1 1 1 1 1 1 2 1 1
  Lijst-Berrevoets 2 2 2
  Gemeentebelangen 2 2 2 3 3 3
  * Per 01-01-1995 samenvoeging met Sint-Philipsland
  * Per 01-07-1971 samenvoeging met Oud-Vossemeer, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Annaland, Sint-Maartensdijk en Stavenisse
  Veere 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1996* 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966* 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7 7
  SGP 4 4 4 1 1 1
  PvdA/GroenLinks 3 5 3 4 5 4 3
  Hart voor Veere 3
  VVD 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 2 1
  CDA 2 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 6
  Dorpsbelangen en Toerisme Veere 2 3 3 2 1 1
  D66 1 1 1 1 3 1
  ChristenUnie 1
  ChristenUnie/SGP 5 5 4 5
  GPV/RPF 1 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  GPV/RPF/SGP 2 2 2 2
  PvdA 1
  GroenLinks 1
  PvdA/PPR 2 1
  Combinatie Gemeentebelangen/D66 1
  Gemeentebelangen 2 2 2 2 2 3 3
  RPF/SGP 1
  ARP 5 5 5 3 2 2 3
  CHU 2 3 3 2 2 2 2
  Gemengde lijst (links) 2
  * Per 01-01-1997 samenvoeging met Domburg, Mariekerke, Valkenisse en Westkapelle
  * Per 01-07-1966 samenvoeging met Serooskerke (W) en Vrouwenpolder
  Vlissingen 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966* 1962 1958 1953 1949 1946
  27 27 27 27 29 29 27 27 27 29 29 27 27 27 25 21 21 21 19 19
  Partij Souburg Ritthem 5 5 5 5 5 4
  Lokale Partij Vlissingen 4 5 5 6 3 2
  Perspectief op Vlissingen 3 2
  PvdA 3 2 2 4 8 6 7 7 10 13 11 12 9 11 10 11 9 9
  VVD 2 2 2 2 3 5 6 4 4 6 7 4 4 3 2 2 3 2 2
  GroenLinks 2 2 1 2 1 2 2 2
  SGP 2 2 1
  50PLUS 1 2
  SP 1 2 4 2 3 2 3
  D66 1 1 3 2 1 2 4 4 1 1 1 2
  Forum voor Democratie 1
  CDA 1 1 2 2 3 5 4 5 7 8 8 9 7
  ChristenUnie 1 1 1 1 1
  Progressief Ondernemend Vlissingen 1 1 1
  Rechts Protestants-Christelijke Unie 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  Centrumdemocraten 3
  Progressief Vlissingen 1
  PvdA/PPR 14 12
  ARP/CHU/KVP 8
  Protestants-Christelijke Partijen 8 5 5 6 6
  KVP 3 3 3 2 2 2
  Boerenpartij 2
  PSP 1
  CHU 3
  ARP 3
  CPN 1
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-07-1966 samenvoeging met Ritthem en Oost- en West-Souburg
  Aagtekerke 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  ARP/CHU 4 3
  SGP 3 3 3 3 3
  Vrije Lijst 1 1 1 1
  ARP/Hervormde Kiesvereniging 3
  Hervormde Kiesvereniging 2 2
  ARP 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1966
  Aardenburg 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Gemeentebelangen 3 2 2 2 2
  CDA 3 2 3 4
  Lijst-Rammelaere 2 1
  PvdA 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
  VVD 1 3 1
  D66 1 1 1
  Lijst-van Maele 1
  Lijst-Standaert 2 2 2 1 1
  Lijst-de Clerck (Vrije Lijst) 1
  Arbeidersbelangen 1
  Lijst-Paridaen-Doolaege 2
  Samenwerking Groot Aardenburg 1
  Lijst-Rijckaert-Blomme 1
  RK Lijst Aardenburg 1 4 4 5 3 4 4
  Lijst-van Helden 3
  Protestantse Lijst 1 2 2 2 2
  Partij Eede 1 3 3 2 1 1 2
  Lijst-Sturtewaegen 1 1 1
  RK Arbeiderslijst 1
  ARP 1 1 1 1
  Lijst-Verbeke (2) 1
  Groot Aardenburgs Belang 2 3
  Lijst-Wijffels 2
  KVP 5
  Gemeente opgeheven per 01-01-1995
  Arnemuiden 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 7 7 7 7 7 11
  PvdA 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1
  SGP 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3
  RPF 2 2 2 2 2
  CDA 2 3 3 2 3
  VVD 1 1 1 1
  Algemeen Belang 1 2 2 1 1 2 2 2 3
  CHU 2 3 2 2 1 1 2 2
  ARP 1 1 1 1 1 1 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1997
  Axel 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13
  CDA 5 4 6 5 5 5
  PvdA 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 2
  VVD 3 4 4 4 4 3 3 1
  GPV 2 2 2 1 2 1
  Lijst-Snoodijk 1
  GPV/SGP 2 2 2 2
  D66 2
  Algemeen Belang 1 3
  KVP 5 3 3 3 3 2 2 2
  Christelijk Protestantse Groeperingen 1 4 6
  ARP 1 3 4
  Gemeentebelangen 3 2 2 2
  ARP/SGP 2 2 3
  CHU 2 2 3 3 3
  Lijst-Misseghers 1
  SGP 1 1
  Lijst-Scheele 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2003
  * Per 01-04-1970 samenvoeging met Overslag, Koewacht en Zuiddorpe
  Baarland 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  KVP 2 2 2 2 2 2
  ARP/SGP 2 2 2 2 2
  Gemeentebelang 2 2
  Hervormde Kiezers 1 1 1
  Lijst-de Vriend 1 1 1
  Lijst-de Mol 1 1
  CHU 1 1
  PvdA 1 2
  ARP/CHU/SGP 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  Biervliet 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  KVP 3 2 3 2 2 2
  PvdA 2 2 1 3 3 3
  ARP/CHU/SGP 2 1 1 1
  Lijst-Dijk 1 1
  Gemeentebelangen 1 1 1
  ARP/CHU/SGP/VVD 2
  Partij van de Vrijheid 1
  CHU 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Biggekerke 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  CHU 3 4 3 3 3
  ARP 3 2 3 2 2
  SGP 1 1 1 1 1
  Vrije Lijst 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1966
  Borssele 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  ARP/SGP 3 3 3 3
  Gemeentebelangen 2 2 2 2 3 3
  KVP 1 1 1 1 1 1
  CHU 1 1 1 1 1
  ARP 2 2
  SGP 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  Breskens 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 7 11
  PvdA 3 4 5 5 3 5
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 3 2 3
  VVD 2
  Gemeentebelangen 2 1 2 2 2 3
  Vrije Socialistische Arbeiderslijst 1 2
  KVP 1 1 1
  Lijst-Carels 2 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Brouwershaven 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1960* 1958 1953* 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7 7
  VVD 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2
  PvdA 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 3 3 4
  D66 2
  CDA 2 2 2 2 3
  GPV/RPF/SGP 1 1 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 3 4 3
  ARP 2 2 2 2
  Gemeentebelang 1 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1997
  * Per 01-01-1961 samenvoeging van Brouwershaven met Dreischor, Noordgouwe en Zonnemaire
  * Verkiezingen uitgesteld naar 11-11-1953 als gevolg van de Watersnoodramp
  Bruinisse 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953* 1949 1946
  11 11 11 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Algemeen Belang 4 4 3 2 2 1 2 2 1 1
  RPF/SGP 3 3 3
  CDA 2 2 2 3 2
  Lijst-van de Velde/PvdA 2
  Lijst-van de Velde 2 3 3 2 1
  SGP 3 1 2 2 2 2 1 1
  PvdA 2 2 2 2 2 2 1
  Protestants-Christelijke Groepering 2 4
  CHU 1 1 1 1 1
  ARP 1 1 1 1
  VVD 2 2
  ARP/CHU/SGP 3
  Partij van de Vrijheid 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1997
  * Verkiezingen uitgesteld naar 27-08-1953 als gevolg van de Watersnoodramp
  Burgh 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7
  PvdA 3 2 2 2
  VVD 2 2 2
  CHU 2
  ARP/CHU/SGP 3 3
  ARP/CHU 3
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  Cadzand 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 3 3 2 3 2
  ARP/CHU 2 2 2 2 2
  VVD 2 1 1 1 1
  Algemeen Belang 1 1 2
  Gemeentebelang 1 2
  CHU 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Clinge 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11
  Lijst-Willaert 5 3 4 3 3 4
  Lijst-van Ruymbeke 2
  Boerenpartij 2
  Lijst-Goossens 1
  Lijst-van Duysse 1
  Lijst-de Deckere 3 4 2 4 4
  Lijst-Plasschaert 2
  Lijst-Lockefeer 2
  Lijst-Seghers 1 1 1 1
  Lijst-Smet 1
  Lijst-de Cock 1
  Lijst-Hoefnagels 4 2 2
  Lijst-van den Branden 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Domburg 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966* 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7 7 7
  Christelijke Groepering 4 4 3 3 6 5
  PvdA 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
  CDA 2 2 3 3
  VVD 2 2 2 2 2
  D66 1 1
  Gemeentebelang Domburg/Oostkapelle 1 1 2 3
  Lijst-Wisse 3
  ARP 1
  CHU 1 2
  VVD/Gemeentebelang 1
  Lijst-Hoefkens 2
  Lijst-den Hollander 1
  ARP/SGP 4
  ARP/CHU 2 2 2 2 2
  Gemeentebelang 2 2 2 2 2
  SGP 1 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1997
  * Per 01-07-1966 samenvoeging met Oostkapelle
  Dreischor 1958 1953* 1949 1946
  7 7 7 7
  PvdA 3 3 3 4
  Vrijzinnige kiesvereniging 2 2 2 3
  Christelijke kiesvereniging 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  * Verkiezingen uitgesteld naar 25-11-1953 als gevolg van de Watersnoodramp
  Driewegen 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  CHU 2 2 2 2 2
  Gemeentebelangen 2 2 2 2
  ARP 1 1 1 1 1
  VVD 1 1 1
  KVP 1 1 1
  Lijst-van Loo 1 1
  RK Lijst 1 1
  PvdA 2 2
  ARP/CHU/KVP 4
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  Duiveland 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1960*
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  RPF/SGP 4 4 4
  PvdA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  VVD 3 2 2 2 2 1 1 2
  CDA 1 2 2 3 3
  SGP 3 3 3 3 3 3 3
  Christen Democratische Unie 3
  Gemeentebelang 2 2
  ARP 2 2 2
  CHU 1 2 2
  Protestants-Christelijke Groepering 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1997
  * Per 01-01-1961 samenvoeging van Nieuwerkerk, Oosterland en Ouwerkerk
  Duivendijke 1958 1954* 1949 1946
  7 7 7 7
  ARP 3 3 3 3
  PvdA 2 2 2 2
  VVD 1 1 1
  CHU 1 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  * Verkiezingen uitgesteld naar 07-07-1954 als gevolg van de Watersnoodramp
  Elkerzee 1958 1954* 1949 1946
  7 7 7 7
  Vrije kiezers 3 3
  ARP 3 2 2 2
  CHU 1 2 2 2
  VVD 3
  PvdA/Partij van de Vrijheid 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  * Verkiezingen uitgesteld naar 07-07-1954 als gevolg van de Watersnoodramp
  Ellemeet 1958 1954* 1949 1946
  7 7 7 7
  ARP/CHU/SGP 3
  PvdA 3 3 3 3
  VVD 1 2 2
  ARP/CHU 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  * Verkiezingen uitgesteld naar 07-07-1954 als gevolg van de Watersnoodramp
  Ellewoutsdijk 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Gemeentebelang 5 6 5 6 5 6
  ARP 2 1 2 1 2 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  Graauw en Langendam 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  RK Landbouwers 4 4 4 4 3
  RK Arbeiders 3 3 2 2 2
  RK Middenstanders 1 1 2
  Lijst-Steijaert 3
  Lijst-Schillemans 2
  Lijst-Buijsse 2
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  's-Gravenpolder 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  CHU 3 2 2 2 2 2
  SGP 3 3 3 3 2 2
  KVP 1 1 1 1 1
  ARP 1 1 1 1 1
  Gemeentebelang 1
  PvdA 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  Groede 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 3 3 3 3 2
  VVD 2 2 2 2 2
  ARP/CHU 1 1 1 1 1 2
  KVP 1 1 1 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Grijpskerke 1962# 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  ARP 4 4 4 4 4
  Gemeentebelang 2 2 2 2 3
  SGP 1 1 1
  Groep Hervormde Kiezers 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1966
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Haamstede 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7
  ARP/SGP 2 2 2 2
  VVD 2 2 2
  CHU 2 2 2 2
  PvdA 1 1 1 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  's-Heer Abtskerke 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Protestantse Kiezers 4 4 6
  Hervormde Kiezers 2 2 4
  RK Kiezers 1 1 1 1 1 1
  Lijst-de Vrie 1
  Lijst-Proos 1
  CHU 4
  ARP/CHU/SGP 2
  Partij van de Vrijheid 3
  Lijst-Minnaard 2
  ARP/SGP 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  's-Heer Arendskerke 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11
  CHU 4 4 4 4 4 4
  ARP 3 3 3 3 3 3
  KVP 2 2 2 2 2 2
  VVD 1 1 1 1 1
  PvdA 1 1 1 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  's-Heerenhoek 1966 1962 1958 1953# 1949# 1946#
  7 7 7 7 7 7
  Lijst-Raas 3 3 5
  RK Georganiseerden 3 2
  Lijst-Traas 1
  Lijst-Hehemann 2
  RK Gemeentebelangen 1
  Lijst-Verhoeven 1
  KVP 7 7 7
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Heinkenszand 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  KVP 3 3 3 3 3 3
  Gemeentebelang 2 2 3 3 3 3
  Lijst-Dellebeke 1 1
  Lijst-de Leeuw 1
  ARP 1 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  Hoedekenskerke 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  KVP 4 4 4 4 4 4
  Protestantse Groep 3 3 3 3 3 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  Hoek 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 3 2 2 2 2
  CHU 2 1 2 2 2
  SGP 1 1 1 1 1 1
  VVD 1 1 1 1 1
  ARP 1 1 1 1
  ARP/CHU 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Hontenisse 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11
  Algemeen Belang 4 4 3
  Groot Hontenisse 4
  CDA 3 4 3 4 3
  Progressief Hontenisse 2 1
  Lijst-L. Mangnus 2 2 2 2 2
  Lijst-P. Mangnus 2 3 3 2 2
  Gemeentebelangen 1
  PvdA 1
  Lijst-Roctus 4 5
  Gemeente Belang 1 1 3 2
  Lijst-Bruggeman 4 3
  Algemeen Belang I 3 3
  Algemeen Belang II 1 1
  Lijst-Gelderland 3
  Lijst-Lambert 4
  Lijst-Everaart 3
  Lijst-Anné 2 3 2
  Lijst-de Booij 1 2 1
  Lijst-Schelfhout 1
  Lijst-Rademakers (2) 2 2
  Lijst-Cornelissens 2 2 2
  Lijst-Collot d'Escury (protestants) 1 1 1 1 1 1
  Lijst-van Wesemael 1 1 1
  Lijst-L. Vereecken 2 3 3 3 2
  Lijst-Arends 2 2
  Lijst-Vermerken 2
  Lijst-Baart (2) 2 2
  Lijst-Adriaansens 2
  Lijst-van Acker 2 2
  Lijst-Andriessen 1
  Lijst-Stallaert 2 1
  Lijst-Asselman 1 2
  Lijst-van Waterschot 1
  Lijst-Serrarens 1
  Lijst-Ivens 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2003
  * Per 01-04-1970 samenvoeging met Vogelwaarde
  Hoofdplaat 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Katholieke lijst 6 6 6
  Protestantse Lijst 1 1 1 1 1 1
  Katholieke arbeiders 4 3 4
  KVP 2 3 1
  Katholieke middenstanders 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Kattendijke 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Lijst Wilhelminadorp 4 4 4 4 4 4
  Lijst Kattendijke 3 3 3 3 3
  Lijst-Smit 2
  Lijst-van Waarde 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  Kerkwerve 1958 1954* 1949 1946
  7 7 7 7
  ARP 3 3 3 3
  CHU 2 1 1 1
  VVD 1 2 2
  PvdA 1 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  * Verkiezingen uitgesteld naar 11-08-1954 als gevolg van de Watersnoodramp
  Kloetinge 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  CHU 3 3 3 3 3 3
  PvdA 2 2 2 2 2 2
  VVD 1 1 1 1 1
  ARP 1 1 1 1 1 1
  Gemeentebelang 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Koewacht 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Lijst-IJsebaert 2 2 1
  Lijst-Janssens 2 2
  Lijst-Polspoel 1 2 3 2 3
  Lijst-de Schepper 1
  Lijst-Vermandel-de Block 1
  Lijst-de Waele 3 3 2
  Lijst-Matthijs 1 1 2
  Lijst-Vermandel 1
  Lijst-van der Goore 2
  Lijst-Janssens (2) 1
  Lijst-de Waal 4
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Kortgene 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4
  CDA 3 3 4 4
  Gemeentebelangen 2 1
  VVD 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
  SGP 1 1 1 1
  CHU 3 3 3 3 3 3
  ARP/SGP 2 2 2 2 2
  Vrije Lijst 2
  ARP/CHU/SGP 4 4
  Gemeentebelang 3
  ARP 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1995
  Koudekerke 1962# 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  PvdA 1 1 1 1
  Gemeentebelang 2 2 2 2 1
  CHU 2 2 2 3 3
  ARP 2 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-07-1966
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Krabbendijke 1966 1962 1958 1953* 1949 1946
  11 7 7 7 7 7
  SGP 4 3 2 2 2 2
  CHU 2 1 2 2 2 2
  PvdA 2 1 1 1 1
  ARP 1 1 1 1 1 1
  Lijst-Riedijk 1
  Lijst-Griep 1
  Lijst-Weststrate 1 1 1
  Gemeentebelang 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  * Verkiezingen uitgesteld naar 21-10-1953 als gevolg van de Watersnoodramp
  Kruiningen 1966 1962 1958 1954* 1949 1946
  11 11 11 11 11 11
  PvdA 3 3 2 2 2 2
  CHU 2 2 2 2 2
  KVP 2 2 2 2 2 2
  VVD 2 2 2 1 2
  SGP 1 1 1 1 1
  ARP 1 1 1 1
  Lijst-Witte 1 2 1 1
  ARP/SGP 2
  ARP/CHU 3
  Lijst-van Dijke 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  * Verkiezingen uitgesteld naar 01-09-1954 als gevolg van de Watersnoodramp
  Mariekerke 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966*
  11 11 11 11 11 7 7 7
  RPF/SGP 5 4 4
  Gemeentebelang 4 4 4 4 3 2 2
  CDA 2 3 3 3 4
  SGP 4 4 3 3 3
  ARP 2 2 2
  Hervormde Kiezers 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1997
  * Per 01-07-1966 samenvoeging van Aagtekerke, Grijpskerke en Meliskerke
  Meliskerke 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  SGP 4 4 4 4 3
  ARP 2 2 2 2 3
  CHU 1 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1966
  Middenschouwen 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1960*
  9 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  VVD 3 2 2 2 1 1 1 1
  CDA 3 2 2 2 3
  PvdA 2 2 2 2 2 2 2 2
  RPF/SGP 1 1 1 1
  SGP 1 1
  Lijst-van Burg 3
  ARP 2 3 3 3 3
  Algemeen Belang 1
  Lijst-Hoogenboom 2
  Lijst-Hart 1
  CHU 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1997
  * Per 01-01-1961 samenvoeging van Duivendijke, Elkerzee, Ellemeet en Kerkwerve
  Nieuw- en Sint Joosland 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  CHU 2 2 2 2
  PvdA 2 2 2 2 2
  Algemeen Belang 1 1 1 1 1
  ARP 1 1 1
  SGP 1 1 1 1
  ARP/SGP 2
  ARP/CHU 3
  Gemeente opgeheven per 01-07-1966
  Nieuwerkerk 1958 1956* 1949 1946
  7 7 7 7
  Lijst-van Overbeeke 1
  SGP 2 2 2 2
  PvdA 2 2 1 1
  VVD 1 1
  CHU 1 1 1 1
  ARP 1 2 2
  Kiesvereniging Dorpsbelang 1
  Gemeentebelang 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  * Verkiezingen uitgesteld naar 20-06-1956 als gevolg van de Watersnoodramp
  Nieuwvliet 1966# 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  VVD 3 3 4 3 4
  PvdA 3 3 2 3 2 2
  CHU 1 1 1 1
  ARP/CHU 1 1
  Partij van de Vrijheid 4
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Nisse 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Hervormde Kiezers 4 4 4 4 4
  ARP/SGP 2 2 2 2
  KVP 1 1 1 1 1 1
  ARP 2 2
  CHU 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  Noordgouwe 1958 1953* 1949 1946
  7 7 7 7
  PvdA 3 2 2 3
  Protestants-Christelijke Partijen 2
  Lijst-Vis 2
  ARP/CHU 3
  VVD 2 2
  ARP/CHU/SGP 3 3
  Vrijzinnige lijst 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  * Verkiezingen uitgesteld naar 28-10-1953 als gevolg van de Watersnoodramp
  Noordwelle 1958 1954* 1949 1946
  7 7 7 7
  ARP/CHU 3 2 2
  VVD 2
  PvdA 2
  Vrijzinnige lijst 2 2
  Arbeiderslijst 2 2 2
  Lijst-Viergever 1 1 2
  Lijst-Boogerd 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  * Verkiezingen uitgesteld naar 01-07-1954 als gevolg van de Watersnoodramp
  Oost- en West-Souburg 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 11 11
  ARP/CHU/SGP 6 6 6
  PvdA 6 5 6 5 5
  KVP 1 1
  Middenstandsgroep 1 1
  ARP/CHU 6 6
  Gemeente opgeheven per 01-07-1966
  Oostburg 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 11 11 11 11 7 7
  Dorpsbelangen & Toerisme 5 6 5 3 4 3 2 1
  PvdA 4 3 4 6 5 5 4 3 3 3 3 2 2
  CDA 4 3 4 4 4 5
  VVD 3 4 4 4 4 4 4 4 2
  D66 1 1 1
  PvdA/D66/PPR 6
  KVP 3 3 3 4 4 4 2 2
  Protestants-Christelijke Groepering 2 3 2 2 2 2 1 1
  PPR 1
  Lijst-le Nobel 1 1
  Gemeentebelang 1 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2003
  * Per 01-04-1970 samenvoeging met Breskens, Cadzand, Groede, Hoofdplaat, Nieuwvliet, Schoondijke, Waterlandkerkje, IJzendijke en Zuidzande
  Oosterland 1958 1954* 1949 1946
  7 7 7 7
  SGP 2 2 2 2
  CHU 2
  PvdA 2 1 2
  VVD 1 2 1
  ARP/CHU 2 2 2
  Gemeentebelangen 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  * Verkiezingen uitgesteld naar 14-04-1954 als gevolg van de Watersnoodramp
  Oostkapelle 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  Hervormde Kiesvereniging 3 2 2 3 3
  ARP 2 2 2 2 2
  SGP 1 1 1 1 1
  PvdA 1 2
  CHU 1 1 1
  Arbeiderspartij 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1966
  Oud-Vossemeer 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7
  KVP 3 2 2 2 2 2 2
  ARP/SGP 1 2 2 2 2 2 2
  VVD 1 1 1 1
  PvdA 1 1 1
  CHU 1 1 1 1 1 1 1
  Algemene Landarbeiderspartij 1 1 1 1
  Vrijzinnige lijst 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1971
  Oudelande 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  ARP 2 2 2 1 2 2
  CHU 2 2 2 1 2 2
  Gemeentebelangen 1 1 1 2
  PvdA 1 1 1 2 1
  KVP 1 1 1 1 1 1
  VVD 1
  Vrijzinnig Democraten 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  Ouwerkerk 1958 1954* 1949 1946
  7 7 7 7
  PvdA 4 4 4 4
  VVD 2 2 2
  Christelijke partijen 1
  ARP/SGP 1
  SGP 1 1
  Kiesvereniging West-Duiveland 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  * Verkiezingen uitgesteld naar 29-09-1954 als gevolg van de Watersnoodramp
  Overslag 1966 1962 1958 1953# 1949 1946#
  7 7 7 7 7 7
  Lijst-de Clerck 4 3 4 6
  Lijst-de Cock 3 2 2
  Lijst-de la Ruelle 1 1
  Lijst-Audenaerde 1
  KVP 7 7
  Lijst-Uyttendaele 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Ovezande 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  KVP 6 6 6 6 6 6
  Protestants-Christelijke Groepering 1 1 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  Philippine 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Gemeentebelang 2 3 3 5
  RK Arbeiders 2 3 3 2 3 5
  Lijst-Ploegaert 2 1
  Lijst-van Hoeve 1
  Lijst-Cornelis 1
  RK Middenstanders 4 2
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Poortvliet 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7
  CHU 3 3 2 2 2 3
  SGP 3 3 2 2 2 2 2
  ARP 1 1 2 2 2 2 2
  PvdA 1 1
  Arbeiderslijst 1
  Lijst-van der Slikke 3
  Gemeente opgeheven per 01-07-1971
  Renesse 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7
  VVD 3
  PvdA 2 2 2 1
  CHU 1
  ARP/SGP 1
  Vrijzinnige kiezers 3 3
  ARP/CHU/SGP 2 2
  Liberaal-Democratische Kiesvereniging 3
  ARP/CHU 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  Retranchement 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  PvdA 2 3 3 3 3 3
  Gemeentebelang 2 2 2 2
  ARP/CHU 2 2 2 2
  Lijst-Kornelis 1
  VVD 2
  ARP/CHU/SGP 2 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Rilland-Bath 1966 1962 1958 1953* 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Gemeentebelang 2 2 1 2
  CHU 2 2 2 1 2
  PvdA 1 2 2 1 1 1
  SGP 1
  KVP 1 1 1 1 1
  ARP/CHU 2
  ARP/SGP 1 2 2
  Lijst-Boot 2
  ARP 2
  Rilland-Baths Herstel 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  * Verkiezingen uitgesteld naar 21-10-1953 als gevolg van de Watersnoodramp
  Ritthem 1962# 1958 1953# 1949# 1946#
  7 7 7 7 7
  CHU 5 5 5 5 5
  ARP 2 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-07-1966
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Sas van Gent 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11
  Gemeentebelangen Groot Sas 3 4 4 3 5 3
  CDA 3 3 4 4 4
  PvdA 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2
  VVD 2 2 2 2
  D66 2 2
  Gemeentebelangen 1 2 4 3 2 2 3 3 4 3
  Confessionele Groep Sas van Gent/Westdorpe/Philippine 5 7 7
  Katholieke partij 6 6 5 5
  Protestantse partij 1 1 1 1 1
  KVP 4 5
  Gemeente opgeheven per 01-01-2003
  * Per 01-04-1970 samenvoeging met Philippine en Westdorpe
  Scherpenisse 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7
  SGP 3 3 3 3 3 3 3
  CHU 2 2 2 1
  VVD 1 1
  PvdA 1 1 1 2 1
  Gemeentebelangen 1 1 1 2 4
  Hervormde Middenstanders 2 1
  Arbeiderslijst 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1971
  Schoondijke 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  PvdA 2 2 2 2 2 2
  ARP/CHU 2 2 2 2 2 2
  KVP 2 1 1 1 1 1
  VVD 1 2 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Serooskerke (Schouwen) 1958 1954* 1949 1946
  7 7 7 7
  ARP/CHU/VVD 4 4
  PvdA 3 3 2 3
  CHU/VVD 5
  CHU 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  * Verkiezingen uitgesteld naar 29-06-1954 als gevolg van de Watersnoodramp
  Serooskerke (Walcheren) 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  ARP 4 4 4 4 4
  CHU 2 2 2 3 3
  SGP 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1966
  Sint-Annaland 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7
  SGP 3
  Gemeentebelang 2 2 1 1 1 2 2
  PvdA 1 2 2
  Lijst-Stols 1
  Protestants-Christelijke Groepering 3
  Interkerkelijke Lijst 3
  CHU 1
  ARP/SGP 4 4
  Arbeiders- en Middenstandspartij 2 2 2 2
  ARP/CHU/SGP 3 3
  Gemeente opgeheven per 01-07-1971
  Sint-Jansteen 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11
  Lijst-J. Blommaert 4 4 3 3 3 3
  Lijst-de Kerf 3 3 3 4 4
  Lijst-van Acker 2 4 2 4
  Lijst-Stevens 2 1
  Lijst-P. Blommaert 1 3 3
  Lijst-Geirnaerdt 1
  Lijst-van Daele 1 1
  Lijst-Hesters 4
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Sint Laurens 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  ARP 3 3 3 3 4
  CHU 2 2 2 2 2
  Gemeentebelang 1 1 1 2 1
  SGP 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1966
  Sint-Maartensdijk 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 2 3 4 3 3 3
  SGP 2 2
  VVD 2 1 1
  CHU 1 1
  Lijst-op den Brouw 1
  Rechtse groep 2 3 3 3 3
  Gemeentebelangen 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1971
  Sint Philipsland 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953* 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  SGP 3 3 3 3 4 4 3 2 2 1
  Partij voor Algemeen Belang 2 2 2 2 1
  CDA 2 1 1 2
  Lijst-Quak (Gemeentebelang) 1 1
  PvdA 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1 2
  CHU 1 1 2 1 2 2
  Lijst-Rijstenbil 1 1
  Gemeentebelang 1 2 3 3 3 4
  Lijst-Reyngoudt 1
  ARP 1 1
  Lijst-van Nieuwenhuijzen 1 2 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1995
  * Verkiezingen uitgesteld naar 28-10-1953 als gevolg van de Watersnoodramp
  Sluis (oud) 1990 1986 1982 1978 1974 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 11 11 11 11 7 7 7 7 7 7
  VVD 3 2 4 3
  PvdA 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3
  CDA 1 2 3 3
  D66 1 1 1
  Democratisch Welzijn Sluis 3
  Gemeentebelang 4 4
  Algemeen Belang 3
  Verenigde Protestantse Kiezers 1 2 1 2 2 1 1 1
  Werknemerspartij 1
  Vrije Katholieke Lijst 3 3 3 3
  Lijst-du Fossé 2
  Lijst-Dekkers 1
  KVP 3 3 3
  Lijst-L. van de Vijver 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1995
  * Per 01-04-1970 samenvoeging met Retranchement
  Sluis-Aardenburg 1998 1994*
  13 13
  VVD/Gemeentebelangen 5 6
  CDA 3 3
  Lijst-Rammelaere 2 2
  PvdA 2 2
  Dorpsbelangen & Toerisme 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2003
  * Per 01-01-1995 samenvoeging van Sluis en Aardenburg
  Stavenisse 1970 1966 1962 1958 1953* 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7
  SGP 3 3 3 3 2 2
  Arbeiderslijst 3 2 3 2 2 1 1
  ARP/CHU 1 1 1 1 1
  Lijst-Klippel 1
  Lijst-Potappel 1
  Gemeentebelang 2
  Lijst-Tazelaar 2 2
  Gecombineerd rechts 2 4
  Gemeente opgeheven per 01-07-1971
  * Verkiezingen uitgesteld naar 16-12-1953 als gevolg van de Watersnoodramp
  Valkenisse 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966*
  13 13 13 11 11 11 11 11
  CDA 5 6 5 5 6
  VVD 3 3 4 3
  PvdA 2 3
  D66 2
  SGP 1 1 1 1 1 1 1 2
  PvdA/PPR 3 2 2
  Gemeentebelangen/VVD 2 2
  ARP/CHU 6
  PvdA/PPR/PSP 2
  CHU 4 4
  Gemeentebelangen 3 2
  ARP 3 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1997
  * Per 01-07-1966 samenvoeging van Biggekerke, Koudekerke en Zoutelande
  Vogelwaarde 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11
  RK Arbeiders 4 4 3 4 5 6
  Lijst-Lambert 3 2
  Boeren 2 2 3 3 5 5
  Lijst-Peersman 2 1
  Lijst-Perdaen 1
  Lijst-van Hove 1 3 2
  Lijst-de Poorter 2 2 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Vrouwenpolder 1962 1953 1949 1946
  7 7 7 7
  Lijst-Visser 3
  ARP 2 4 5
  GPV 1 1
  Lijst-Sturm 1
  CHU 2 2 2
  ARP-Vrouwenpolder 3
  ARP-Gapinge 2
  Gemeente opgeheven per 01-07-1966
  Waarde 1966 1962 1958 1953* 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  CHU 3 3 4 2 2
  SGP 2 2 1 1 1
  Lijst-van Fraassen 2 1 3 3 2 2
  Gemeentebelang 1 1 2 2
  ARP/CHU 1
  Vrijgezellenlijst 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  * Verkiezingen uitgesteld naar 21-10-1953 als gevolg van de Watersnoodramp
  Waterlandkerkje 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Algemeen Belang 3 3 3 3 2
  KVP 3 3 2 3 3 3
  ARP/CHU/SGP 1 1 1 1
  Vrije Katholieke Lijst 1
  ARP/SGP 2 1
  Partij van de Vrijheid 3
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Wemeldinge 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  CHU 2 2 2 2 2
  PvdA 2 2 2 2 1 1
  ARP/SGP 1 2 2
  VVD 1 1 1 2 2
  Lijst-Dagevos 1
  CHU/SGP 2
  ARP 1 2 2
  Vrijzinnige Kiesvereniging 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  Westdorpe 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Lijst-van Geetsum 3
  RK Arbeiderspartij 2 5 4 2 3 5
  Gemeentebelang 2 2 2 3 2
  PvdA 1 1 1 2
  Lijst-Janssens 1
  RK Boeren en Middenstanders 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Westerschouwen 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1960*
  13 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  VVD 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
  PvdA 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
  CDA 3 3 3 3 3
  GPV/RPF/SGP 2 1
  Reformatorische Unie 1 1 1
  ARP/CHU/SGP 4 4 5 4
  CHU 2
  ARP/SGP 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1997
  * Per 01-01-1961 samenvoeging van Burgh, Haamstede, Noordwelle, Renesse en Serooskerke (S)
  Westkapelle 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3
  CDA 2 2 2 2 2
  VVD 2 1 2 2
  SGP 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
  Gemeentebelang 1 1 2 2 2 1 1 1 2
  CHU 2 1 2 1 2 2
  Arbeiderspartij 3 3 2
  ARP/CHU/SGP 3
  ARP/CHU 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1997
  Wissenkerke 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 4 5 5 6
  PvdA 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1
  Vrije Gemeentebelangen 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
  VVD 1 1 1
  SGP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  ARP 2 3 3 3 4 4 3
  CHU 2 4 4 4 4 4 5
  ARP/CHU 7
  Gemeente opgeheven per 01-01-1995
  Wolphaartsdijk 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Protestants-Christelijke Lijst 5 5 5
  PvdA 1 1 1 1
  Vrije Lijst 1 1 1 1 2
  CHU 3 3 3
  ARP 1 1 1
  SGP 1 1 1
  Vrijzinnige lijst 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  Yerseke 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11
  CHU 3 2 2 2 3 3
  PvdA 3 3 3 2 3 3
  SGP 3 3 3 3 2 2
  ARP 2 2 2 2 2 3
  Lijst-Boone 1
  Gemeentebelangen 1 2 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1970
  IJzendijke 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Lijst-Termote 3 2
  Lijst-Boogaard 2
  PvdA 1 1 1 1 1
  Protestantse Groepering 1 1 1 2 1 3
  Lijst-van Rijen 2
  Lijst-Geernaert 1
  KVP 5 4 4 4
  Lijst-Taelman 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Zaamslag 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11
  CHU 4 4 4 4 3 3
  ARP 3 3 3 3 4 4
  PvdA 2 2 2 2 2 2
  GPV 1 1 1 1
  SGP 1 1 1 1 1 1
  Vrije Lijst 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Zierikzee 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954* 1949 1946
  15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  PvdA 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
  CDA 3 4 4 4 5
  VVD 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2
  D66 3
  GPV/RPF/SGP 2 1
  Reformatorische Unie 1 2 1
  ARP/CHU/SGP 5 5 5 5 5
  KVP 1 2 2 2 1 2 1 1
  Algemeen Belang 1
  ARP/SGP 3 3
  Roer Om 2
  CHU 1 2 2
  Middenstandspartij 1 1
  ARP 3
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1997
  * Verkiezingen uitgesteld naar 23-06-1954 als gevolg van de Watersnoodramp
  Zonnemaire 1958 1953* 1949 1946
  7 7 7 7
  PvdA 3 3 3 3
  Gecombineerde christelijke lijst 2
  VVD 2 2 2
  ARP 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1961
  * Verkiezingen uitgesteld naar 28-10-1953 als gevolg van de Watersnoodramp
  Zoutelande 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  CHU 3 2 2 3 3
  Gemeentebelang 2 2 2 2 2
  ARP 1 2 2 1 1
  SGP 1 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1966
  Zuiddorpe 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Lijst-D'Hert 2 2 2 3 2 2
  Lijst-van Waes 2 2 3 3 3
  Lijst-Belaert 2 2 2
  Lijst-van der Sneppen 1
  Lijst-Moerdijk 1
  Lijst-van Dongen 1 2
  Lijst-Kindt (2) 5
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970
  Zuidzande 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Gemeentebelangen 4 3 3 3 3 3
  PvdA 2 3 3 3 3 2
  ARP/CHU 1 1 1 1 1 1
  Lijst Volksbelang 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1970