Zetelverdeling gemeenteraden 1946-nu

Utrecht

Op deze pagina zijn de zetelverdelingen van gemeenteraden te vinden vanaf 1946. Opgeheven (heringedeelde) gemeenten zijn te vinden na de huidige gemeenten. De zetelverdelingen zijn opgesteld met behulp van voorlopige uitslagen, zoals deze in verschillende kranten zijn gepubliceerd, aangevuld met gegevens van de verkiezingsuitslagendatabase van de Kiesraad.

Omwille van de leesbaarheid zijn lijsten die geen zetel behaald hebben weggelaten. Deze gegevens heb ik wel beschikbaar (en dat geldt ook voor het aantal stemmen per lijst), neem contact met mij op via e-mail mocht u daar belangstelling voor hebben.

Voor wat betreft naamgeving van lijsten moet opgemerkt worden dat deze in het verleden, zeker in kleine gemeenten, minder officieel was dan tegenwoordig. Hiervoor gelden dan ook de volgende opmerkingen:

 • Combinaties van landelijke partijen zijn altijd alfabetisch gesorteerd op partijnaam. Uitzondering zijn combinaties van de PvdA met kleine linkse partijen, omdat de PvdA hierin het leeuwendeel van de lijst vormde.
 • Een gecombineerde lijst van ARP en CHU werd ook vaak als Protestants-Christelijke Groepering aangeduid. Soms werd hierin ook samengewerkt met de SGP en/of een lokale kiesvereniging. Als de samenstelling van de groepering duidelijk was, omdat deze ook in kranten als ARP/CHU werd aangeduid (of bv ARP/CHU/SGP), heb ik dit aangehouden, zoveel mogelijk voor de hele periode.
 • In de jaren '70 werden combinaties van linkse partijen vaak als Progressief Akkoord aangeduid. Ook in de jaren '80 werden als voorloper van GroenLinks gecombineerde lijsten ingediend onder allerlei namen, bv Links <naam gemeente>. Ook voor dergelijke lijsten geldt dat als de samenstelling duidelijk was, dit weergegeven is.
 • Ook ARP, CHU en KVP dienden in de jaren '70 in aanloop naar de fusie tot CDA gecombineerde lijsten in onder allerlei namen. Als dit 'CDA' was, heb ik dit aangehouden, bij andere namen heb ik zoveel mogelijk 'ARP/CHU/KVP' gebruikt.
 • De VVD doet pas sinds de jaren '60 op grote schaal aan gemeenteraadsverkiezingen deel. Vaak werd eerder door lokale liberalen een lijst 'Gemeentebelangen' ingediend. Deze heb ik niet als VVD-lijsten beschouwd.
 • Lokale lijsten hadden in veel gemeenten geen officiële naam, zodat verschillende namen door elkaar gebruikt konden worden. Hierdoor kon een lijst bijvoorbeeld in de ene krant als 'Lijst-<naam lijsttrekker>', in een andere krant als 'Vrije Lijst' aangeduid worden, en vier jaar later als 'Algemeen Belang'. Indien mogelijk zijn lijsten die over de jaren heen duidelijk bij elkaar hoorden zoveel mogelijk onder 1 noemer gegroepeerd.  Amersfoort 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1973* 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 37 37 37 35 35 35 33 33 31 31
  D66 6 6 9 5 2 5 9 8 2 2 3 1 2
  GroenLinks 6 6 3 5 4 4 5 4 6
  CDA 5 6 4 4 5 6 7 7 9 12 12 15
  ChristenUnie 4 4 5 3 3 3
  VVD 4 6 5 6 6 7 9 8 5 7 10 7 10 6 5 4 5 3 3
  Amersfoort 2014 4 3 1
  PvdA 2 2 5 6 10 6 9 6 6 12 8 10 9 10 12 11 11 10 11
  Partij voor de Dieren 2
  SP 2 3 4 2 3 3
  Lijst Noëlle Sanders 1
  Burgerpartij Amersfoort 1 2 2 7 5 2
  Amersfoort voor Vrijheid 1
  DENK 1 1
  Ouderen Politiek Actief 1
  Trots op Nederland 1
  Jouw Amersfoort 3
  Leefbaar Amersfoort 4
  Hart van Amersfoort 1
  Lijst-özcan 1
  GPV/RPF/SGP 4
  Centrumdemocraten 2
  GPV 2 2 1 1 1 2 1
  RPF/SGP 1 1 1 1
  Progressief Amersfoort 2
  CPN/PPR/PSP 3
  PPR/PSP 1 2
  ARP/CHU/KVP 10 14
  Rooms-Katholieke Partij Nederland 1
  CPN 1 1 1 1 2 4
  Regionale Volkspartij Hoogland 1
  PvdA/PPR/PSP 10
  SGP 1
  ARP/CHU/SGP 9 9
  KVP 9 9 8 9 8 8
  PSP 1 1
  ARP/CHU/GPV/SGP 9
  CHU 5 5 4
  ARP/SGP 4
  ARP 3 3
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-1974 samenvoeging met Hoogland (minus buurtschap Zevenhuizen)
  Baarn 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 15
  VoorBaarn 5 3
  VVD 3 5 4 5 5 3 7 6 5 6 6 6 6 4 4 4 5 3 3
  GroenLinks 3 2 2 1 1 1 1 1 1
  D66 2 3 3 2 1 2 3 3 1 1 1 1
  PvdA 2 1 2 3 5 3 4 4 3 5 4 5 4 6 6 5 5 5
  CDA 2 2 2 3 4 3 4 4 6 6 6 7
  50PLUS 1
  ChristenUnie 1 1 1
  Baarnse Onafhankelijke Partij 2 4 3 1
  ChristenUnie/SGP 1 1 1
  Lijst Tinus Snyders 1 1 1
  Hart voor Baarn 1 7
  GPV/RPF/SGP 1 1 1 1
  PPR/PSP 1 1
  Progressief Baarn 7
  Protestants-Christelijke Lijst 5 6 6 5
  KVP 1 2 3 4 3 3 3 3
  PvdA/PSP 4
  Boerenpartij 2 2
  ARP 3 4 4 3
  CHU 2 2 2 1
  Partij van de Vrijheid 2
  CPN 1
  De Bilt 2022 2018 2014 2010 2006 2000* 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953* 1953 1949 1946
  27 27 27 27 27 27 23 23 23 23 23 23 23 21 21 21 19 19 17 17 17
  GroenLinks 7 4 2 3 2 2
  D66 4 4 6 5 4 3 3 5 4 2 2 3 1 2
  VVD 3 5 4 6 6 7 7 7 7 8 10 7 8 7 6 6 6 4 4 3
  Forza De Bilt 3
  Beter De Bilt/Bilts Belang 3
  PvdA 2 2 2 3 3 4 5 5 6 5 6 5 5 5
  CDA 2 3 3 3 4 6 4 5 6 6 6 8 7
  SGP 1 1 1 1 1 1
  ChristenUnie 1 1 1 1 1 1
  SP 1 1 2 2 3 1 1
  Beter De Bilt 3 4
  Forza! De Bilt 2
  Bilts Belang 1 2 4
  PvdA/GroenLinks 5 7 6
  Algemeen Belang Biltse Bevolking 1 1 1
  Gemeentebelangen Maartensdijk 1
  GPV/RPF/SGP 1 1
  PROP 1
  Protestants-Christelijke Combinatie/SGP 1
  PvdA/PPR 5 5 7 4
  ARP/CHU/KVP 8
  KVP 4 4 3 3 3 3 3
  CHU 3 2 2 3 2 3
  ARP 2 3 3 3 3 3
  PSP 1
  ARP/CHU 4
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeentebelangen (2) 2
  CPN 1
  * Per 01-01-2001 samenvoeging met Maartensdijk
  * Per 01-01-1954 samenvoeging met buurtschap Steinenburg (Maartensdijk)
  Bunnik 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1964* 1962 1958 1953* 1953 1949 1946
  17 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 11 11 7 7 7 7
  Perspectief 21 6 8 6 7 6 5 4
  CDA 5 5 4 4 5 5 5 6 7 6 6 8
  VVD 3 3 3 4 4 3 4 5 3 3 2 2 1 2
  D66 3 1 2 2 2 1 1
  De Liberalen 4 5 4
  GroenLinks 2 2
  PvdA 1 2 1 2 2 2 1 1
  PvdA/D66 3 3
  PPR/PSP 2
  PSP 1
  PvdA/D66/PPR 4 4
  KVP 5 7 7 7 5 6 4 4 4 3
  Protestants-Christelijke Kiesvereniging 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3
  Progressief Akkoord 2
  * Per 01-09-1964 samenvoeging met Odijk en Werkhoven
  * Per 01-01-1954 kleine grenscorrectie van Bunnik naar Utrecht, onderdeel grotere herindeling
  Bunschoten 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1973* 1970 1966 1962 1958 1953 1949
  19 19 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 13 13 13 13 13
  ChristenUnie 6 7 8 6 7 6
  VVD 4 5 2 2 1 1 2 1 2 2 2
  CDA 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5
  SGP 3 2 2 1 1
  Christelijke Arbeiderspartij 2 2 2 4 3 3 4 4 3 2 1 1 3 3 3 2 2
  Spakenburgse Vrijheidspartij 1 1
  Betaalbaar Bunschoten 4 2
  Progressief Politieke Samenwerking 1 1 1
  GPV 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
  RPF 2
  RPF/SGP 2 2 2 3 2
  PvdA 2 2 1 1
  D66 1
  ARP/Christelijke Arbeiderspartij 6
  BU '80 3 2
  ARP (Lijst 1) 3 4 2 7
  ARP (Lijst 2) 1 2 3 3
  ARP 4 5
  Lijst-Hartog 1
  Gemeentebelangen 1
  Vissers 1 3
  Protestantse Partij van Algemeen Belang 1
  * Per 01-01-1974 samenvoeging met een deel van de opgeheven gemeente Hoogland (buurtschap Zevenhuizen)
  Eemnes 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 7 7 7 7 7
  Dorpsbelang 5 5 3 5 3 4 3 3 4 4 3 2 1
  CDA 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 5 6
  VVD 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 2 1 1
  PvdA 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
  D66 1 1 3 1 1 1
  Hartgroen 2 2
  PvdA/D66 1 2 2
  KVP 4 4 4 3 3 3 4 3
  Progressief Eemnes 3 3
  Protestants-Christelijke Partijen 2 2 3 2 3 3
  Boerenpartij 1 1 1
  ARP/CHU 2 2
  Protestants Gemeentebelang 1 1
  Socialistische Groep 1
  Houten 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1961* 1958 1953* 1953 1949 1946
  31 29 29 29 27 25 23 23 21 17 15 13 13 13 13 13 11 11 11 11 7
  Inwonerspartij Toekomst Houten 8 5 4 5 2
  D66 4 3 6 3 1 1 1 3 3
  GroenLinks 4 5 2 3 3 4 2 2 2
  NatúúrlijkHouten 4
  VVD 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1
  CDA 3 5 4 5 5 6 5 5 9 8 8 9
  SGP 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
  ChristenUnie 1 2 2 2 2 2
  PvdA 1 2 3 4 7 3 3 2 3 1 1
  Houten Anders! 1 1 2
  Houtens Belang 2 4 6 6
  GPV/RPF 1 1
  Lijst-van Maarseveen 1
  RPF/SGP 1
  Progressieve Samenwerking 5 2 1 2
  PvdA/PPR/PSP 3
  KVP Schalkwijk/Tull en 't Waal 4 4
  KVP Houten 3 3
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 3 3 3 4 4 4 2
  RK Lijst Houten 5 4
  RK Lijst Schalkwijk 4 4
  Gemeentebelangen 1 1
  KVP 5 5 7 7 5
  Lijst-Nieuwerth 1
  Vrije Katholieke Partij 1 2
  * Per 01-01-1962 samenvoeging met Schalkwijk en met Tull en 't Waal
  * Per 01-01-1954 kleine grenscorrectie van Houten naar Utrecht, onderdeel grotere herindeling
  Leusden 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1969* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 17 15 13 11 11 11 11 11 11
  Lokaal Belangrijk 7
  CDA 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7
  PvdA/GroenLinks 3 4 4
  VVD 2 4 4 5 5 5 6 4 4 5 6 4 4 2 2 1
  D66 2 3 5 3 1 1 2 3 2 1 1 1
  ChristenUnie/SGP 2 3 3 2 2 2
  Leusden Vooruit 2
  SP 1 2
  GroenLinks 3 2 3 2 2
  PvdA 2 5 4 3 2 3 4 4 2 2 2 1 1 1 2
  Kiesvereniging Leusden '90 1 1 1 2 2 3
  GPV/SGP 1 2 2 1 1 1
  Leusden '85 3
  PvdA/D66/PPR/PSP 4 3
  Gemeentebelangen 1 2
  KVP 3 5 3 4 4 4 4 4
  CHU 2 2
  ARP/SGP 1
  ARP 1 2 2 1
  ARP/CHU/SGP 3
  Protestantse Kiesvereniging 1 1 1 4 4 4
  ARP/CHU 4 4
  * Per 01-06-1969 samenvoeging met Stoutenburg
  Lopik 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1988* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11
  ChristenUnie/SGP 5
  Hart voor Lopik 4
  CDA 3 4 4 5 5 6 5 6 7 7 6 6 6
  VVD 2 5 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1
  PvdA 1 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1
  ChristenUnie 2 3 2 2 2
  SGP 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1
  RPF 2
  Wending '74 1 2 2
  KVP 3 3 3 3 3 3 3 3
  CHU 2 2 2 2 2 1
  ARP 2 2 3 3 3 3
  Hervormde Kiezers 1 2 2
  ARP/CHU/SGP 4 5
  * Per 01-01-1989 samenvoeging met Benschop en Polsbroek
  Montfoort 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1988* 1986 1982 1979* 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 11 7 7 7 7 7 7 7 7
  Lokaal Montfoort 4 2
  Progressief Akkoord 2 3 2 3 4 3 4
  CDA 2 2 3 3 3 3 4 5 7 7 6 5 6 4
  VVD 2 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 2
  SGP 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
  Inwonersbelangen Montfoort Linschoten 1 2 5 4
  ChristenUnie 1 1 1 1 2 1
  D66 1 1 1 1 1
  Leefbaar Montfoort 3 5
  D66/VVD 2
  RPF 1
  Progressief Montfoort '88 4 2 2
  PvdA 1 2 2
  Progressief Montfoort 3 3 3 3 1
  Protestants-Christelijk Montfoort 1 1 1
  ARP 1 1 1
  KVP 3 4 3 4 5 3 5 5
  CHU 2 2 2 2 1 2 1 1
  Nieuwe Partij Montfoort 1
  Gemeentebelangen 1 1
  Lijst-van Kooten 1 1 1
  RK Arbeiders 2
  * Per 01-01-1989 samenvoeging met Linschoten en Willeskop (gedeeltelijk)
  * Per 01-07-1979 grenscorrectie: Montfoortse woonwijken op Linschotens grondgebied over naar Montfoort
  Nieuwegein 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1971*
  33 33 33 33 33 33 33 31 31 31 29 21 17 15
  GroenLinks 6 3 2 2 2 3 3 2
  VVD 6 7 5 7 5 5 9 7 5 6 7 3 2 1
  PvdA 4 3 3 6 10 5 7 5 7 11 7 6 4 3
  Verenigde Seniorenpartij 4 3 3 2 1 1
  D66 3 3 4 2 1 1 2 6 6 2 2 2
  Lokale Vernieuwing 3 2
  CDA 3 3 3 4 5 7 6 6 9 9 8 9 7
  ChristenUnie 1 2 2 1
  De Unie van Nieuwegein 1
  Ieders Belang 1 2 5
  Stadspartij Núwegein 1 1 1
  SP 4 5 3 4
  Leefbaar Nieuwegein 4 1 7
  ChristenUnie/SGP 1 2
  Trots op Nederland 1
  Onze Nieuwegeinse Samenleving 1 2
  SGP 1 3 2 3 1 1 1
  Stadspartij Partij Groen Nieuwegein 2 2 2
  RPF/SGP 2 3
  Senioren 2000 2
  PSP 1 1
  PPR/PSP 2
  Nieuwegein Nu 2 2
  PPR 1
  KVP 5
  ARP/CHU 3
  * Per 01-07-1971 samenvoeging van Jutphaas en Vreeswijk
  Oudewater 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1988* 1986 1982 1978 1974 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 4 6 4 4 4 4 4 5 6 5 5 6 6
  VVD 4 3 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1
  Onafhankelijken 3 3 5 4 2 5 5 4 4 4 3 1 2 2 1
  Progressief Oudewater 2
  ChristenUnie/SGP 2 2 1 1
  D66/VVD 4 3 3
  PvdA 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
  ChristenUnie 2 2
  RPF 1
  SGP 1 1 1
  PvdA/PPR 2 2 2 2
  Oudewater Reformatorische Groepering 1 1 1
  KVP 4 4 6 6 6 6 6 6
  Werkgroep Oudewater 2 1
  ARP 2 2
  CHU 1 2
  ARP/CHU 3 3 3 3 3 4
  Gemeentebelangen 1 1
  * Per 01-01-1989 samenvoeging met Snelrewaard en Willeskop (gedeeltelijk) en de dorpen Papekop en Hekendorp (opgeheven gemeente Driebruggen (ZH))
  * Per 01-09-1970 samenvoeging met Hoenkoop, overgang naar de provincie Utrecht
  Renswoude 2022 2018 2014 2010* 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7 7 7 7 7 7
  Dorpsbelang Renswoude 3 2 2
  SGP 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
  VVD 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 1
  ChristenUnie 2 4 1
  CDA 1 1 3 4 4 4 5 5 6 5 5 5
  Visie 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
  RPF/SGP 2
  Gemeentebelangen 2 2 2 1 1 1 1
  CHU 2 3 3 3 3 3 3
  ARP 1 1 1 1 1 1 1
  Boerenpartij 2
  PvdA 1 1 1 1 1 2
  ARP/CHU 4
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk ingetrokken.
  Rhenen 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 13 13
  SGP 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
  VVD 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 1 1
  Rhenens Belang 3 2 2 2 1
  Progressief Rhenen/GroenLinks 3 3 3 3 4
  D66 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1
  ChristenUnie 1 2 2 1
  CDA 1 1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5
  PvdA 1 1 1 2 3 3 3 3 4 5 4 5 6 4 4 5 5 5 5 5
  GroenLinks 2 2 1 1
  RPF 1
  CHU 3 3 3 3 3 4
  ARP/KVP 2
  ARP 1 1 1 1 1
  Vrije Partij 1 2 2 2 1
  Lijst-Clous-Veen 1
  Boerenpartij 1
  KVP 1
  Lijst-Drost 1
  Gemeentebelangen (2) 2 2 2
  ARP/CHU 4 3
  Onafhankelijk CH 1
  De Ronde Venen 2022 2018 2014 2010* 2006 2002 1998 1994 1990 1988*
  27 27 27 27 23 23 23 23 23 23
  Ronde Venen Belang 10 4 4 3 4 5 4 4 3 2
  CDA 5 6 7 7 6 5 5 6 8 9
  VVD 3 5 5 6 3 5 4 4 4
  D66 3 4 5 2 1 1 2 2 1
  PvdA/GroenLinks 3 3 3 4 3
  Seniorenpartij De Ronde Venen 1 3
  ChristenUnie/SGP 1 1 2 2 2 2
  Inwonerscollectief 1
  Lijst 8 Kernen 1 2
  PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal 2
  Samen voor Abcoude/Baambrugge 2
  Lijst 8 2
  Gemeentebelangen 2 2 2 1 2
  Vernieuwend Vinkeveen en Waverveen voor Samenwerkende Kernen 1 2 1
  VVD/Gemeentebelangen 5
  PvdA/D66/GroenLinks 4
  GPV/RPF/SGP 2 2 2
  PvdA 2 2 3
  GroenLinks 1 1
  Progressieve Partijen Ronde Venen 1
  GPV/RPF 1
  * Per 01-01-2011 samenvoeging met Abcoude
  * Per 01-01-1989 samenvoeging van Mijdrecht, Vinkeveen en Waverveen, en Wilnis
  Soest 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  29 29 29 29 29 27 27 27 27 27 27 27 25 25 23 21 21 19 19 19
  Soest 2002 5 3 4 5 7 4
  Gemeentebelangen Groen Soest 5 6 3 6 5 6 5 3 4
  VVD 5 5 4 4 5 6 8 7 6 8 11 7 10 7 4 3 5 2
  GroenLinks 3 2 2 2 2 2
  Partij Ons SOESTerberg 3 1
  PvdA 2 2 2 3 5 2 3 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4
  D66 2 3 5 3 1 1 2 3 2 1 3 2
  ChristenUnie/SGP 2 2 2 1 1 1
  CDA 1 2 4 4 4 5 6 6 8 9 9 10 9
  Burgerbelangen Soest-Soesterberg 1 1 1
  Democraten Soest Natuurlijk 1 1
  Lokaal Anders Soest 1 1
  Leefbaar Soest 1
  GroenLinks/Progressief Soest 2 2
  GPV/RPF/SGP 2 1 1 1 1
  Burgers met een Andere Mening 3
  Progressief Soest 2 2 1
  PPR 3
  D66/PPR 1
  KVP 6 7 8 7 7 7 6
  Protestants-Christelijke Groepering 5 5 5 5 6
  PvdA/PPR/PSP 4
  Binding Rechts 1
  Boerenpartij 3
  ARP 4 4
  CHU/VVD 4
  CPN 1 2
  Partij van de Vrijheid 1
  CHU 1
  Vrije Lijst Soesterberg 1
  Stichtse Vecht 2022 2018 2014 2010*
  33 33 33 33
  Lokaal Liberaal 7 6 4
  VVD 5 6 5 8
  D66 4 6 3
  GroenLinks 3 5 2 2
  Streekbelangen 3 3 3 2
  CDA 3 3 4 5
  PvdA 2 3 2 3
  ChristenUnie/SGP 2 2 2 2
  Samen Stichtse Vecht 1
  SP 1
  Het Vechtse Verbond 1 1 1 2
  PVV 1 2
  Maarssen2000 2 3 4
  Stichtse Vecht Beweegt 1
  Breukelen Beweegt 1
  Maarssen Natuurlijk 1
  * Per 01-01-2011 samenvoeging van Breukelen, Loenen en Maarssen
  Utrecht 2022 2018 2014 2010 2006 2000* 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953* 1953 1949 1946
  45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 39 39 39
  GroenLinks 9 12 9 10 8 8 9 9 8
  D66 8 10 13 9 3 1 3 9 8 2 2 3 1 4
  VVD 5 6 5 7 5 5 6 6 4 7 10 6 9 6 5 4 6 3 3 3
  PvdA 4 3 5 9 14 7 9 9 13 19 15 16 17 13 18 16 17 15 13 14
  CDA 3 2 3 4 4 4 4 6 10 10 12 15 13
  Partij voor de Dieren 3 2 1
  Volt Nederland 3
  Student & Starter 2 2 1
  ChristenUnie 2 2 2 1 2 1
  DENK 1 2
  BIJ1 1
  EenUtrecht 1
  SP 1 2 4 3 5 3 3 2 1 1
  Stadsbelang Utrecht 1 1 2
  PVV 1 1
  Stadspartij Leefbaar Utrecht 1
  Trots op Nederland 1
  Leefbaar Utrecht 3 14 9
  Burger en Gemeenschap 1 2
  GPV/RPF 1
  Nederlands Blok 1 1
  Centrumdemocraten 3 1
  PSP 3 3 2 1 2 2
  PPR 1 1 1 3
  CPN 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 5
  Centrumpartij 1
  PvdA/PPR/PSP 16
  KVP 10 12 13 14 14 13 13 12
  ARP 4 4 4 5 6 4 5 4
  CHU 3 4 3 3 3 3 3 3
  Boerenpartij 4
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-2001 samenvoeging met Vleuten-de Meern
  * Per 01-01-1954 samenvoeging met Zuilen (minus Oud-Zuilen) en delen van Maartensdijk, Achttienhoven, Westbroek, Oudenrijn, Jutphaas en Houten
  Utrechtse Heuvelrug 2022 2018 2014 2010 2005*
  29 29 29 29 29
  Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug 6 4 3 3 1
  VVD 5 7 5 7 7
  OPEN/GroenLinks/PvdA 5
  D66 4 5 5 4 2
  CDA 4 4 5 5 6
  Partij voor de Dieren 2
  SGP 2 2 3 2 2
  ChristenUnie 1 1 1 1 1
  OPEN/PvdA/GroenLinks 6
  PvdA/GroenLinks 4 6
  SP 3 1 2
  GroenLinks 4
  PvdA 4
  * Per 01-01-2006 samenvoeging van Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijssenburg, Leersum en Maarn
  Veenendaal 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1959* 1958 1953 1949 1946
  33 33 33 33 33 33 31 31 29 27 27 25 23 21 21 19 19 17 17 15 15
  ProVeenendaal 7 4 3
  ChristenUnie 7 8 8 8 7 7
  SGP 6 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 1 2
  CDA 3 3 3 4 5 6 6 6 10 9 8 11
  Lokaal Veenendaal 3 3 2 3 3
  VVD 3 5 3 6 5 7 5 4 3 4 6 3 3 2 1 1 1 1
  GroenLinks 1 1 1 2 2 4 3 3 2
  D66 1 2 4 2 2 3 5 2 1
  SP 1 1 2 1 1
  PvdA 1 1 2 3 6 3 4 4 4 6 4 5 6 4 4 5 5 4 5 4 5
  DENK 1
  GPV/RPF 7 6 5 3 4
  Progressieve Partij Dialoog 2 2 1
  RPF 1
  CHU 6 5 6 5 5 5 5 5
  ARP 4 4 4 5 5 4 5 5
  KVP 1 1 1 1 1
  Boerenpartij 2
  ARP/CHU 7
  Lijst-van de Bovenkamp 1
  * Per 01-01-1960 grenscorrectie: Gelders Veenendaal van Ede naar Veenendaal
  Vijfheerenlanden 2022 2018*
  31 31
  VHL Lokaal 7 5
  CDA 6 7
  SGP 4 5
  VVD 4 3
  ChristenUnie 4 4
  D66 3 3
  PvdA 2 3
  GroenLinks 1 1
  * Per 01-01-2019 samenvoeging van Leerdam (ZH), Vianen en Zederik (ZH)
  Woerden 2022 2018 2014 2010 2006 2000* 1998 1994 1990 1988* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  31 31 31 29 29 29 25 25 23 23 21 19 19 19 17 17 15 15 15 15 13
  CDA 6 7 7 6 8 9 8 8 10 11 9 9 10
  Lijst Van der Does 5 4 3
  Progressief Woerden 4 4 4 5 7
  VVD 3 4 3 6 4 5 6 5 4 4 4 5 3 3 2 2 1 2 1
  Inwonersbelangen 3 2 4 5 4 2
  ChristenUnie/SGP 3 3
  D66 3 3 5 4 2 2 2 4 2 1 1 1
  Woerden & Democratie 2
  Splinter 1
  Sterk Woerden 1 3 2
  SP 1 1 1 1
  ChristenUnie 2 2 3 2
  SGP 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  PvdA 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3
  GroenLinks 2 2 2 1
  Woerden 2006 1
  RPF 2 2 1 1
  Progressieve Groepering Woerden 1
  Samenwerkende Bevolking 1 1 1 1
  Protestants-Christelijke Partij 5 5 5 5 6 6 5
  KVP 5 5 4 4 4 5 4 4
  D66/PPR 1
  Boerenpartij 1
  Vrije Arbeiders 1 1
  ARP/CHU 6
  Gemeentebelang 1 1
  Lijst-Snel 1
  * Per 01-01-2001 samenvoeging met Harmelen
  * Per 01-01-1989 samenvoeging met Kamerik en Zegveld, overgang naar de provincie Utrecht
  Woudenberg 2022 2018 2014 2010* 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11
  SGP 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
  Gemeentebelangen Woudenberg 4 5 6 5 5 5 5 5 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2
  PvdA/GroenLinks 2 2
  CDA 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 4 5
  ChristenUnie 2 2 2 1 2 2
  VVD 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1
  PvdA 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3
  GPV/RPF 2 2 1 1 1
  CHU 3 3 4 4 4 5 4
  Progressieve Democratische Partij 2 4
  ARP 1 1 1 1 1 1 1
  ARP/CHU/SGP 6
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk ingetrokken.
  Wijk bij Duurstede 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1995* 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 15 15 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  Open/GroenLinks/PvdA 5
  VVD 3 4 3 4 3 5 5 5 3 2 3 4 2 2 1
  Burgerbelangen 3 1 1 1 3 1
  CDA 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 5 5 6
  SP 2 3 5 3 3
  Protestants-Christelijke Groepering 2 3 2 2 2 1 2 1
  D66 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1
  Duurstede voor Democratie 1
  GroenLinks 3 3 3 3 4 4 5 5 1
  WijkNU 3
  PvdA 1 2 4 2 3 2 2 3 4 3 3 1 1 1 1
  Wijks Belang 1 2 4
  PPR/PSP 1 1
  PSP 1
  Gemeentebelangen 1 1 2
  KVP 4 5 5 5 4 3 3 6
  PvdA/PPR/PSP/Algemeen Belang 3
  Protestantse Kiesvereniging 2 3 3 2 4 4 4 5
  PvdA/PPR 1
  Algemeen Belang 1 1
  Gemeentebelangen (2) 1 3
  RK Lijst 2
  RK Arbeiders 4 3
  * Per 01-01-1996 samenvoeging met Cothen en Langbroek
  IJsselstein 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  23 23 23 23 23 23 19 19 17 17 17 17 15 13 13 13 13 11 11 11
  Liberaal Democraten IJsselstein 9 7 5 2 3
  VVD 4 6 4 8 5 7 6 5 3 3 4 3 2 1
  CDA 3 3 3 3 4 6 4 5 6 6 7 7
  GroenLinks 2 2 2 2 2 2 2 1
  D66 2 3 5 3 1 1 1 4 3 2 1 2 1
  PvdA 2 1 1 3 7 5 4 3 4 5 4 1 2 2 2 1 1 1
  ChristenUnie 1 1 1 1 1 1
  SP 2 1
  SGP 1 1 1 1 1 1 1
  RPF 1 1
  RPF/SGP 1
  PvdA/PPR 4
  KVP 5 6 7 7 7 6 6 6
  Progressieve Kombinatie IJsselstein 4
  ARP 2 2
  CHU 1
  CHU/SGP 2
  ARP/CHU/SGP 4 4 4 4 4
  ARP/CHU 3
  Zeist 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  33 33 33 33 33 31 31 31 31 31 33 33 31 31 31 31 31 29 27 25
  GroenLinks 7 7 3 4 3 3 3 3 2
  VVD 6 8 7 6 6 7 8 7 8 9 12 9 9 8 6 6 7 4 4
  D66 6 4 6 7 3 2 2 5 5 2 2 2 2
  CDA 3 3 4 4 5 5 5 5 8 8 9 12 10
  Nieuw Democratisch Zeist 3 4 2
  Seyst.Nu 3 3 4 3 3
  ChristenUnie/SGP 2 2 2 2 2 2
  PvdA 1 1 3 5 8 4 6 5 6 9 6 7 8 7 10 8 8 7 8
  SP 1 1 2 1 2 2 1
  ZeisterBelang 1
  Pro Zeist 1 1
  Leefbaar Zeist 6
  GPV/RPF/SGP 3 2 2 2
  Belangenvereniging Inwoners Zeist 2 2
  Gemeentebelangen Zeist & Buurtschappen 1 2
  GPV/SGP 1 2
  RPF 1
  PPR/PSP/Evangelische Volkspartij 1
  PPR/PSP 2 1 2
  SGP 1 1 1 1 1 1 1 1
  Democratisch Socialisten '70 1 2
  PvdA/PPR/PSP 6
  CHU 4 5 5 5 6 5 3
  ARP 4 4 4 5 6 5 5
  KVP 4 4 5 5 4 4 3
  Boerenpartij 3
  PSP 1
  Sociaal Democratische Arbeidersgroepering 1 1
  Partij van de Vrijheid 3
  CPN 1
  Abcoude 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11
  Samen voor Abcoude/Baambrugge 3 2 4
  VVD 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 1 1
  CDA 3 3 3 4 5 6 6 6
  PvdA 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2
  D66 1 2 1 3 3 1
  GroenLinks 1
  PvdA/Progressief Abcoude Baambrugge 3
  Progressief Abcoude Baambrugge 2
  PvdA/PPR 3 4
  CHU 3 3 4 3 3 3 4 3
  KVP 2 3 4 3 4 4 4 4
  ARP 1 2 1 2 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2011
  Achttienhoven 1953 1949 1946
  7 7 7
  Hervormde Kiesvereniging 4 3 4
  ARP 2 2 1
  KVP 1 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1954
  Amerongen 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 4 4 4 4 5 5 6
  VVD 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1
  PvdA 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2
  SGP 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
  ChristenUnie 1
  D66 1 2
  GPV/RPF 1
  RPF/SGP 3 3 2
  CHU 3 3 3 3 3 3 3 4
  ARP 3 3 3 2 2 1 1 1
  Gemeentebelangen 1 1
  Lijst-Wildeman 1 1 1 1
  Lijst-Tenge 1 1 1 1
  Lijst-Dagnelie 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2006
  Benschop 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 4 4
  SGP 3 3 2 2
  VVD/Gemeentebelangen 2 1 1 2 1
  Progressief Benschop 1 1 1
  Onafhankelijke Fractie Maris 1 2 2
  KVP 3 3 2 3 3 2 2 2 2
  ARP 1 2 2 1 2 2 1 1 1
  CHU 1 1 2 1 1
  PvdA 1 1
  Lijst-Bos 2
  Hervormde Kiezers 1
  CHU/SGP/VVD 3 3 4 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-1989
  Breukelen 2006 2002 1998 1994 1990 1988* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1964* 1962 1958 1953 1948*
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 11 11
  Streekbelangen '93 3 4 2 3
  CDA 3 3 3 4 5 6 4 5 6
  VVD 3 2 3 2 2 2 4 5 4 3 2 2 2 2 2 1
  PvdA 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
  ChristenUnie 1
  GroenLinks 1 2 2 1
  SGP 1 1 1 1 1 1 1
  D66 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2
  PvdA/GroenLinks 2
  ChristenUnie/SGP 2
  Algemene Senioren Partij 1
  RPF/SGP 2 2 2 2 2
  Senioren 2000 1
  Lijst-van der Linden 1
  PPR/PSP 1 1
  PPR 1 1 1
  CHU 3 3 3 3 3
  ARP 2 2 2
  KVP 2 2 3 3 3 3 3 3
  ARP/GPV 2
  ARP/GPV/SGP 3
  ARP/CHU/GPV/SGP 6 5
  Protestants-Christelijke Groepering 6
  Gemeentebelangen 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2011
  * Per 01-01-1989 samenvoeging met Kockengen
  * Per 01-04-1964 grenscorrectie: Nieuwer Ter Aa vanuit de opgeheven gemeentes Loenersloot en Ruwiel naar Breukelen
  * Per 01-01-1949 samenvoeging van Breukelen-Nijenrode en Breukelen-Sint Pieters
  Breukelen-Nijenrode 1946
  11
  Protestants-Christelijke Groepering 6
  KVP 3
  PvdA 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1949
  Breukelen-Sint Pieters 1946
  7
  CHU 2
  ARP 2
  KVP 1
  PvdA 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1949
  Cothen 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 4 3 4 4 5
  Cothen2000 3 3 2 2 2
  VVD 2 1 1 1
  KVP 6 6 6 6 5 4 5 5
  Protestants-Christelijke Kiesvereniging 1 1 1 1 2 2 2 2
  Vrije Lijst (Prot. Chr.) 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1996
  Doorn 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 11
  PvdA/GroenLinks 5
  VVD 5 5 5 4 6 6 5 5 4 3 3 4 2 2
  CDA 4 3 3 5 4 4 5
  ChristenUnie/SGP 1
  GroenLinks 4 2 2
  PvdA 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4
  RPF/SGP 1 1 1 1 1
  D66 2 1 1 1 1
  PvdA/PPR/PSP 3 3 3
  SGP 1 1 1
  ARP/CHU/KVP 5 6
  PvdA/D66/PPR/PSP 4
  CHU 2 3 3 4 3
  ARP/SGP 2 2 3
  KVP 1 1 1 1 1
  Boerenpartij 1
  Christelijk-Nationale Volkspartij voor monarchale democratie 1
  ARP/CHU/SGP 5
  ARP 2 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2006
  Driebergen-Rijsenburg 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15
  Progressief Driebergen-Rijsenburg 5 4
  CDA 4 4 4 5 5 5 7
  VVD 4 4 5 4 5 6 4 5 4 1
  D66 2 3 4 3 1 1
  ChristenUnie 1
  SGP 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
  GPV/RPF 2 1
  Progressieve Hergroepering '70 3 4 5 4 5 5 5
  ARP/CHU/KVP 6 6
  ARP/CHU 4 5 6
  PvdA 3 4 4 4 4 4
  VVD/Driebergs Belang 3 3 3 2
  KVP 2 2 2 2 3 2
  Boerenpartij 2
  ARP 3 3 3
  CHU 2 3 3
  Driebergs Belang 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2006
  Haarzuilens 1953# 1949 1946
  7 7 7
  KVP 6 6 6
  CHU 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1954
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Harmelen 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953* 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 7 7
  CDA 4 4 6 5 5 7
  Progressief Harmelen 3 2 3
  VVD 3 2 4 5 5 3 3 2 2 1
  Inwonersbelangen 3
  Lijst-van Assem 5
  PvdA/PPR 3
  Progressief Akkoord 2 3 2 1
  PPR 1
  Harmelens Belang 3
  CHU 2 2 2 2 3 3 2 2
  ARP 1 2 2 2 2 2 1 1
  KVP 3 4 5 5 5 5 3 3
  Gemeentebelangen 1
  Boerenpartij 1
  PvdA 1 1 1 1 1 1
  ARP/CHU 5
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  * Per 01-01-1954 grenscorrectie: Buurtschap Reierscop-Creuningen (opgeheven gemeente Veldhuizen) naar Harmelen
  Hoenkoop 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  KVP 4 4 4 3 4 3
  Hervormde Kiesvereniging 2 1 2 2 2 2
  ARP 1 1 1 2 1 2
  PvdA 1
  Gemeente opgeheven per 01-09-1970
  Hoogland 1970 1966 1962 1958 1953 1949
  13 11 11 11 11 11
  KVP 9 8 8 8 8 8
  Protestants-Christelijke Partij 2 2 2 3 3 3
  PvdA 2 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1974
  Jutphaas 1970 1966 1962 1958 1953* 1953 1949 1946
  13 11 11 11 11 15 15 15
  KVP 5 5 6 6 6 6 6 5
  ARP/CHU/SGP 4 3 3 3 4
  PvdA/PPR 3
  VVD 1 1
  PvdA 2 2 2 2 5 5 5
  ARP/CHU 3 4 4
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1971
  * Per 01-01-1954 grenscorrectie: Hoograven en Westraven naar Utrecht, polder Galecop (Oudenrijn) naar Jutphaas
  Kamerik 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 6 7
  PvdA 2 1 1
  VVD 2 2
  SGP 1 1 1 1
  CHU 3 3 2 3 3
  KVP 3 3 2 2 2 2 3 2 2
  ARP 2 2 1 2 2 2
  Gemeenschapsbelangen 1 2 2 1
  CHU/SGP 2
  ARP/CHU/Christelijke Arbeiders 4 5 5
  Gemeente opgeheven per 01-01-1989
  Kockengen 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1964* 1953 1949 1946
  11 11 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 6 6
  Gemeentebelangen 3 3 2 1 1 1 1
  SGP 1 1
  RPF 1 1
  KVP 2 2 2 2 2 3 3 3
  Lijst-Versluis 1
  Protestants-Christelijke Groepering 1 3 4 4 4 4 4 4
  ARP 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1989
  * Per 01-04-1964 samenvoeging met Ruwiel (minus Nieuwer Ter Aa)
  Langbroek 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Protestants-Christelijke Groepering 3 2 2 2 2 3 2 2 5 4 4 4 6
  CDA 2 3 3 3
  PvdA 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  VVD 2 1 1 1 1 1
  Lijst-van Hazendonk 2
  CHU 1 1 2
  CHU/Gemeentebelangen 1 2 3
  KVP 1 1 1 1 1 1 1 1
  Lijst-van Wijk 1
  Protestantse Lijst 1
  CHU/PvdA 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1996
  Leersum 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 7 7
  PvdA/GroenLinks 4 3 3
  Leersums Belang 3 4 3 3 2 1 2 4 3 3
  VVD 3 2 3 2 3 4 3 2 1 2 1 3
  CDA 2 2 2 4 4 4 4
  SGP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  D66 1 1 1 1
  PvdA/PPR 3 3 2 2 2 2
  ARP/CHU 4 3 2
  Binding Rechts 1
  Leersums Belang/Gemeentebelangen/Boerenpartij 3
  CHU 2 2 3 3 2
  PvdA 2 2 2 3 2 2
  ARP 1 1 1 2 1
  Lijst-Vogelesang 1
  Lijst-Aarts 1
  Gemeentebelangen 2 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2006
  Linschoten 1986 1982 1979* 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 13 11 11 11 7 7 7 7 7
  CDA 5 5 5 6
  PvdA 2 1 1 1
  VVD 2 2 1 2 1 1 1 1 2
  SGP 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1
  Gemeentebelangen 1 2 3 3 3 2
  ARP/CHU 3 4 3 2 2 2 2
  KVP 3 3 3 2 2 2 2 2
  ARP/SGP 2
  CHU 2
  Gemeentebelangen (2) 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1989
  * Per 01-07-1979 grenscorrectie: Montfoortse woonwijken op Linschotens grondgebied over naar Montfoort
  Loenen 2006 2002 1998 1994 1990 1988* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1964* 1962 1958 1951* 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 7 7 7
  PvdA 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
  CDA 3 4 4 4 4 4 4 4 5
  Streekbelangen/NigtevegtPlus/D66 3
  VVD 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 2 2 1
  Het Vechtse Verbond 2
  Streekbelangen/NigtevegtPlus 2 2 3 3 3
  D66 2 2 1
  Streekbelangen 3 2 2 1 3 3 2
  PvdA/PPR 3 4 3
  PPR 2 1
  CHU 2 2 2 2
  ARP 1 2 2 1
  KVP 1 2 2 2 2 2 1 1 1
  PvdA/D66 2
  SGP 1
  Gemeentebelang 1 1 2 2 2 2
  ARP/CHU 4 4 3 4 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-2011
  * Per 01-01-1989 samenvoeging met Nigtevecht
  * Per 01-04-1964 samenvoeging met Loenersloot (minus Nieuwer Ter Aa) en Vreeland
  * Per 01-01-1952 grenscorrectie: Buurtschappen Mijnden en Oud-Over van Loosdrecht naar Loenen
  Loenersloot 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  Protestants-Christelijke Groepering 5 5 5 5 5
  KVP 2 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-04-1964
  Loosdrecht 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1951* 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11
  VVD 5 5 4 5 6 4 4 3 3 3 3
  CDA 3 3 4 4 4 4
  PvdA 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  D66 2 3 3 1 1 2
  Gemeentebelangen 1 2 2 2 2 2 2
  Protestants-Christelijke Groepering 4 5 4 4 4 6 6
  Progressief Akkoord 3
  KVP 1 1 1 1
  Boerenpartij 1
  CPN 1 1 1 1 2
  ARP 3
  CHU 3
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2002
  * Per 01-01-1952 grenscorrectie: Buurtschappen Mijnden en Oud-Over van Loosdrecht naar Loenen
  Maarn 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7
  VVD 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 2 1 1
  CDA 3 3 3 3 3 3 4
  PvdA 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2
  D66 1 1 2 1
  SGP 1 1 1 1 1
  PvdA/PPR 2
  ARP/CHU/SGP 4 4 5 5 4 4
  PvdA/PSP 2
  Vernieuwing Maarn/PPR/D66 2
  Katholieke Partij 1 1 1
  CHU 3 2
  ARP/SGP 2
  Algemeen Belang 1
  KVP 1
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2006
  Maarssen 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1957* 1953* 1953 1949* 1946
  25 27 27 27 25 23 23 19 17 15 15 15 15 13 13 13 11
  PvdA 9 5 5 3 5 7 2 3 4 4 3 3 3 3
  VVD 7 7 8 7 5 6 7 5 4 1 1 1 1
  CDA 3 5 4 4 6 6 6 6
  Maarssen 2000 3 5 5 6 4 3 3 2 3 5
  GroenLinks 2 3 2 2 1
  ChristenUnie/SGP 1 1
  D66 1 2 4 3 1 1
  GPV/RPF/SGP 1 1 1
  PvdA/PPR 5
  CPN/PSP 1
  Progressieve Partij Maarssen 6 4
  ARP/CHU 4 4 6 6 4 4
  KVP 2 2 3 4 4 3 3 3 3
  D66/PPR/NU 1
  Boerenpartij 2
  CHU 3 3
  ARP 2 2
  Hervormde Kiesvereniging 1
  Gemeentebelangen (2) 1 1 1
  Onafhankelijke Protestantse Kiesvereniging 1 2
  ARP/CHU/Onafhankelijke Protestantse Kiesvereniging 6
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2011
  * Per 01-07-1957 samenvoeging met Tienhoven
  * Per 01-01-1954 grenscorrectie: Dorp Oud-Zuilen (opgeheven gemeente Zuilen) naar Maarssen
  * Per 01-07-1949 samenvoeging met Maarsseveen
  Maarsseveen 1946
  7
  CHU 3
  KVP 2
  PvdA 1
  ARP 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1949
  Maartensdijk 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1957* 1953* 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 15 15 15
  Gemeentebelangen 4 3
  VVD 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2
  CDA 2 3 4 4 4 5
  PvdA 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4
  SGP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
  D66 1 1 2 1 1 1 2
  RPF/SGP 2
  ARP 3 2 2 2 3 2 2 2 3
  CHU 2 2 2 2 2 1 3 3 3
  KVP 1 1 1 1 1 3 3 3
  Boerenpartij 1
  Partij van de Vrijheid 1
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  * Per 01-07-1957 samenvoeging met Westbroek
  * Per 01-01-1954 grenscorrectie: Blauwkapel en Tuindorp naar Utrecht, Steinenburg naar De Bilt
  Mijdrecht 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 15 15 15 13 13 13 13 11 11 0
  CDA 7 6 9
  VVD 4 4 3 3 1 1
  Gemeentebelangen 3 2
  Progressieve Combinatie 3 3
  PvdA 2 1 2 1 1 1
  PPR 1
  KVP 5 5 5 6 6 5 5
  PvdA/D66/PPR 3 3
  ARP 2 2 2
  CHU 2 2 2
  Gemeentebelang 1
  Boerenpartij 1
  ARP/CHU/SGP 5 6 5
  ARP/CHU/VVD 5
  Gemeente opgeheven per 01-01-1989
  Nigtevecht 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Nigtevecht Plus 3 2 1 1
  CDA 2 3
  PvdA 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2
  VVD 1 1 1
  CHU 2 2 2 2 3 3 3 3 3
  ARP/KVP 1 1
  Lijst-Kors 1 1
  Lijst-Beijnes 1
  ARP 1 1 1 1 1 2 2
  Aktie '70 Nigtevecht 1
  Lijst-Verheul 2
  KVP 1 1 1
  GPV 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1989
  Odijk 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  KVP 4 4 4 4 4
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 3 3 3
  PvdA 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-09-1964
  Oudenrijn 1953 1949 1946
  7 7 7
  ARP/CHU 4
  KVP 2 3 3
  PvdA 1
  ARP 2 2
  CHU 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1954
  Polsbroek 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 3
  VVD 2 2 2
  SGP 2 2 1
  ARP/CHU 3 5
  Lijst-de Jong 2
  KVP 1 1 2 1 1 1 1 1 1
  CHU 2
  ARP 2 4
  ARP/CHU/SGP 4 4 5 5 5
  PvdA 1 1 1 1 1 1
  Boerenpartij 1
  Hervormd Gemeentebelang 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1989
  Ruwiel 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  Protestants-Christelijke Groepering 6 6 6 6 6
  KVP 1 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1964
  Schalkwijk 1958 1953 1949
  7 7 7
  KVP 6 6 6
  Protestants-Christelijke Groepering 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1962
  Snelrewaard 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 5 5
  VVD 1 1
  SGP 1 1
  KVP 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  ARP/CHU 3 3 3
  ARP/CHU/VVD 3 3
  ARP/CHU/SGP/VVD 3 3
  ARP/CHU/SGP 3 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1989
  Stoutenburg 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  KVP 5 5 5 5 5 5
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-06-1969
  Tienhoven (U) 1953 1949 1946
  7 7 7
  CHU 4 4 4
  ARP 3 3 3
  Gemeente opgeheven per 01-07-1957
  Tull en 't Waal 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7
  KVP 4 4 4 4
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 3
  CHU 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1962
  Veldhuizen 1953 1949 1946
  7 7 7
  KVP 4 4 4
  CHU 2 3 2
  PvdA 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1954
  Vianen 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1985* 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 13 13 11 11 11 11 11
  Lokaal Alert 3 2 3 2
  CDA 3 2 2 3 3 3 5 5 4 4
  D66 3 1 2 2 1 1 1
  VVD 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1
  SGP 2 2 1 1 2 1 1 2 1
  PvdA 2 2 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3
  ChristenUnie 2 1 1 1
  Platform Vianen 4 4 5
  Gemeentebelangen Vianen 3 2 3 2 1 1 3
  RPF 1 1
  Inspraak Bewoners Vianen 1 2
  Progressief Vianen 1
  Doelgroep Vianen 2 1
  ARP/CHU/SGP 3 4
  KVP 2 2 3 3 2 3 2 3
  CHU 3 2 2 2 1
  ARP/SGP 2 2 2
  Lijst-Baars 1
  ARP 2 2 3
  CHU/SGP 3
  Lijst-Wingelaar 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2019
  * Per 01-01-1986 samenvoeging met Everdingen en Hagestein
  Vinkeveen en Waverveen 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11
  CDA 4 5 6
  VVD 3 4 3 3 1 2 1
  PvdA 2
  Vernieuwend Vinkeveen en Waverveen 2
  D66 1 1
  RPF/SGP 1
  PvdA/Vakbeweging 2 2
  Gemeentebelangen 1
  Hergroepering '70 2 3 4
  KVP 4 4 6 6 6 6 6 6
  CHU 2 2 1
  ARP/GPV/SGP 1 2 2
  Boerenpartij 2
  Protestants-Christelijke Groepering 4 5 5 5 5
  Gemeente opgeheven per 01-01-1989
  Vleuten 1953 1949 1946
  11 11 11
  KVP 6 6 6
  CHU 3 3 3
  ARP 1 1 1
  PvdA 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1954
  Vleuten-De Meern 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953*
  17 17 17 17 17 17 17 15 15 13 13 13
  Burger en Gemeenschap 7 5 6 4 2
  CDA 4 6 6 7 7 10
  VVD 3 3 3 4 5 4 4 3 2 1 1 1
  PvdA 2 2 2 3 1 1
  D66 1 1
  PvdA/D66/PPR 2 3 3
  PvdA/PPR 3
  KVP 5 6 7 7 8 8
  ARP/CHU/SGP 4 3
  De Nieuwe Lente 1
  CHU 3 3
  ARP 1 1
  Lijst-van Rassel-Schaffhausen 1
  ARP/CHU 4 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  * Per 01-01-1954 samenvoeging van Vleuten met Haarzuilens en grote delen van Oudenrijn en Veldhuizen
  Vreeland 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  Protestants-Christelijke Groepering 3 4 4 4
  VVD 2
  PvdA 2 2 1 2 2
  Gemeentebelang 1 2 1
  CHU 2
  ARP 1
  KVP 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-04-1964
  Vreeswijk 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11
  KVP 4 4 4 4 4 4 4
  Protestantse Gemeenteraads Unie 3 4 4 5 4 4 4
  PvdA 2 2 2 2 3 3 3
  SGP 1 1 1
  VVD 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1971
  Werkhoven 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  KVP 4 5 5 5 5
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 2 2
  Lijst-van der Geer 1
  Gemeente opgeheven per 01-09-1964
  Westbroek 1953* 1953 1946
  7 7 7
  Hervormde Kiesvereniging 3 4 3
  Gemeentebelangen 2 1 1
  ARP 1 1 2
  KVP 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1957
  * Per 01-01-1954 samenvoeging met (een deel van) Achttienhoven
  Willeskop 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Willeskop '74 5 5 4 3
  Gemeentebelangen Willeskop 1 1
  SGP 1 1
  CHU 2 2 2 1 2 2 2 2 2
  KVP 1 2 4 4 4 4 5 4 2
  ARP 1 1 1
  PvdA 1 1 1 1 1
  Vrije Lijst 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1989
  Wilnis 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 7
  CDA 5 5 7
  VVD 3 3 2 2
  Progressief Wilnis 2 2 2 2
  RPF/SGP 1 1
  ARP/SGP 3 4 3 4
  KVP 2 3 4 5 5 5 3
  Wilnis' Belang 1 2 2
  CHU 1 1 2 2
  Gemeentebelangen 1
  ARP/CHU/SGP 6
  ARP 3 2
  CHU/SGP 3 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1989
  Zegveld 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 3
  Gemeentebelang 2 2 1 2 1 1 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 4
  KVP 2 2 2 1 2 1 1 1 1
  CHU 2 2 3 2 2 3
  ARP 1 2 2 2 3 3 3 3
  CHU/SGP 3 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1989
  Zuilen 1953 1949 1946
  21 19 19
  PvdA 10 8 8
  KVP 5 5 5
  ARP/CHU 5 4 4
  CPN 1 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1954