Zetelverdeling gemeenteraden 1981-nu

Limburg, grotere gemeenten: 1946-nu

Op deze pagina zijn de zetelverdelingen van gemeenteraden te vinden vanaf 1946. Opgeheven (heringedeelde) gemeenten zijn te vinden na de huidige gemeenten. De zetelverdelingen zijn opgesteld met behulp van voorlopige uitslagen, zoals deze in verschillende kranten zijn gepubliceerd, aangevuld met gegevens van de verkiezingsuitslagendatabase van de Kiesraad. Van een aantal gemeenten (met name in het Rivierengebied en het gebied rond Arnhem & Nijmegen) zijn de uitslagen nog niet compleet. Aan uitbreiding wordt gewerkt.

Omwille van de leesbaarheid zijn lijsten die geen zetel behaald hebben weggelaten. Deze gegevens heb ik wel beschikbaar (en dat geldt ook voor het aantal stemmen per lijst), neem contact met mij op via e-mail mocht u daar belangstelling voor hebben. De uitslagen van Gelderland zijn nog onvolledig, uitslagen van voor 1982 heb ik alleen weergegeven als ik alle uitslagen voor deze gemeente vanaf 1946 beschikbaar heb. Voor volledige uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen houd ik mij van harte aanbevolen.

Voor wat betreft naamgeving van lijsten moet opgemerkt worden dat deze in het verleden, zeker in kleine gemeenten, minder officieel was dan tegenwoordig. Hiervoor gelden dan ook de volgende opmerkingen:

 • Combinaties van landelijke partijen zijn altijd alfabetisch gesorteerd op partijnaam. Uitzondering zijn combinaties van de PvdA met kleine linkse partijen, omdat de PvdA hierin het leeuwendeel van de lijst vormde.
 • Een gecombineerde lijst van ARP en CHU werd ook vaak als Protestants-Christelijke Groepering aangeduid. Soms werd hierin ook samengewerkt met de SGP en/of een lokale kiesvereniging. Als de samenstelling van de groepering duidelijk was, omdat deze ook in kranten als ARP/CHU werd aangeduid (of bv ARP/CHU/SGP), heb ik dit aangehouden, zoveel mogelijk voor de hele periode.
 • In de jaren '70 werden combinaties van linkse partijen vaak als Progressief Akkoord aangeduid. Ook in de jaren '80 werden als voorloper van GroenLinks gecombineerde lijsten ingediend onder allerlei namen, bv Links <naam gemeente>. Ook voor dergelijke lijsten geldt dat als de samenstelling duidelijk was, dit weergegeven is.
 • Ook ARP, CHU en KVP dienden in de jaren '70 in aanloop naar de fusie tot CDA gecombineerde lijsten in onder allerlei namen. Als dit 'CDA' was, heb ik dit aangehouden, bij andere namen heb ik zoveel mogelijk 'ARP/CHU/KVP' gebruikt.
 • De VVD doet pas sinds de jaren '60 op grote schaal aan gemeenteraadsverkiezingen deel. Vaak werd eerder door lokale liberalen een lijst 'Gemeentebelangen' ingediend. Deze heb ik niet als VVD-lijsten beschouwd.
 • Lokale lijsten hadden in veel gemeenten geen officiële naam, zodat verschillende namen door elkaar gebruikt konden worden. Hierdoor kon een lijst bijvoorbeeld in de ene krant als 'Lijst-<naam lijsttrekker>', in een andere krant als 'Vrije Lijst' aangeduid worden, en vier jaar later als 'Algemeen Belang'. Indien mogelijk zijn lijsten die over de jaren heen duidelijk bij elkaar hoorden zoveel mogelijk onder 1 noemer gegroepeerd.  Beek 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981*
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
  CDA 6 5 4 4 5 6 5 5 5 5 6
  Burger Belangen Beek-Nieuwe Democraten Beek 4 5 6 7 6
  Progressief Beek 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 2
  Belang van Beek 2
  VVD 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3
  Senioren Belang Beek 1 2
  Burger Belangen Beek 3 3 3 2 2
  Nieuwe Democraten Beek 3 2 2 2 1
  D66 1 1 1 2
  Algemeen Belang 2
  PvdA 1 1
  Lijst-Luijten 2 3
  Beeks Belang 1
  Lijst-Beckers 1
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Spaubeek
  Beekdaelen 2022 2018*
  25 25
  Vernieuwingsgroep 7 6
  Beekdaelen Lokaal 6 5
  CDA 5 7
  GroenLinks 3 2
  VVD 2 3
  D66 1 1
  PvdA 1 1
  * Per 01-01-2019 samenvoeging van Nuth, Onderbanken en Schinnen
  Beesel 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  CDA 5 5 4 3 2 3 4 5 4 4 4
  Verantwoorde Lokale Politiek 4 5 6 5 4 5 4
  Samen Verder PvdA/D66/GroenLinks 3 2
  Beeselse Lijst 3 3 3 2 2 2 2 2 2
  PvdA 2 2 3 2 3 3 2 4 2
  VVD 3 3 2 2 2 1 1 1
  Ouderenpartij Reuver-Beesel 1 1
  Verantwoorde Gemeente Politiek 3 6 2 3
  Lijst-Heldens 2 3
  Werknemerslijst 1
  Lijst-Joosten 1
  Lijst-Westheim 1
  Beeselse Lijst (2) 1
  Bergen (L) 2022 2018 2014 2010* 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  CDA 4 6 5 5 5 6 6 7 9 8 9
  Progressieve Kombinatie PvdA/D66 4 4 3 3 6 4 5 4 5 5 3
  KERN 3 3 5 3
  Dorpsbelangen Bergen 3
  VVD 1 2 2 4 3 2 3 1 1 1 2
  Partij Leefbaarheid Centraal 1 3 1
  Burgerbelangen 3
  Dorpenlijst 1
  Lijst-den Hartog 1
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk ingetrokken.
  Brunssum 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981*
  21 21 21 21 21 23 23 23 21 21 23
  Progressief Akkoord 5 4 3 3 3 3 5 4 2 1 2
  Lijst Borger 5 2 2 2 3 5 4 6 6 6 7
  VVD 4 3 3 3 3 4 2 1 1
  Burger Belangen Brunssum - Lijst Palmen 4 5 4 3 1 2 1 1
  PvdA 2 2 3 3 6 1 2 2 3 5 3
  SP 1 2 2 2 2
  Brunssumse Christen Democraten 2 2 2 2 3 2 3 2
  CDA 1 2 2 2 3 3 3 4 6 8
  Trots op Nederland 1
  Lijst Huismans-Peeters 1 1
  D66 1 1 2 3 1 1
  Brunssum2000 1
  Centrumdemocraten 1
  Lijst-Horselenberg 1 1
  CPN 2
  * Per 01-01-1982 grenscorrectie: dorp Treebeek (voorheen verdeeld over vier gemeenten) in zijn geheel naar Brunssum
  Echt-Susteren 2022 2018 2014 2010 2006 2002*
  23 23 23 23 23 23
  Partij Nieuw Echt-Susteren 7 5 4 1
  Lijst Samenwerking 6 7 7 6 6 5
  CDA 5 6 6 6 5 6
  Democraten Echt-Susteren 3 3 4 3 2 2
  GroenLinks 1 1 1 2 2 1
  D66 1
  PvdA 1 1 2 1
  Meeuws/Masthoff Echt-Susteren 1
  Algemeen Belang 3 5 4
  VVD 1 1 1
  Kernenbelangen 1
  Lijst Meerten - Leefbaar Echt/Susteren 1
  D66 Echt-Susteren Samen Verder 1
  * Per 01-01-2003 samenvoeging van Echt en Susteren
  Eijsden-Margraten 2022 2018 2014 2010*
  21 21 21 19
  CDA 6 8 8 7
  Eijsden-Margraten Lokaal 6 7
  PRO/PvdA/GroenLinks 4
  VVD 3 2 2 2
  Open Democratisch Eerlijk 2
  GroenLinks 2 1
  PvdA 1 3
  D66 1 1
  Partij Groot Eijsden-Margraten 3 3
  Samenwerkingsverband Margraten 3 3
  PvdA/D66/GroenLinks 3
  Progressief Liberaal Eijsden-Margraten 1
  * Per 01-01-2011 samenvoeging van Eijsden en Margraten
  Gennep 2022 2018 2014 2010* 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
  CDA 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4
  D66 4 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4
  VVD 3 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2
  Eerlijk Lokaal sociaal samen sterk 2
  PvdA 2 2 1 3 4 3 4 3 2 3 2
  SP 1 4 5
  KERN 3 4
  Combinatie Eenheids Lijst 3 4 4 5 5
  Combinatielijst 3 3
  Eenheidslijst 2 2
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk ingetrokken.
  Gulpen-Wittem 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998*
  15 15 15 15 17 17 17
  PRO Gulpen-Wittem 4 5
  Fractie Franssen 4 3 5 4 3 5 5
  Balans Gulpen-Wittem 3 3 2 2 4
  CDA 3 4 5 4 6 5 4
  Van der Laan/DOE'22 1
  GroenLinks 3 2 2
  Groen! 1
  Fractie Brants 1
  PvdA 1 2
  Eenheid'98 4 4
  PvdA/GroenLinks 3 3
  VVD 1
  * Per 01-01-1999 samenvoeging van Gulpen en Wittem
  Heerlen 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981* 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 35 38 35 35 35 33 33 31 31
  Ouderen Partij Heerlen 8 7 6 3 2 1 2
  SP 8 10 11 9 11 7 8 6 3 1 1
  CDA 5 4 5 6 5 8 8 9 14 14 15 16 17
  Jongerenpartij Heerlen 3
  Partij Hoensbroeks Belang 2 3 2
  VVD 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 6 2 1
  PVV 2
  D66 2 2 2 2 2 3 2 2 1
  Partij voor de Dieren 1 2
  Forum voor Democratie 1
  GroenLinks 1 1 1 1 1 2 2 2 2
  Hart-Leers 1 3 3 2
  PvdA 1 1 2 4 8 4 5 4 7 12 5 8 5 6 5 6 3 3
  Stadspartij Heerlen 2 2 4 4 6 6 7
  Realistische Partij Nederland 1
  Leefbaar Heerlen 2 3 6
  Trots op Nederland 1
  Hart voor Heerlen 2
  Centrumdemocraten 1
  Groepering Heerlen-Noord 7 2 2
  Politieke Partij Heerlen Hoensbroek 2
  CPN/PPR/PSP/Evangelische Volkspartij 2
  Burger Belangen 1
  Aktiegroep '81 Heerlen/Hoensbroek 4
  CPN 2 2 3 3 2 1 1 1 2 4
  Heerlense Belangen Gemeenschap 1 3 3 4
  Onafhankelijke Stadspolitiek Scheeren 1 1 1
  PPR 1 1 2
  Lijst-Vrolings 1
  PvdA/PSP 6
  ARP/CHU/KVP 20
  PvdA/PPR 5
  KVP 20 24 23 23 18 22
  Katholieke Belangen Gemeenschap 4
  Boerenpartij 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1 1 2 2 2 1
  Katholieke Werknemers Groep 3 2
  Lijst-Schiks 1
  Lijst-Deckers 5
  Lijst-Augustus 1 1
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Hoensbroek
  Horst aan de Maas 2022 2018 2014 2009* 2006 2000*
  27 27 27 27 21 21
  CDA 7 10 9 11 9 11
  Essentie 5 5 6 6
  D66/GroenLinks 4 4
  PvdA 4 2 3 5 3
  Perspectief Horst aan de Maas 3
  VVD 2 2 2 3
  Belang van Nederland 2
  SP 4 7 5 5 3
  D66 2 2 1
  PvdA/Progressieve Kombinatie 3
  * Per 01-01-2010 samenvoeging met Sevenum en de dorpen Meerlo, Swolgen en Tienray (opgeheven gemeente Meerlo-Wanssum)
  * Per 01-01-2001 samenvoeging van Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst
  Kerkrade 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981* 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  29 29 29 29 29 31 31 31 31 31 31 29 29 29 31 29 29 29 27 27
  Burgerbelangen 11 10 8 9 8 8 8 7 5 4 3
  Ons Kerkrade 4 4 4
  PvdA 3 4 4 8 7 4 5 5 8 10 5 8 4 3 3 3 2 3 2 1
  Lokaal Alternatief 3 3 2 3
  SP 2 3 3 1 2
  Ouderenpartij Kerkrade 2 1 1
  CDA 2 2 4 5 5 7 6 7 9 8 13 13 15
  VVD 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
  Hart voor Vrijheid 1
  GroenLinks 1 1 2 4 3 3 2
  BBK Lokaal (Belangenbehartiging Kerkrade) 3 5 8 8 7 7 7 4 4
  Lijst Coumans/Har(d)t voor Kerkrade 1
  Leefbaar Kerkrade 2
  D66 1 1 3
  PPR 1 1 2 2 2
  Christen-Democraten Unie 1 2 2
  CPN 1 1 2 1 1 3
  ARP/CHU/KVP 15
  Lijst-Boels 2
  Groepering Ploum 1 4
  KVP 18 22 21 14 20 18
  Katholieke Democratische Partij 4 4 6 7
  Lijst-Ackens 2 2 3
  RK dissidenten 2
  Lijst-Thonon 2 2
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Eijgelshoven
  Landgraaf 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981*
  25 25 25 25 25 27 27 27 27 27 25
  GBBL Ubach over Worms (Gezamenlijke BurgerBelangen Landgraaf) 4 5 5 6
  GBBL Schaesberg (Gezamenlijke BurgerBelangen Landgraaf) 4 4 3 3
  CDA 4 3 3 3 4 7 5 4 6 7 9
  GBBL Nieuwenhagen (Gezamenlijke BurgerBelangen Landgraaf) 3 4 3 3
  PVV 3
  Ouderen Partij Landgraaf 2 2
  SP 2 2 4 2 2 2 1 2
  VVD 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
  PvdA 1 2 4 5 6 2 3 3 4 5 2
  GroenLinks 1 1 1 1 1 1
  Lijst-Heinrichs 1
  Ouderen Politiek Actief 1
  Trots op Nederland 1
  Burgerbelangen Landgraaf 6 4 7 5 3 2 3
  Leefbaar Schaesberg 2 2
  Leefbaar Nieuwenhagen 1 2
  Progressief Landgraaf 1 1 2
  D66 2 2 3 1
  Vrouwenappèl Landgraaf 2 2 2 2 3
  Fractie Gulpers 1 3 5 5 5
  Landgraaf'81 1 2 2 2 3
  Leefbaar Abdissenbosch 2000 1 1 1
  Lijst-Rutjens 1 1
  Nieuw Landgraaf 1
  Lijst-Beckers/Terpstra 1 1
  Sociaal Democraten 1
  Lijst-Wils 1
  * Per 01-01-1982 samenvoeging van Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms.
  Leudal 2022 2018 2014 2010 2006*
  25 25 25 25 25
  Samen Verder 7 7 9 8 5
  Ronduit Open 6 6 7 7 4
  CDA 5 5 5 5 6
  D66 5 3 2
  Progressief Akkoord Leudal 2 2
  VVD 2 1 2 1
  Progressief Leudal 1 2 1
  PvdA 1 1
  Nieuw Akkoord 4
  Dorpen-Belang 3
  * Per 01-01-2007 samenvoeging van Haelen, Heythuysen, Hunsel, en Roggel en Neer
  Maasgouw 2022 2018 2014 2010 2006
  19 19 19 19 19
  Lokaal Belang 8 7 7 7 6
  Liberale Volkspartij Maasgouw 3 2
  CDA 3 5 5 7 8
  VVD 3 2 4 3 2
  Nieuw Links Maasgouw 1 2
  D66 1
  Partij Welzijn Maasgouw/50PLUS 1
  PvdA 2 2 3
  Partij Welzijn Maasgouw 1
  Maastricht 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 37 37 35 35
  Senioren Partij Maastricht 5 5 6 5 3 3 4 5 2 1
  GroenLinks 4 5 4 4 5 5 3 3 2
  D66 4 5 5 4 2 2 3 6 4 1 1 1 1
  CDA 4 5 5 7 7 11 12 11 15 14 17 19 14
  PvdA 4 3 5 7 13 8 10 9 13 18 11 12 10 5 7 10 9 11 6 7
  Partij Veilig Maastricht 3 3 3
  VVD 3 3 3 4 4 5 5 4 3 4 5 3 5 3 2 1
  Partij voor de Dieren 2
  Volt Nederland 2
  SP 2 3 5 2 3 2 2
  PVV 1 2
  50PLUS 1 1
  Sociaal Actieve Burgerpartij 1 1
  Maastricht: Open Eerlijk Democratisch 1 2
  Liberale Partij Maastricht 1 1 1 1
  Forum voor Democratie 1
  Stadsbelangen Mestreech 1 2 2 3
  Maastrichtse Volkspartij 1
  Trots op Nederland 2
  Christelijke Volkspartij 1
  Centrumdemocraten 1
  Zalm 1
  Gepensioneerden- en Bejaardenpartij 2 1 1
  PPR 1 1 3 2
  PSP 1 1
  Stadsbelangen 1 1 1 1
  Groot Maastricht '70/Bejaardenpartij 65+ 1
  Groot Maastricht '70 2
  Katholieke Democraten Maastricht 1 3 2 2
  Partij 65+ 1 4 1
  Lijst-Slangen 1
  ARP/CHU/KVP 17
  Heer 1970 2
  CPN 1 1 3
  KVP 21 24 27 22 24 23
  Boerenpartij 3
  Lijst-Huntjens 1
  Katholieke Democratische Partij 4 4 2
  * Per 01-07-1970 samenvoeging met Amby, Borgharen, Heer en Itteren
  Meerssen 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981*
  17 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19
  Lokaal DNA 7 2
  BRUG-M (Bunde, Rothem, Ulestraten, Geulle - Meerssen) 5 4 5
  KIJK!!!/PvdA/GroenLinks/D66 2 3 2
  CDA 2 3 1 2 6 7 5 5 8 3 3
  Het Origineel 1 2
  Focus 3 4
  Partij Groot Meerssen 3 3 4 4
  VVD 2 3 5 6 5 4 3 3 2
  Partij Jo Dejong 7
  PvdA/D66/GroenLinks 2
  PvdA/GroenLinks 2 2
  Groot Meerssen 2000 4 4
  Progressief Meerssen 3
  Lokaal Democraten 2 5 4 3
  PvdA 1 1 2 1
  Nieuw Meerssen 3 3 4
  Geulle '81 4 2
  Samenwerking 1
  Werkgroep '81 2
  Fraktie de Vos 1
  Lijst-Vroemen 1
  Ulestraten '81 1
  Groot Meerssen 1981 1
  D66 1
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Bunde, Geulle en Ulestraten
  Mook en Middelaar 2022 2018 2014 2010* 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  Dorpsgroepering Pouwels 4 4 5 4 5 4 4 6 5 4 4
  VVD 4 3 3 5 2 2 2 2 2 3 3
  PvdA 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2
  GroenLinks 2 2 2 1 2 2 2 1
  CDA 1 1 2 2 3 3 2 3 3 4
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk ingetrokken.
  Nederweert 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990* 1986 1982
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15
  CDA 6 6 8 6 6 8 8 8 9 8 9
  Jongeren Akkoord Nederweert 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4
  D66 2 2 1
  VVD 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1
  Nederweert Anders 2 3
  GroenLinks 1
  PvdA 2 3 3 3 3 2 2 3 2
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm mogelijke herindeling. Uiteindelijk alleen kleine grenscorrecties per 01-01-1991 met omliggende gemeenten
  Peel en Maas 2022 2018 2014 2009*
  27 27 27 27
  Lokaal Peel & Maas 10 8 9
  CDA 7 10 9 12
  VVD 5 5 3 3
  PvdA/GroenLinks 3 3 3 4
  D66 2
  Anders Nu 1 2
  Lijst-Hanssen 1
  Lokaal Helden 3
  Lokaal Kessel 2
  Lokaal Maasbree/Baarlo 2
  Lokaal Meijel 1
  * Per 01-01-2010 samenvoeging van Helden, Kessel, Maasbree en Meijel
  Roerdalen 2022 2018 2014 2010 2006* 2002 1998 1994 1990*
  19 19 19 19 19 15 15 15 15
  Roerstreek Lokaal! 6 6 6 6
  CDA 4 5 6 5 4 6 6 5 5
  Democraten Roerdalen 4 3 2 1
  PvdA/GroenLinks 3
  Ons Roerdalen 2 2 3
  PvdA 2 1 1 1 1 1
  VVD 1 1 3 1 1 1 1 1
  Jongerenlijst 2 3
  Lijst Nissen 2 4
  Jongeren voor Jong & Oud 2 4 4 4 4
  Aktief Berg 3
  Samen Verder 1
  Gemeentelijk Platform 1 3 3 4 4
  * Per 01-01-2007 samenvoeging met Ambt Montfort
  * Per 01-01-1991 samenvoeging van Melick en Herkenbosch met Vlodrop
  Roermond 2022 2018 2014 2010 2006* 2002 1998 1994 1990* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1959* 1958 1953 1949 1946
  31 31 31 31 31 29 27 27 27 25 25 25 25 25 25 23 23 21 19 19 19
  Liberale Volkspartij Roermond 11 9 10
  GroenLinks 5 7 4 2 2 3 4 4 3
  CDA 3 5 5 5 5 7 5 7 9 8 9
  Democraten Swalmen 3 3 3 2 3
  Stadspartij Roermond 2 1 1 1 1
  VVD 2 2 3 11 9 10 7 5 4 4 5 3 3 1 1 1
  D66 2 2 2 1 1 1 1 1
  PvdA 2 3 4 5 4 4 4 4 7 3 4 3 1 3 2 2 1 1 2
  SP 1 1 2 3
  DENK 1
  Burgerbelangen Roermond 2 3 3
  Partij voor de Eenheid 1
  Liberalen'97 1
  Demokraten Maasniel, Asenray, Leeuwen 3 3 3 3 3
  Demokraten Roermond 2 2 3
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  Centrumdemocraten 1
  Demokraten Roermond Veld,Kapel,Kemp,Kitskensberg 1 1
  Roermond Links 1
  Raad '70 1 2 2 3 1
  PPR/PSP 1 1
  Donderberg/Hoogvonderen 1
  Katholiek Roermond Maasniel, Asenray, Leeuwen 5 4 5 5
  Katholiek Roermond Stad 4 5 7 6 8 6 9
  Katholiek Roermond Kapel,Kemp,Kitskensberg 3 3 4 5 4 2 3
  Katholiek Roermond Oost 1 2
  Katholiek Roermond Donderberg 1 1
  Werkgroep Open Roermond 1
  PPR 1
  Katholiek Roermond Oost/Donderberg 5 5 4
  Progressief Akkoord 2
  Boerenpartij 1
  Jeugd '66 1
  Eenheidslijst Maasniel 4 5
  Katholiek Roermond Veld 4 7
  Algemeen Belang 2
  Stad en Land 1
  KVP 12 12 16
  Katholiek Democratisch Blok 6 6
  Lijst-Werson 1
  * Per 01-01-2007 samenvoeging met Swalmen
  * Per 01-01-1991 samenvoeging met Herten
  * Per 01-08-1959 samenvoeging met Maasniel
  Simpelveld 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981*
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Samen 1 5 2
  Groepering Burgerbelangen 4 4 5 5 4 3 3 2
  Leefbaar Simpelveld 3 3 3 4 4 5
  CDA 2 3 3 2 2 2 5 4 3 2 1
  Lokaal Actief 1 3
  Simpelveld Lokaal 2 3 3 3 4
  PvdA 2 1 2 1 1 1
  Lijst-Thewissen 2 1 1
  Lokale Democraten 1
  Fractie Franssen-Frijns 4 4 4 4
  Onafhankelijke Groepering 2 2 2
  Algemene Belangen Groepering 1 1 2 4
  Lijst-Loozen 1 1 1 2
  Lijst-Starmans 2 2
  Lijst-Vaessen 1 1
  Lijst-Schrijvers/Ploumen 2
  Wiel Rutters voor Eenheid en Openheid 2
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Bocholtz
  Sittard-Geleen 2022 2018 2014 2010 2006 2000*
  37 37 37 37 37 37
  Geloofwaardig, Open en Betrouwbaar 12 9 8 8 7
  CDA 7 8 9 8 7 8
  GroenLinks 5 4 3 5 6 4
  Stadspartij Sittard/Geleen/Born 3 3 4 5 4
  PVV 2 3
  PvdA 2 1 2 4 7 3
  D66 1 2 2 1
  Samen Politiek Actief 1 1
  Lokaal Sittard-Geleen-Born 1
  VVD 1 1 1 3 2 3
  Forum voor Democratie 1
  Politiek, Innovatief & Toegankelijk 1
  DNA partij 2 3
  SP 2 3 1
  50PLUS 1
  Ouderen Politiek Actief 2
  Balans 1
  Trots op Nederland 1
  Ouderenpartij Sittard/Geleen/Born 2 2
  TransparanZ 1
  Stadspartij Burgerbelangen Geleen 1 4
  Stadspartij Nieuw Sittard 7
  GOB - Grevenbicht, Obbicht en Born 4
  Groot Born 2
  * Per 01-01-2001 samenvoeging van Born, Geleen en Sittard
  Stein 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981*
  19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
  Democratisch Onafhankelijken Stein 8 8 7 6 5 6 8 6
  Communiceren met Burgers 6 6 5 5 4
  Steins Belang 2 2 3
  CDA 1 2 3 5 5 5 4 5 7 10 11
  PvdA 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2
  VVD 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
  Progressief Stein 1
  D66 1 1 1 1 2 2 1
  Steins Politiek Verbond 3 5 5 4 5
  Democratie in Maasland 3 4
  Partij voor Gemeenschappelijk Belang 1 1 1
  Doorbraak Elsloo Stein Urmond 1
  Lijst-Meijers 4
  Stadspartij 2
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Elsloo en Urmond en met dorp Nattenhoven (opgeheven gemeente Obbicht en Papenhoven)
  Vaals 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  15 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15
  Visie Vaals 3
  Het Alternatief 3 1
  CDA 3 3 3 3 5 5 4 5 5 2 2
  Nuj Lies Vroemen 2 2
  PvdA 2 2 2 3 3 4 6 4 4 4
  Lokaal! 2 2 3
  Fractie Scheffers/Vrij en Onafhankelijk 3 4 3 2 3 2 1 1 2
  Betaalbaar & Duurzaam Vaals 1 2
  Pro Vaals 1
  Burgerbelang 1 4 2 1
  VVD 1 1 1 2 3 2 2
  D66 1 1
  Perspectief '85 2 2 1
  Democratisch Objectieve Eenheid 2
  Werknemersfractie Vaals 1 3
  Democratische Belangengemeenschap 1 3
  Objectieve Burgerbelangen 3
  Vooruitstrevende Partij Vijlen 1
  Lijst-Heinen 1
  Valkenburg aan de Geul 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981*
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
  Algemeen Belang 5 5 7 7 4 5 6 6 5 6 5
  Valkenburgse Seniorenpartij 3 3
  Progressieve Groene Partij 3 3
  VVD 3 2 3 2 1 1 1 2 1
  CDA 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 2
  PPGV/PvdA/GroenLinks 3
  D66 1
  Progressieve Partij Groot Valkenburg 2
  PvdA/D66 2 1
  SP 1 4 3 2
  Vereniging Valkenburg Transparant 2
  Inwoners Belang Groot Valkenburg 2 3 3 4
  PvdA 1 1 1 1
  Inwoners Belang 3 2
  Groot Valkenburg 2
  Lijst-Frissen 1
  Lijst-van Kempen 3 4
  Lijst-Stassen 2
  Lijst-Simons 2 3
  Lijst-Geurten 1
  * Per 01-01-1982 samenvoeging van Valkenburg-Houthem met Berg en Terblijt
  Venlo 2022 2018 2014 2009* 2006 2000* 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 37 37 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 31 29 27 27
  EENLokaal 8 7
  CDA 7 7 7 8 7 12 10 10 16 15 18 17
  PvdA 5 4 6 5 8 3 5 4 8 10 5 7 5 2 2 3 3 3 2 2
  GroenLinks 4 3 2 3 6 5 5 4 2
  VVD 4 6 8 12 7 7 7 5 5 6 8 6 6 7 2
  Venlose Senioren Partij 4
  D66 3 1 2 2 1 1 3 2 1
  PVV 2 4
  Forum voor Democratie 1
  DENK 1
  SP 4 4 2 2 1
  50PLUS 3
  Lokale Democraten 5
  VenLokaal 5
  Blerickse Democraten 2 2
  Tegelse Democraten 2 2 3
  Belfeldse Democraten 2 2 2
  Realisten'82 1 1 1
  Samen 2 3
  Nieuwe Lijst '93 3 6
  O en M B 1
  Progressief Akkoord 1
  PPR/PSP 1 1
  Vrije Katholieke Lijst 2 4 4 5
  ARP/CHU/KVP 16 18
  D66/PPR/PSP 2
  D66/PPR 2
  KVP 22
  Katholieke lijst Venlo 17 17 17 18 15
  Katholieke lijst Blerick 8 7 9 7 7
  RK Vrouwengroepering 3 4
  Kleine Zelfstandigen 2
  CPN 1
  * Per 01-01-2010 samenvoeging met de gemeente Arcen en Velden
  * Per 01-01-2001 samenvoeging met Belfeld en Tegelen
  Venray 2022 2018 2014 2009* 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  27 27 27 25 25 25 25 25 23 23 23
  Venray Lokaal 7 5
  CDA 6 9 9 10 7 8 10 9 14 12 14
  VVD 4 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3
  D66 3 3 3 2 3
  Samenwerking Venray 3 3 3 4 5 5 2 3 2 2 2
  SP 2 4 4 2 2
  PvdA 1 1 1 4 6 4 4 4 4 5 3
  GroenLinks 1
  Plaatselijk Progressief in het Kwadraat (PP2) 3 2
  inVENtief Venray 2 1 1
  Lokaal Actief 2
  Fractie Van de Vorle 5 4 4 2 2
  CPN/PPR/PSP 1
  * Per 01-01-2010 samenvoeging met de dorpen Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck (opgeheven gemeente Meerlo-Wanssum)
  Voerendaal 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981*
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Democraten Voerendaal 6 5 4 4 2 2 2 3
  Voerendaal Actief 2 3 4 2
  CDA 2 2 2 3 4 4 3 4 5 3 5
  VVD 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
  PvdA 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3
  D66 1 1 2 2 2 3 3 2
  Algemeen GemeenschapsBelang 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2
  Leefbaar Voerendaal 1 1
  Politieke Groepering Ransdaal 2 2
  Lijst-Lemmens 1 2 3
  Lijst-Moonen 1 1 1
  Lijst-Winthagen 2
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Klimmen
  Weert 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1997* 1994 1990* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  31 29 29 29 29 29 29 27 27 25 25 25 25 25 23 21 21 19 19 19
  Weert Lokaal 12 12 8 5 6
  DUS Weert 6 3
  VVD 5 4 5 9 5 5 4 4 3 3 4 2 2
  CDA 4 6 6 6 7 8 8 7 9 7 8 11
  D66 2 1 3 2 1 1
  GroenLinks 1 1
  PvdA 1 1 3 4 7 5 6 6 5 6 2 2 1 1 1 1
  SP 2 4 3 3 1
  Werknemerspartij 4 5 3 5 5 6 7 6 5 8 6 8 7 6 7
  Pact'97 4 5
  Weerter Actie Partij 1
  Groep Wiel Derckx 3 3 2 2
  Weert U Waardig 3 2 2 2
  Centrumdemocraten 1
  Oda Belangen 1 1
  Weert U) 2 1
  Centrumgroepering 5 7
  Binding Rand-Stad 4
  Lijst-Leuken 2 1
  Lijst-Hendriks-Lemmen 1
  Lijst-Persoon 1 6 5 3 2
  Lijst Altweerterheide 1 1 1
  Bejaardenlijst Weert 1
  Lijst-Litjens 4 3 4 4 5 6 4
  Weerter Welzijn 1 1
  Algemeen Belang 3 6 4
  Jongerenlijst 2 1
  Christen-Democratische fractie 2 2 3
  Middenstanders 3 4 4
  Lijst-Wulms 1
  Lijst-Adriaens 2
  Lijst-Meijnens 1
  Lijst-Smeets 1
  * Per 01-01-1998 samenvoeging met Stramproy
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm mogelijke herindeling. Uiteindelijk alleen kleine grenscorrecties per 01-01-1991 met omliggende gemeenten.
  Ambt Montfort 2002 1998 1994 1990*
  15 15 15 15
  Lijst Nissen 5 4 4 3
  (Jongerenlijst) 4 3 3 2
  Aktief Berg 3 3 3
  Samen Verder 2 2 2 2
  Burgerbelangen 1 3 2 3
  CDA 1 1
  Lijst-Wolters 3
  PvdA 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2007
  * Per 01-01-1991 samenvoeging van Montfort, Posterholt en Sint Odiliënberg. Na herindeling naam gewijzigd in Ambt Montfort
  Arcen en Velden 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  13 13 13 13 13 13 13
  CDA 5 6 5 6 9 5 4
  PvdA/Progressieve Kombinatie 5 2 4 2 3
  VVD 2 2 1 2 1 1 1
  Leefbaar Arcen, Lomm en Velden 1 2
  Gemeenschapslijst Arcen, Lomm en Velden 1 3 3
  Veldense Gemeenschapslijst 4 4
  Progressieve Kombinatie 2 2
  Gemeenschapslijst Lomm 1 1
  Lijst Arcen 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2010
  Baexem 1986 1982
  7 7
  CDA 3 3
  Lijst-van Horne 2 2
  Lijst-Peeters 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Beegden 1986 1982
  7 7
  Lijst-Evers 3 2
  Leefbaar Beegden 2
  Lijst-Peeters 2 1
  Lijst-Welles-Scholtz 2
  Lijst-Berendsen 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Belfeld 1998 1994 1990 1986 1982
  11 11 11 11 11
  Belfeldse Democraten 5 3 3
  CDA 3 4 2 3 3
  VVD 2 2 1 1 1
  Progressieve Partij '94 1
  Lijst-van den Bongard 1 1 2
  Progressief Belfeld 1 1 1 2
  Lijst1-86 3 4
  Lijst-van Cleef 5
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Born 1998 1994 1990 1986 1981*
  15 15 15 15 15
  GOB - Grevenbicht, Obbicht en Born 5 3 5 5 4
  Groot Born'74/VTG 4
  CDA 2 3 3 2 2
  Progressief Born (PvdA/GroenLinks) 2 2
  Democraten Born 2 3
  Groot Born'74 3 3 2 3
  Volledig Toekomst Gericht/Van Tienen-Geelen 1
  Born'81 3 5 5
  PvdA 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Grevenbicht en met Obbich en Papenhoven (minus dorp Nattenhoven)
  Broekhuizen 1998 1994 1990 1986 1982
  9 9 7 7 7
  CDA 5
  VVD 4 4 2 2 2
  Lijst-Jenniskens 5
  Lijst-Reijntjes 5
  Lijst-Achten 5
  Lijst-Aerts 5
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Echt 1998 1994 1990* 1986 1982
  17 17 17 17 17
  Lijst Samenwerking 6 5 4 4 2
  CDA 3 3 2 1 2
  GroenLinks 2 2 1
  Lijst-Meerten 2 1 1
  Kernenbeleid 1 2
  PvdA 1 1 2 1
  VVD 1 1 2
  Democratisch Progressief Blok 1 1 1 1 2
  Lijst-Peulen 2
  Echt Aktief 1
  Lijst-van de Moosdijk 1 1
  Lijst-Stassen 2 2 1
  Lijst-Jans 1
  Lijst-Verkooijen 2 2
  Lijst-Peulen (2) 2 2
  Lijst-Peters 2 2
  Partij Wonen Werk & Welzijn 1
  CPN/PSP 1
  Aktie '82 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2003
  * Per 01-01-1991 grenscorrectie met de gemeente Maasbracht (Maasbrachtse deel van dorp Sint Joost naar Echt)
  Eijsden 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981*
  15 15 15 15 15 15 15
  Partij Groot Eijsden 6 6 6 6 6 4
  CDA 4 4 4 4 5 5 5
  PvdA 3 2 2 3 2 2 1
  VVD 2 3 3 2 2 3 2
  Lijst-Spronck 1 2
  Lijst-Waterval 3
  Lijst-Houten 1
  Lijst-Inden 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2011
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Gronsveld
  Geleen 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946*
  23 23 23 23 25 25 25 25 25 23 21 19 19 17
  CDA 7 8 10 8 10 9
  GroenLinks 5 5 2
  PvdA 4 5 6 7 1 2 2 2 2 2
  Stadspartij Geleen 3
  Lijst Meewis-Stans 2
  VVD 2 1 1 1 2 3 1
  Stadspartij Aktie en Vernieuwing 3 4
  D66 1
  Geleens Belang 1 1 1 1
  Aktie en Vernieuwing 5 8 5 6 6 3
  PSP 1 1
  PvdA/PPR 4 5 3 1
  Geleense Volkspartij '74 2 2
  Lijst-Salden 1
  KVP 8 6 9
  Geleense Vrije Democraten 2
  Lijst-Hennekens 1 2 1
  ARP/CHU/KVP 8
  Lijst-van Hinsberg 5 6 5 6 3
  Groep Opbouw 2 1
  Lijst-Deuss 4 6 4
  Lijst-Helwig 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1 1 1 1
  Lijst-in 't Ven 4 2 4 6
  Lijst-Keulers 3
  Lijst-Wauben 1 2 2
  Lijst-Hendriks 3
  Lijst-Hennekens LA 2 4 5
  Lijst-Claes 2
  Lijst-Reynders 2
  Lijst-de Vries 4
  Lijst-Soons 2
  Lijst-Klaus 1
  Lijst-Göbbels 3
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  * Verkiezingen via een spoedwet uitgesteld naar 20-09-1946. Een kandidatenlijst was te laat ingeleverd en daarom uitgesloten, dit werd onwenselijk geacht door de regering
  Grathem 1986 1982
  7 7
  Lijst-Winkelmolen 2 2
  Lijst-Geraets 2
  Alternatief Samenwerkingsverband Grathem-Kelpen-Oler 2
  Lijst-Coolen 1
  Lijst-Heymans 2
  GIB 1
  Lijst-Hohenwalt 1
  Lijst-van Engelshoven 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Grubbenvorst 1998 1994 1990 1986 1982
  13 13 13 13 13
  CDA 5 5 7 6 7
  VVD 4 3 3 4
  PvdA 2 3 3 3 2
  D66 1 2
  Samenwerkende Ouderen Nederland 1
  Middenstand/VVD 2
  Lijst Lottum 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Gulpen 1994 1990 1986 1981*
  13 13 13 13
  Fractie Franssen 7 6 3
  CDA 3 3 3 3
  PvdA 2 2 2 1
  VVD 1 2
  Lijst-de Liège 2 2 2
  Lijst-Knops 1
  Samenwerkingslijst 3
  Lijst-Blezer 3
  Lijst-Schmets 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1999
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Wijlre
  Haelen 2002 1998 1994 1990* 1986 1982
  15 13 13 13 11 11
  Samen Verder 7 5 4 3
  CDA 3 3 3 3 4 4
  Gemeentebelangen 2 3 4 3 3 2
  Lijst Buggenum 2 1 1 1 1 2
  VVD 1 1
  Lijst Nunhem 1 1 1 1
  Dorpsbelangen Horn 2
  Wonen en Leven '70 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2007
  * Per 01-01-1991 samenvoeging met Horn
  Heel 2002 1998 1994 1990*
  13 13 13 13
  Geheel Anders 4 3 4
  Fractie Wessem 4 4 4 3
  CDA 3 3 3 3
  Beegden Aktief 2 2 2 2
  VVD 1
  Lijst-Huijskens 2
  Beegden '90 1
  Samen Sterk 1
  PvdA 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2007
  * Per 01-01-1991 samenvoeging van Beegden, Heel en Panheel, en Wessem
  Heel en Panheel 1986 1982
  11 11
  CDA 3
  Samen Sterk 3
  Hael'86 2
  Lijst-Seuren 1
  Heel Anders 1
  PvdA 1
  Lijst-Janssen 4
  Lijst-Cuypers 2
  Lijst-Schreurs 2
  Lijst-Drabbels 2
  Lijst-Hendricx 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Helden 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  17 17 17 17 17 17 17
  CDA 7 9 9 8 10 9 9
  PvdA/GroenLinks 4
  Initiatief Helden '82 4 3 3 4 4 3 2
  VVD 2 2 2 2 1 2 2
  GroenLinks 2
  PvdA 1 2 1 2 1
  Nieuwe Helden 1 2
  Helden Links 2 2
  Lijst-Schers 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2010
  Herten 1986 1982
  11 11
  CDA 4 3
  Lijst-Dolmans 3 3
  Progressief Akkoord 2 2
  VVD 2
  Hertens Belang 2
  Lijst-de Jong 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Heythuysen 2002 1998 1994 1990* 1986 1982
  15 15 15 15 11 11
  Ronduit Open 8 7 7 5 3 2
  CDA 5 6 6 8 5 6
  VVD 1 1 1 1 1 2
  PvdA 1 1 1 1 2
  Progressief Heythuysen 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2007
  * Per 01-01-1991 samenvoeging met Baexem en Grathem
  Horn 1986 1982
  11 11
  Dorpsbelangen Horn 5 5
  CDA 3 3
  Lijst-van Gessel 2
  Lijst-Meeuwissen 1 1
  Lijst-Schreurs 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Horst 1998 1994 1990 1986 1982
  17 17 17 17 17
  CDA 9 10 11 10 11
  PvdA 3 2 3 4 3
  SP 3 3 1
  VVD 2 2 2 3 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Hunsel 2002 1998 1994 1990* 1986 1982
  13 11 11 11 11 11
  Leefbare Kernen 4
  Dorpen-Belang 4 5 5
  CDA 2 4 4 4 4 5
  Keerpunt'92 1 2 1
  VVD 1
  PvdA 1
  Samen Een 1 3 3 2
  Lijst-Vissers 4 4 3
  Lijst-Schobers 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2007
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm mogelijke herindeling van de gemeente, welke uiteindelijk niet door ging.
  Kessel 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  11 11 11 11 11 11 11
  Reëel Alternatief 5 4 4 2
  CDA 4 5 4 5
  Kessels Perspectief 2
  Overleg&Samenwerking'93 2 3 2
  Lijst-Huys 2 4
  Lijst-Dings 7 6 4
  Maasdorp Kessel 2
  Lijst-Naus 2
  Lijst-Vromans 1 3
  Lijst-Verhaegen 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-2010
  Linne 1986 1982
  11 11
  Lijst-Reijnders 4
  Lijst-van der Vorst 3
  Algemeen Belang Linne 2
  CDA 2 2
  Lijst-Creemers 4
  Lijst-Bertjens 3
  Lijst-Hansen 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Maasbracht 2002 1998 1994 1990* 1986 1982
  15 15 15 15 13 13
  CDA 6 3 4 5 7 5
  Democraten Maasbracht 3 2 2
  Maasfractie 2 3 3 3
  VVD/Kernenbelangen 2
  PvdA 2 1 1 1 2 2
  Kernenbelangen 2 1 2
  VVD 1 1 2 2
  Lijst-Prejean 1
  Lijst-Graus 1 1 1
  Maaseiland 1 2 2
  Maasland Combinatie 1
  Lijst-Smeets 2 1
  Lijst-Cnoops 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-2007
  * Per 01-01-1991 samenvoeging met Linne, Ohé en Laak, en Stevensweert
  Maasbree 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  15 15 15 15 15 15 15
  CDA 6 6 5 6 7 6 7
  PvdA 3 2 2 1
  Demokratische Samenwerking 3 2 4 4 4 4 3
  VVD 1 1 1 1 1 1 1
  Lokaal Aktief Maasbree-Baarlo 1
  GroenLinks 1
  Politieke Vereniging Maasbree-Baarlo 4
  Maasbrees Belang 3 2 1 2
  Progressieve Kombinatie 1 2 1
  PvdA/GroenLinks 2
  Vrije Lijst Maasbree 2
  Lijst-Hutjens 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2010
  Margraten 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981*
  15 15 15 15 15 15 15
  CDA 6 6 6 5 6 6 4
  Samenwerkingsverband Margraten 5 4 3 4 3 1 2
  VVD 3 2 2 2 2 3 2
  Fractie Gemeenschapsbelang 1 1 2 1 1 2
  PvdA/D66/GroenLinks 2 2
  PvdA 1 2 2 1
  Lokale Democraten 1 1
  D66 1
  Lijst-Habets 1
  Algemene Belangen 2
  Dorpsbelangen Banholt Mheer e.o. 1
  Voor Uw Belangen van ons Heuvelland 1
  Lijst-Ubags 1
  Lijst-Blezer 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2011
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Bemelen, Cadier en Keer, Mheer, Noorbeek, Sint Geertruid
  en met dorp Scheulder (opgeheven gemeente Wijlre)
  Meerlo-Wanssum 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  13 13 13 13 13 13 13
  Progressieve Kombinatie Meerlo-Wanssum 5 4 3 3 4 3 2
  CDA 4 5 6 6 8 9
  Gemeente Partij'94 2 2 2 4
  PvdA 2 1 1
  VVD 1 1 1 1
  Lijst Wanssum 3
  Lijst-Hendrix 2
  Lijst-Aerts 2
  Lijst Meerlo 2
  Lijst-Wijnhoven 1
  Lijst-de Weichs de Wenne 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2010
  Meijel 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  11 11 11 11 11 11 11
  Fractie Werknemers Meijel/PvdA 5 3
  CDA 3 2 3 5 5 5
  VVD 2 5 2
  Meijelse Volkspartij 1 1 2 2 2 3 3
  Fractie Werknemers Meijel 2 2 2 2 3
  PvdA 2 2 2
  Nééj Pertéej 1
  Lijst-van Dessel 3
  Lijst-Philipsen 1
  Agrarische Fractie 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2010
  Melick en Herkenbosch 1986 1982
  13 13
  Jongeren voor Jong & Oud 4
  Gemeentelijk Platform 4
  CDA 2 3
  VVD 2 2
  PvdA 1
  Lijst-Claessen 3
  Lijst-Aengevaeren 3
  Lijst-Geraedts 1
  Lijst-Vorstermans 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1993
  Montfort 1986 1982
  11 7
  Lijst-van Pol 4 2
  Lijst-Schmeitz 2 1
  Lijst-Beckers 2 2
  Lijst-Nissen 2
  Lijst-Ruiten 1
  Lijst-Roemen 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Neer 1986 1982
  11 11
  CDA 4 3
  Gemeentebelangen 3
  Alternatief Neer 2
  Algemeen Belang 2
  Lijst-Beeren 3
  Lijst-Theelen 2
  Lijst-van Melick 2
  Lijst-de Boer 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Nuth 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981*
  17 17 17 17 17 17 17 17 17
  Burger Belangen Nuth 4
  CDA 3 5 5 6 5 5 5 6 5
  Politieke Partij Leefbaar Nuth 2 2 4 1 1 1 1
  VVD 2 2 3 2 2 1 1
  Trots op Nederland 2 1
  GroenLinks 2 2 1 1
  Groot-Nuth 1 2
  PvdA 1 2 4 2 3 2 2
  Lokale Partij Nuth 1
  Lijst Lenoir 4 5 7 7 6 4
  Politieke Groep Groot-Nuth 1 1 1 2 3
  PvdA/PPR 2 1
  Eendracht Maakt Macht Hulsberg 2
  Lijst-Goffin 2
  Fractie Schimmert 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2019
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Hulsberg, Schimmert en Wijnandsrade
  Ohé en Laak 1986 1982
  7 7
  Lijst-Beerens 2 1
  Lijst-Busschops 2 2
  Lijst-FJG Pex 2 2
  Lijst-FH Pex 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Onderbanken 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981*
  13 13 13 13 13 13 13 13 13
  Democraten Onderbanken 5 4 5 2 2 3 3
  PROgressief Onderbanken 3 2 4 3 2 2
  CDA 3 4 2 3 2 2 3 4 1
  VVD 2 3 2 4 2 1
  Lijst Kleine Onderbanken 1 3 3 4 2 4
  Politieke Groepering Boy Goossens 2
  Lijst-Goossens 2 2 2
  PvdA 1 2
  Lijst-van Aarnhem 3
  Lijst-Dohmen 3
  Belangen Groot Schinveld 2
  Schinveld '82 2
  Lijst-Renneberg 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2019
  * Per 01-01-1982 samenvoeging van Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld
  Posterholt 1986 1982
  11 11
  Lijst-Heemels 3 3
  Lijst-Visschers 3 4
  Lijst-vd Vorst 2 2
  Lijst-Bakkes 1
  Lijst-Reijnders 1
  Lijst-Thegels 1 1
  Lijst-vd Varst 1
  Gemeente opgeheven per 01-02-1994
  Roggel 1986 1982
  11 11
  Lijst-Geenen 4 4
  CDA 3 6
  Lijst-Heijnen 3
  Lijst-Frenken 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1993
  Roggel en Neer 2002 1998 1994 1990*
  13 13 13 13
  Akkoord'90 5 3 2 4
  CDA 3 3 3 5
  Gemeentebelangen 3 2 3 3
  VVD 2
  Aktief'94 5
  Lijst-Stemkens 5
  Lijst-Frenken 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2007
  * Per 01-01-1991 samenvoeging van Neer en Roggel. Na herindeling naam gewijzigd in Roggel en Neer
  Schinnen 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1981*
  15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Vernieuwingsgroep '70 6 6 4 5 3 3 3 2 1
  CDA 5 4 5 7 7 7 8 6 7
  VVD 2 2 1 1 1 1 1 1
  PvdA 2 3 3 2 3 2 3 3 1
  Groep-Cals 2
  D66 1 2
  Zes Kerkdorpen 2
  Politiek Kollektief '81 1 3
  Amstenraads Politiek Appèl 2
  Lijst-Simons 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2019
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Amstenrade en Oirsbeek
  Sevenum 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  13 13 13 13 13 13 13
  Sevenum 2000 5 2 3 4
  CDA 5 6 6 5 7 7 8
  Progressieve Kombinatie Sevenum 2 2 4 4 5 4 2
  Nieuw Perspectief 1 3
  VVD 1 2 2
  Sevenums Werknemers Belang 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2010
  Sint Odiliënberg 1986 1982
  11 11
  Lijst-Wolters 6 5
  CDA 3 3
  Lijst-Keijbeck 2 1
  Lijst-Reulen 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Sittard 1998 1994 1990 1986 1981* 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  29 29 29 27 27 23 23 23 23 23 21 19 19 17
  CDA 8 11 12 10 11 9
  Partij Nieuw Sittard 9 7 9 9 11
  VVD 3 3 2 2 1 1 1
  GroenLinks 4 2 2
  PvdA 3 3 3 4 1 1 1 1
  D66 1 2 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  Lijst-Wagemans (Vrouwenpartij) 1
  Progressief Sittard 2
  PvdA/PPR 2 3
  Samenwerkende Groepering Sittard 2
  Lijst-Houtakkers 4 4
  Sittard '70 3 4 6
  Sittardse Belangengroepering 2 1
  Samenwerkend Broeksittard 1
  Christen-Democraten Sittard 5
  Democraten Sittard '74 3
  Lijst-Reubsaet 2 3 2
  PvdA/PPR/PSP 2
  Lijst-Hochstenbach 1 2 1
  Groot Sittard 12
  KVP 10 12 16
  Lijst-Cremers L 4 4
  Katholieke Democratische Partij 3 4
  Katholieke Stadspartij 1
  Lijst-Verhagen 1 2
  Lijst-Bronneberg 1
  Lijst-Köhlen 1
  Lijst-Schmeits 1
  Katholieke Partij voor geheel Sittard 2
  Werkers van de gehele gemeenschap 1
  Lijst-Schrijen 7 7 5
  Lijst-Keijsers 5 1
  Lijst-Beckers 4 4
  Lijst-Rademacher 2 1 1
  Lijst-Corbeij 4 2
  Lijst-Vroomen 2
  Lijst-Donners 1 1
  Lijst-Tops 2
  Lijst-Jetten 2
  Lijst-Cremers J 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Limbricht en Munstergeleen
  Stevensweert 1986 1982
  7 7
  Lijst-Vos 3 3
  Lijst-Mols 3 3
  Lijst-Dirks 1
  Lijst-Rutten 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Stramproy 1994 1990* 1986 1982
  11 11 11 11
  CDA 4 4
  Roojer Belang 3 2 3
  Werknemerspartij 3 3 4
  PvdA 1 2
  Rooj voorheen Kuppens 3
  Progressief Overleg Stramproy 1
  Lijst-Henkens 4
  Lijst-Kuppens 4
  Lijst-Vaessen 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm mogelijke herindeling. Uiteindelijk alleen kleine grenscorrecties per 01-01-1991 met omliggende gemeenten
  Susteren 1998 1994 1990 1986 1981*
  15 15 15 15 15
  CDA 4 4 3 4 2
  Democraten Susteren 3 3
  Algemeen Belang 3 3 3
  Partij Groot Susteren 1990 2 3 3
  D66 2 1
  PvdA 1 1 1 1
  Nieuwstadt 2 2
  Lijst-van Helden 2 2 2
  Nieuw Susteren 1
  Lijst-Storken 3 1
  Lijst-Renet 2
  Lijst-Maassen 1 1
  Lijst-Dehing 4
  Lijst-Widdershoven 2
  Lijst-Janssen 2
  Lijst-Masthoff 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2003
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Nieuwstadt en Roosteren
  Swalmen 2002 1998 1994 1990* 1986 1982
  13 13 13 13 13 13
  CDA 4 5 4 7 5 5
  Demokraten Swalmen 4 3 4
  VVD 3 2 2 1 1
  PvdA/Progressief Swalmen 2 3 3 5 3
  Swalmer Signaal 2
  Boukoul 2
  Progressief Swalmen 3
  Fractie Schreinemacher 2
  Lijst-Rutten 2
  Lijst-Noten 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2007
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm mogelijke herindeling. Uiteindelijk alleen kleine grenscorrecties per 01-01-1991 met omliggende gemeenten
  Tegelen 1998 1994 1990 1986 1982
  17 17 17 17 17
  CDA 4 6 7 5 6
  Tegelse Democraten 4
  Realisten'82 3 5 4 2
  VVD 3 2 2 2 2
  PvdA 2 3 4 5 3
  Links Alternatief Tegelen 1
  D66 1
  Werknemers-Tuinders 3 4
  Lijst-Mussers 1
  Lijst-Coopmans 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Thorn 2002 1998 1994 1990* 1986 1982
  9 9 9 7 7 7
  Lijst-Stakenborg 3 3 2 2
  PvdA 3 3 2
  CDA 3 3 3
  Lijst-Kuijpers 1 1
  Lijst-Zeegers 1 4
  Lijst-Adams 2 2 2
  Lijst-Vorselen 2 2
  Lijst-Parren 1 2
  Wonen en Welzijn 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2007
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm mogelijke herindeling van de gemeente, welke uiteindelijk niet door ging.
  Vlodrop 1986 1982
  7 7
  CDA 3 2
  Lijst-Biermans 2
  Lijst-Mulders 1 2
  Lijst-Verbeek 1
  Lijst-Goldsmits 2
  Lijst-van Schaik 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Wessem 1986 1982
  7 7
  Lijst-van Dooren 3 3
  Lijst-Linssen 2 2
  Lijst-Smeets 1
  Lijst-Wulms 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Wittem 1994 1990 1986 1981*
  13 13 13 13
  Eenheidslijst Wittem 4 3
  CDA 3 3 2 2
  Politieke Werkgroep Wittem 2 2
  Lijst-Herberichs 2 2
  PvdA 1 2 1
  VVD 1
  Lijst-Pappers 1 2 2
  Lijst-Baenen 3 2
  Lijst-Maas 2 1
  Lijst-Gulpen 1 1
  Lijst-Urlings 1 2
  Lijst-Dodemont 1
  Lijst-Vluggen (2) 2
  Lijst-Vaessen 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1999
  * Per 01-01-1982 samenvoeging met Slenaken