Zetelverdeling gemeenteraden 1946-nu

Flevoland

Op deze pagina zijn de zetelverdelingen van gemeenteraden te vinden vanaf 1946. De zetelverdelingen zijn opgesteld met behulp van voorlopige uitslagen, zoals deze in verschillende kranten zijn gepubliceerd, aangevuld met gegevens van de verkiezingsuitslagendatabase van de Kiesraad. Als voorloper van gemeenteraden (voordat het een gemeente werd) kenden de meeste gemeenten in Flevoland zogenaamde adviesraden met minder bevoegdheden. De uitslagen van deze verkiezingen zijn ook opgenomen.

Omwille van de leesbaarheid zijn lijsten die geen zetel behaald hebben weggelaten. Deze gegevens heb ik wel beschikbaar (en dat geldt ook voor het aantal stemmen per lijst), neem contact met mij op via e-mail mocht u daar belangstelling voor hebben.

Voor wat betreft naamgeving van lijsten moet opgemerkt worden dat deze in het verleden, zeker in kleine gemeenten, minder officieel was dan tegenwoordig. Hiervoor gelden dan ook de volgende opmerkingen:

 • Combinaties van landelijke partijen zijn altijd alfabetisch gesorteerd op partijnaam. Uitzondering zijn combinaties van de PvdA met kleine linkse partijen, omdat de PvdA hierin het leeuwendeel van de lijst vormde.
 • Een gecombineerde lijst van ARP en CHU werd ook vaak als Protestants-Christelijke Groepering aangeduid. Soms werd hierin ook samengewerkt met de SGP en/of een lokale kiesvereniging. Als de samenstelling van de groepering duidelijk was, omdat deze ook in kranten als ARP/CHU werd aangeduid (of bv ARP/CHU/SGP), heb ik dit aangehouden, zoveel mogelijk voor de hele periode.
 • In de jaren '70 werden combinaties van linkse partijen vaak als Progressief Akkoord aangeduid. Ook in de jaren '80 werden als voorloper van GroenLinks gecombineerde lijsten ingediend onder allerlei namen, bv Links <naam gemeente>. Ook voor dergelijke lijsten geldt dat als de samenstelling duidelijk was, dit weergegeven is.
 • Ook ARP, CHU en KVP dienden in de jaren '70 in aanloop naar de fusie tot CDA gecombineerde lijsten in onder allerlei namen. Als dit 'CDA' was, heb ik dit aangehouden, bij andere namen heb ik zoveel mogelijk 'ARP/CHU/KVP' gebruikt.
 • De VVD doet pas sinds de jaren '60 op grote schaal aan gemeenteraadsverkiezingen deel. Vaak werd eerder door lokale liberalen een lijst 'Gemeentebelangen' ingediend. Deze heb ik niet als VVD-lijsten beschouwd.
 • Lokale lijsten hadden in veel gemeenten geen officiële naam, zodat verschillende namen door elkaar gebruikt konden worden. Hierdoor kon een lijst bijvoorbeeld in de ene krant als 'Lijst-<naam lijsttrekker>', in een andere krant als 'Vrije Lijst' aangeduid worden, en vier jaar later als 'Algemeen Belang'. Indien mogelijk zijn lijsten die over de jaren heen duidelijk bij elkaar hoorden zoveel mogelijk onder 1 noemer gegroepeerd.  Almere 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983* 1982* 1980* 1978*
  45 45 39 39 39 39 39 37 33 27 23 21 19 13
  VVD 6 8 5 7 7 8 12 10 7 5 5 5 3
  PVV 5 6 9 9
  PvdA 4 7 5 8 12 7 9 6 9 14 10 7 6 7
  D66 4 5 6 3 1 2 5 10 7 2 1 2 5
  SP 4 3 4 2 4
  Partij voor de Dieren 3 3
  GroenLinks 3 4 2 3 3 4 4 4 3
  Leefbaar Almere 3 3 4 3 4 9
  BIJ1 2
  ChristenUnie 2 2 1 1 2 1
  50PLUS 2
  Forum voor Democratie 2
  CDA 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2
  DENK 1
  Almere Partij/Ouderen Politiek Actief 1 1 1
  Respect! 1 1
  Trots op Nederland 1
  Almere Partij 2 2 3 2 2 1
  Verenigde Seniorenpartij 1 1
  Stadspartij Almere 1 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  GPV/RPF/SGP 1
  Centrumdemocraten 2
  Centrumpartij '86 1
  CPN 1 1 2 2 1
  Centrumpartij 1 2
  Stap'84 1
  PPR/PSP 1 2
  Algemene Partij Almere 3
  * Per 01-01-1984 vorming nieuwe gemeente als afsplitsing van Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
  * 1978 & 1982: Adviesraadverkiezingen. De adviesraad had minder bevoegdheden dan een gemeenteraad. Ook de (weinige) inwoners van Zeewolde waren kiesgerechtigd.
  Dronten 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1971* 1969* 1967* 1965*
  27 27 27 25 25 25 23 21 19 19 19 17 15 15 15 13 13
  CDA 6 6 8 7 7 7 6 6 7 7 8 7
  Leefbaar Dronten 6 4 3 3 2 6
  VVD 4 7 4 6 4 5 6 5 3 4 5 3 3 2 2 1 2
  ChristenUnie 3 3 3 2 3 2
  SP 2 2 2 3
  D66 2 2 3 2 1 2 2 1 2
  GroenLinks 2 2 2 2 1 2 2
  PvdA 2 1 2 3 5 3 3 3 3
  RPF 2
  Gemeentebelangen 1 2 1 1 1 1
  GPV 1 1 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  PvdA/GroenLinks 4
  RPF/SGP 1 1 1 1 1
  PvdA/PPR 4 6 4 4
  ARP/CHU/KVP 6 7 7
  Progressief Akkoord 5 5
  SGP/Nationaal Evangelisch Verbond 1
  Gereformeerde Concentratie 1 1
  PvdA/D66/PPR 5
  ARP/CHU 5 5
  KVP 2 3
  * Per 01-01-1972 vorming nieuwe gemeente als afsplitsing van Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
  * 1965 - 1969: Adviesraadverkiezingen. De adviesraad had minder bevoegdheden dan een gemeenteraad.
  Lelystad 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1979* 1978* 1976* 1974* 1971* 1969*
  37 35 35 35 35 33 33 33 31 31 29 25 25 21 15 13 7
  VVD 5 6 5 7 5 7 9 6 6 5 7 3 4 5 3 2
  JongLelystad 4 2
  GroenLinks 3 2 3 2 2 3 4 3 3
  ChristenUnie 3 3 3 3 3 2
  Leefbaar Lelystad 3 4 2 2 2 4
  PvdA 3 3 4 7 11 7 9 6 9 14 10 9 10 6
  Inwoners Partij Lelystad 3 3 5 5 4 2
  PVV 3 3
  D66 2 2 3 2 2 3 7 6 3 3 5 2
  Mooi Lelystad 2
  SP 2 2 4 2 4 1 3
  Forum voor Democratie 2
  CDA 1 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 6 7 7
  Gemeentebelangen Lelystad 1
  DENK 1
  Lelystads Belang 1
  Forum voor de Ouderen 1
  Partij voor Lelystad 3
  Ouderen Politiek Actief 1
  Trots op Nederland 2
  STADS-Partij 1 1
  Algemeen Ouderenverbond/Natuurwetpartij 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 2
  GPV/RPF/SGP 1
  Natuurwetpartij 1 1
  Centrumdemocraten 2
  GPV/RPF 1 1
  Progressieve Aktie Lelystad 2
  Centrumpartij 1
  CPN 2 1 1 1 1
  PPR 1 1 1 2
  PvdA/D66/PPR 6 6 4
  ARP/CHU 4 4 2
  KVP 1 1 1
  * Per 01-01-1980 vorming nieuwe gemeente als afsplitsing van Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
  * 1969 - 1978: Adviesraadverkiezingen. De adviesraad had minder bevoegdheden dan een gemeenteraad.
  Noordoostpolder 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962* 1959* 1954* 1951*
  29 29 29 29 29 27 27 25 25 25 25 23 23 23 23 21 21 17 13
  Politieke Unie voor een leefbare NOP 6 4 3 3 3 7 2 3 1
  ChristenUnie/SGP 6 5 5 4 5 3
  CDA 5 6 7 7 8 8 10 7 10 12 11 11
  ONS Noordoostpolder 4 3 3 3 3
  VVD 3 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 3 2 2 2 1
  PvdA 2 2 3 5 4 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 3
  GroenLinks 2 2 1 1 1
  D66 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1
  SP 2 3
  PvdA/GroenLinks 2 6 5
  Partij van vrije Poldermensen 1 1
  GPV/RPF/SGP 3 3 2
  RPF/SGP 1 1 1
  Lijst-Vercraeije 1 1
  Progressieve Combinatie 1
  Protestants-Christelijke Groepering 8 9 9 9 9
  KVP 3 4 5 5 5 4 3
  Liberaal Centrum voor Gemeentebelangen 1
  GPV 1
  Boerenpartij 1 1 2
  Gemeentebelangen 1
  Program '70 1
  ARP/SGP 4
  CHU 3 3
  ARP 3
  Polderbelangen 1
  * Per 01-07-1962 vorming nieuwe gemeente als afsplitsing van Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
  * 1951 - 1959: Verkiezingen voor de Poldercommissie voor algemene belangen. Dit was een adviesraad met minder bevoegdheden dan een gemeenteraad.
  Urk 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 17 17 17 17 17 15 15 15 15 13 13 13 13 13 11 11 11 11
  SGP 6 3 5 3 5 5 4 5 4 4 4 3 3 2 2 3 2 1 2 1
  Hart voor Urk 3 4 3 4
  CDA 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 5
  ChristenUnie 3 5 4 4 6 5
  Gemeentebelangen 2 2
  Krachtig Urk 1
  PVV 1 1
  Unie Gemeentebelangen 2 2 2 2
  RPF 3 2 2 2 2 2
  Comité Gemeentebelangen 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 4
  GPV 2 1 1 1 1 1
  Urker Volkspartij 1 1
  Christelijk Historisch'85 1 1 1 2
  Rechts Politieke Partij 1 1 2 1 2 2 2
  ARP 3 4 3 5 5 5 4 5 4
  CHU 2 2 1 1 1 1 2 1 1
  Vissersbelang 1 1
  Binding Rechts 2
  Algemene Reorganiserende Partij 2 1
  Christelijke Volkspartij 1 1
  Lijst-Schaal 1
  Protestants-Christelijke Arbeiders 1
  Lijst-Hakvoort 1 1
  Zeewolde 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983* 1982*
  19 19 19 19 17 17 17 15 13 11 11 9
  Leefbaar Zeewolde 10 5 6 7 4 5 5
  ChristenUnie 4 3 3 2 3 3
  VVD 2 3 3 4 4 3 3 5 4 3 4 3
  CDA 1 2 2 2 3 3 2 3 3 4 5 4
  Actief Zeewolde 1
  D66 1 2 2 1 3 2
  PvdA/GroenLinks 2 1 2 3
  Zeewolde Liberaal 1 1
  Burgerbelang 1 1 1
  PvdA 2 2 2
  Zeewolde Partij 1 3
  GPV/RPF/SGP 2 2 1 1 1
  Progressief Zeewolde 3 3 1 1
  RPF 1
  * Per 01-01-1984 vorming nieuwe gemeente als afsplitsing van Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
  * 1982: Verkiezingen voor de adviescommissie Zeewolde