Zetelverdeling gemeenteraden 1946-nu

Drenthe

Op deze pagina zijn de zetelverdelingen van gemeenteraden te vinden vanaf 1946. Opgeheven (heringedeelde) gemeenten zijn te vinden na de huidige gemeenten. De zetelverdelingen zijn opgesteld met behulp van voorlopige uitslagen, zoals deze in verschillende kranten zijn gepubliceerd, aangevuld met gegevens van de verkiezingsuitslagendatabase van de Kiesraad.

Omwille van de leesbaarheid zijn lijsten die geen zetel behaald hebben weggelaten. Deze gegevens heb ik wel beschikbaar (en dat geldt ook voor het aantal stemmen per lijst), neem contact met mij op via e-mail mocht u daar belangstelling voor hebben.

Voor wat betreft naamgeving van lijsten moet opgemerkt worden dat deze in het verleden, zeker in kleine gemeenten, minder officieel was dan tegenwoordig. Hiervoor gelden dan ook de volgende opmerkingen:

 • Combinaties van landelijke partijen zijn altijd alfabetisch gesorteerd op partijnaam. Uitzondering zijn combinaties van de PvdA met kleine linkse partijen, omdat de PvdA hierin het leeuwendeel van de lijst vormde.
 • Een gecombineerde lijst van ARP en CHU werd ook vaak als Protestants-Christelijke Groepering aangeduid. Soms werd hierin ook samengewerkt met de SGP en/of een lokale kiesvereniging. Als de samenstelling van de groepering duidelijk was, omdat deze ook in kranten als ARP/CHU werd aangeduid (of bv ARP/CHU/SGP), heb ik dit aangehouden, zoveel mogelijk voor de hele periode.
 • In de jaren '70 werden combinaties van linkse partijen vaak als Progressief Akkoord aangeduid. Ook in de jaren '80 werden als voorloper van GroenLinks gecombineerde lijsten ingediend onder allerlei namen, bv Links <naam gemeente>. Ook voor dergelijke lijsten geldt dat als de samenstelling duidelijk was, dit weergegeven is.
 • Ook ARP, CHU en KVP dienden in de jaren '70 in aanloop naar de fusie tot CDA gecombineerde lijsten in onder allerlei namen. Als dit 'CDA' was, heb ik dit aangehouden, bij andere namen heb ik zoveel mogelijk 'ARP/CHU/KVP' gebruikt.
 • De VVD doet pas sinds de jaren '60 op grote schaal aan gemeenteraadsverkiezingen deel. Vaak werd eerder door lokale liberalen een lijst 'Gemeentebelangen' ingediend. Deze heb ik niet als VVD-lijsten beschouwd.
 • Lokale lijsten hadden in veel gemeenten geen officiële naam, zodat verschillende namen door elkaar gebruikt konden worden. Hierdoor kon een lijst bijvoorbeeld in de ene krant als 'Lijst-<naam lijsttrekker>', in een andere krant als 'Vrije Lijst' aangeduid worden, en vier jaar later als 'Algemeen Belang'. Indien mogelijk zijn lijsten die over de jaren heen duidelijk bij elkaar hoorden zoveel mogelijk onder 1 noemer gegroepeerd.  Aa en Hunze 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1997*
  21 21 21 21 21 21 19
  Combinatie Gemeentebelangen 9 10 8 7 5 7 5
  VVD 3 4 3 4 4 5 5
  GroenLinks 3 2 2 2 2 2 1
  PvdA 3 3 4 5 9 5 6
  D66 2 1 2 1 1
  CDA 1 1 2 2 1 2 1
  * Per 01-01-1998 samenvoeging van Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde
  Assen 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  33 33 33 33 33 31 31 31 29 29 29 29 27 23 23 23 21 21 19 19
  Stadspartij PLOP 5 4 4
  ChristenUnie 5 5 5 4 4 4
  Assen Centraal 5
  PvdA 3 4 6 8 11 8 8 8 12 14 12 13 13 12 12 11 11 10 9
  VVD 3 4 3 5 4 4 4 4 4 5 6 5 5 4 4 4 4 3 3
  GroenLinks 3 4 1 2 2 2 2 2 2
  D66 3 3 5 4 1 1 1 3 3 1 1 1
  CDA 2 3 4 4 4 5 4 5 6 6 6 7 6
  SP 2 3 4 2 3 1 1
  50PLUS 2 3
  Op Assen 1
  Politiek Logisch Oprechte Partij 4 4 6 8 5
  GPV/RPF 3 3
  Stadspartij 1
  GPV/RPF/SGP 2
  GPV 2 2 2 2 2 1 1 1
  CPN/PPR/PSP 1
  PPR 1 1 1
  CPN/PSP 1
  PvdA/PPR/PSP 11
  ARP 4 3 3 3 3 4 4
  CHU/KVP 2
  CHU 2 2 2 2 2 2
  KVP 1 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  CPN 2
  Borger-Odoorn 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1997*
  21 21 21 21 21 21 21
  Gemeentebelangen Borger-Odoorn 7 8 9 6 3 5 4
  PvdA 3 3 4 5 9 6 8
  Leefbaar Borger-Odoorn 3 2
  VVD 3 3 3 3 3 4 4
  CDA 2 2 3 3 3 3 3
  GroenLinks 1 1 1 1
  D66 1 1 1 2 1 2 1
  ChristenUnie 1 1 1 1 1 1
  GPV/RPF 1
  * Per 01-01-1998 samenvoeging van Borger en Odoorn
  Coevorden 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1997* 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  25 25 25 25 25 25 23 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13
  Belangen Buitengebied Coevorden 10 9 6
  PvdA 4 4 4 6 9 7 7 3 5 6 6 6 6 4 5 4 4 4 4 5
  VVD 4 4 4 6 5 6 6 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
  CDA 3 4 4 5 5 6 6 4 6 6 6 7
  Progressief Accoord Coevorden 3 2 3 4 4 3 2 4 2 1
  Politieke Partij Coevorden 1
  Gemeentebelangen 1 2 2 2 3 2
  D66 1 2 2 2
  KVP 3 4 4 3 3 3 3 3
  ARP 2 2 2 2 2 2 2 2
  CHU 2 2 2 2 2 2 2 2
  Groep-Kruk 1
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-1998 samenvoeging met Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo
  Emmen 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1997* 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 39 37 37 37 37 37 37 35 35 33 33 33 31 31
  Wakker Emmen 15 11 15 5
  PvdA 7 7 6 11 18 11 11 12 15 22 16 16 15 12 13 12 7 9 8
  CDA 4 5 5 9 8 10 9 9 12 11 12 14 14
  VVD 3 3 2 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4
  SP 2 2 2 2 2 4 2 1
  PVV 2 3
  ChristenUnie 2 2 2 1 2 2
  D66 1 2 3 2 2 3 6 4 1 1 1 1
  GroenLinks 1 1 1 1 1 1 1 2 1
  Forum voor Democratie 1
  50PLUS 1 1
  LEF! Emmen 2 2 1
  Drentse Ouderenpartijen 3 2 1 1 2
  Burgerbelangen Gemeente Emmen 1 3 2
  Leefbaar Emmen 2
  Onafhankelijk Nieuw Emmen 1 3
  GPV/RPF 2 2 1 1
  CPN 1 1 2 4 2 1 2 3 3 4
  PPR/PSP/Evangelische Volkspartij 1
  Gemeentebelangen 1 2 1
  PPR 1
  PvdA/PPR/PSP 11
  ARP/CHU 9 10
  KVP 6 7 7 6 6 5 5
  Gewestelijke Gemeentebelangen 1
  PSP 1 1
  ARP 4 4 5 5 4
  CHU 4 5 5 5 4
  Democratische SP 3
  Gemeentebelangen (2) 1
  Partij van de Vrijheid 5
  Lijst-ten Napel 1
  * Per 01-01-1998 samenvoeging met Schoonebeek
  Hoogeveen 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1997* 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  31 31 31 31 31 31 31 29 29 29 27 27 27 25 23 21 19 19 19 17
  Gemeentebelangen Hoogeveen eo 7 8 7 5 3 4 3 2 1 1 1 1
  CDA 6 7 8 9 8 11 11 10 12 12 13 14
  PvdA 5 2 4 6 10 6 8 7 9 10 7 8 8 5 5 6 4 4 4 4
  VVD 3 4 3 5 5 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1
  ChristenUnie 3 3 3 3 4 3
  SP 2 3 4 1
  Forum voor Democratie 2
  D66 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1
  SGP 1 1
  GroenLinks 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Leefbaar Hoogeveen 2
  RPF 2
  GPV 2 1 1 1 1 1 1
  RPF/SGP 2 1 1 1
  CPN 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  ARP 9 9 8 8 8 8 9 7
  CHU 4 6 6 5 5 5 5 4
  Boerenpartij 1 1 2
  PPR 1
  Gemeentebelangen (2) 1 1 1 1
  ARP Alteveer 1
  * Per 01-01-1998 samenvoeging met delen van de opgeheven gemeenten Beilen, Oosterhesselen, Ruinen en Zuidwolde
  Meppel 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1997* 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  23 23 23 23 23 23 21 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17 15
  Sterk Meppel 7 6 5 6 7 7
  VVD 4 5 4 5 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3
  CDA 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 6
  ChristenUnie 2 2 2 1 2 2
  PvdA 2 2 4 5 7 6 5 5 7 7 7 8 10 7 7 7 8 7 7 6
  SP 2 2 2
  D66 2 1 2 2 1
  GroenLinks 1 1 1 1 1
  Stadswacht/Gemeentebelangen Nijeveen 8
  GPV/RPF 1 1 1 1 1
  Stadswacht 6 5 4 2 2
  CHU 3 4 4 4 3 4 4 3
  ARP 2 3 3 3 3 3 3 2
  VVD/Gemeentebelangen 3
  Gemeentebelangen 2
  CPN 1
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-1998 samenvoeging met Nijeveen
  Midden-Drenthe 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1997*
  23 23 23 23 23 23 23
  Gemeentebelangen MD 5 3 2 1 1 2
  Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork 5 3 2 2 1 3
  PvdA 4 4 6 7 9 7 7
  CDA 3 4 4 5 5 6 6
  VVD 3 4 3 4 4 3 3
  GroenLinks 1 1 1 2 1 1 1
  ChristenUnie 1 2 2 1 1
  D66 1 2 3 1 1 1
  SP 1
  Gemeentebelangen Westerbork 2
  Groepering Gemeentebelangen Smilde 2
  Dorpsbelangen 1
  * Per 01-01-1998 samenvoeging van Beilen, Smilde en Westerbork. Gemeente heette aanvankelijk Middenveld.
  Noordenveld 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1997*
  23 23 23 23 23 23 23
  Gemeentebelangen Noordenveld 10 9 7 5 8 7 7
  Lijst Groen Noordenveld 4 3 4 4
  PvdA 2 3 3 4 7 4 6
  GroenLinks 2 2 2 2 2 2 2
  VVD 2 2 2 4 3 4 3
  ChristenUnie 1 1 1 1 1 1
  CDA 1 2 2 2 2 3 3
  D66 1 1 2 1 1 1
  Onafhankelijk Democratisch Noordenveld 1
  GPV/RPF 1
  * Per 01-01-1998 samenvoeging van Norg, Roden en Peize
  Tynaarlo 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1997*
  23 23 23 23 23 23 23
  Leefbaar Tynaarlo/EVZ 2000 5 4 3 3 3 4
  Tynaarlo Nu 3
  GroenLinks 3 4 3 3 3 2 2
  PvdA 3 2 3 5 6 4 5
  VVD 3 4 4 5 4 5 7
  D66 3 3 4 2 1 1 2
  Gemeentebelangen Tynaarlo 1 2 2 2 3 3 2
  CDA 1 3 2 2 2 3 3
  ChristenUnie 1 1 2 1 1 1
  Eelde Vries Zuidlaren 2000 1
  GPV/RPF 1
  * Per 01-01-1998 samenvoeging van Eelde, Vries en Zuidlaren. Gemeente heette aanvankelijk Zuidlaren.
  Westerveld 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1997*
  17 17 17 17 17 17 17
  Duurzaam Sterk Westerveld 4
  Progressief Westerveld 3 4 3 3 3 2 1
  VVD 3 3 3 4 3 4 4
  Gemeentebelangen 2 3 2 3 3 4 4
  CDA 2 2 3 2 3 3 3
  PvdA 2 2 3 2 5 4 5
  D66 1
  DSSW/SW 3
  Duurzaam Sociaal Sportief Westerveld 2 3
  Sterk Westerveld 1
  * Per 01-01-1998 samenvoeging van Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder
  De Wolden 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1997*
  19 19 19 19 19 19 19
  Gemeentebelangen 9 8 8 6 5 6 4
  CDA 3 3 3 4 4 4 4
  VVD 2 4 3 4 4 4 5
  GroenLinks 2 1 1 1 1 1
  PvdA 1 1 2 2 4 3 4
  D66 1 1 1 1
  ChristenUnie 1 1 1 1 1 1
  Algemeen Belang De Wolden/Ouderenpartijen 1
  GPV/RPF 1
  * Per 01-01-1998 samenvoeging van Ruinen, Ruinerwold, De Wijk en Zuidwolde
  Anloo 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 13 13 11
  PvdA 4 5 5 4 4 7 5 5 4 4 6 5 4
  Gemeentebelangen 3 2 2 3 3
  VVD 3 3 3 4 4 3 2 2
  Combinatie Zanddorpen 3 2 2 2 2 2 2 2
  CDA 1 1
  Middenstandsbelangen 1 1 1 2
  Lijst-Meijer 1 1 2
  Lijst-Buiter 2 4 6 7
  Gemeentebelangen (2) 1 2
  Lijst-Udding 1
  Lijst-van der Veen 1
  Lijst-Beukinga 1
  Neutrale Boerenpartij 5
  CPN 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Beilen 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  PvdA 6 7 7 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6
  CDA 4 4 5 5 5
  Dorpsbelangen 3 2 1 1 1
  VVD 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2
  Christelijke Groepering 5 5
  Lijst-Dunning 1 2
  ARP 3 3 3 4 4 4
  CHU 3 3 3 3 3 3
  Boerenpartij 1
  Algemeen Belang 1 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Borger 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  PvdA 5 7 8 6 7 7 6 7 8 7 7 6 7
  CDA 3 3 3 3 3
  VVD 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
  Gemeentebelangen 2 3 2 2 3 3 2
  D66 2 1
  ARP/CHU/KVP 3 4
  Gewestelijke Gemeentebelangen 1
  CHU 2 2 3 3 3 3
  ARP 2 2 2 2 2 2
  Boerenpartij 2
  CPN 1 1
  Algemeen Belang 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Dalen 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Volksbelangen 4 3 2 2
  VVD 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2
  PvdA 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
  CDA 2 2 2 2 2
  Gemeentebelangen 1 2 2 1 1 1 1 1
  Christelijke Kiezersgroep 1 1 1
  KVP 1 1 1 1 1 1
  Plaatselijk Belang 1
  Boerenpartij 1
  ARP/CHU/KVP 2 2
  ARP/CHU 1 1
  Lijst-Honning 1 1
  Kleine Boeren 1 2
  Partij van de Vrijheid 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Diever 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
  Gemeentebelangen 3 3 2 2 2 2
  CDA 2 2 3 3 3
  VVD 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
  D66 1
  Christelijke Volksgroep 3 3 3 3
  ARP 3 3 3 3
  Vrije kiezers 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Dwingeloo 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 6 6 6
  VVD 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3
  CDA 2 2 2 2 2
  Gemeentebelangen 2 2 2 2 1 1 2 2 2
  D66 1
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 2
  ARP 2 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Eelde 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 13 15 15 13 13 13 11 11 11 11
  Gemeentebelangen 4 3 2 2 1 1 1 2 2 2 5 5 4
  PvdA 3 4 5 4 6 6 6 6 5 5 5 5
  D66 3 3 2 1 1 1
  VVD 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3
  CDA 2 2 2 2 3 2
  Progressief Akkoord 7
  Christelijke Partijen 2 2 2
  ARP/CHU 1 1 1 1
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Gasselte 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Gemeentebelangen 4 3 2 2 1 2 3 2
  PvdA 3 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4
  VVD 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
  CDA 2 1 2 2 2
  CPN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
  Protestants-Christelijke Groeperingen 2 2 2
  Lijst-Deuring 1
  ARP 2 2 1 2 1
  CHU 1 1 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Gieten 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 4 4 4 6 6 4 4 6 5 6 6 7
  VVD 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
  Gemeentebelangen 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1
  CDA 1 1 1 2 2 1
  PvdA/Progressief Gemeente Gieten 5
  Progressief Gemeente Gieten 1
  Lijst-Paternotte 1
  ARP/CHU/KVP 1 1
  Plaatselijke Belangen Gieten-Gieterveen 1 2
  ARP/CHU 1 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 3
  CHU 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Havelte 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Gemeentebelangen 4 4 3 3 2 2 3 3 1
  PvdA 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 5
  VVD 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4
  CDA 2 2 1 1 1
  Progressieve Samenwerking 2
  Algemene Christelijke Partijen 1 1
  Protestants-Christelijke Partijen 1 1 1 1 1 1
  Vrije Kiezers 4 1
  Partij van de Vrijheid 3
  Lijst-van Sleen 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Norg 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  Gemeentebelangen 4 3 2
  VVD 3 3 4 5 4 4
  PvdA 2 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5
  D66/GroenLinks 2
  CDA 2 2 2 3 3
  D66/PPR 2
  PPR 1 1
  VVD/Gemeentebelangen 5 5 4 4 3
  Gezamenlijke Christelijke Partijen 3 2 3 3 3 3 3 2
  D66 1
  Vrijzinnige Kiesvereniging 4 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Nijeveen 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Gemeentebelangen 4 3 2 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3
  CDA 3 3 3 3 4
  VVD 2 1 1 1
  PvdA 1 1
  Lijst-Nijmeijer 1
  Christelijke Groepering 3
  ARP 2 2 2 2 2 2 2
  CHU 1 2 2 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Odoorn 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946*
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  PvdA 5 6 8 6 7 7 6 7 7 6 6 5 4
  Gemeentebelangen 4 4 2 2 2 2 1
  CDA 3 3 3 3 4
  VVD 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3
  D66 1
  CPN 1 1 1 1 1 2
  Gemeentebelangen/KVP 2 2
  ARP 2 2 2 2 2 2 2 2
  CHU 2 2 2 2 2 2 2 2
  Lijst-van Gerner 1 1
  KVP 1 1 1
  Lijst-Sanders 1
  Partij van de Vrijheid 3
  Dorpslijst Valthe 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  * Verkiezingen via een spoedwet uitgesteld naar 02-10-1946. Een kandidatenlijst was te laat ingeleverd en daarom uitgesloten, dit werd onwenselijk geacht door de regering
  Oosterhesselen 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Gemeentebelangen 3 3
  PvdA 3 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
  VVD 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2
  CDA 2 3 3 3 3
  GPV/RPF 1
  Lijst 5 3
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 4 4 4 4 4 4
  Groepering Gemeentebelangen 1
  Lijst-Zwaan 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Peize 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7 7
  Gemeentebelangen 3 5 4 4 5 3 4 2 3 1
  PvdA 3 3 5 4 4 5 5 4 4 3 3 3 2
  D66 2 1
  VVD 2 2 2 3 2 2 1 2 2
  Peize 2000 1
  Progressief Peize 1
  Binding Rechts 1
  Boerenpartij 3
  Gemeenschapszin 1 2
  VVD/Jeugd Groep Peize 1
  CHU/VVD 3
  Lijst-Brinks 2 2 3
  Gemeentebelangen (2) 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Roden 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 15 15 15 13 13 13 13 13
  Gemeentebelangen 4 5 6 5 3 4 4 3 3 2 4 4 3
  PvdA 4 5 6 5 6 5 4 5 6 6 6 6 5
  CDA 3 3 3 3 4
  VVD 2 1 2 3 3 3 2 2 1
  D66 2 2 1 1
  GroenLinks 1 1
  GPV/RPF 1
  PPR/PSP 1
  Christelijke Politieke Combinatie 3 4
  ARP 2 2 2 2 2
  CHU 2 1 1 1 1
  Boerenpartij 1
  Algemeen Belang 2
  ARP/CHU 3
  CPN 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Rolde 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA/GroenLinks 4 5
  Kiesvereniging Gemeentebelangen 4 4 1 2 2 3 2 5 6 6
  VVD 4 3 4 4 3 3 3 4 4
  CDA 1 1 1 1 1
  PvdA/PPR/PSP 5
  PvdA 4 5 4 5 4 4 5 5 5
  Algemene Christelijke Groepering 1 1 1 1
  PvdA/PSP 5
  ARP/CHU 1
  Middenstand 1 2 1
  ARP 1 1
  Partij van de Vrijheid 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Ruinen 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11
  VVD 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4
  PvdA 3 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4
  Algemeen Belang 3 2
  CDA 2 3 3 3 3
  Gemeentebelangen 2 1 1 1 1 1 2 2
  ARP 2 2 2 2 2 2 2
  CHU 1 1 1 1 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 4
  ARP/CHU 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Ruinerwold 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Gemeentebelangen 5 3 2 2 2 1 2
  VVD 2 3 3 3 3 3
  CDA 2 2 3 3 3
  PvdA 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
  Christelijke Groepering 3 3
  VVD/Gemeentebelangen 4
  VVD/Algemene Kiesvereniging 3 5 5 5 4
  ARP 2 2 2 2 3
  CHU 1 1 1 1 1 1
  Lijst-Alberti 4
  Lijst-Middelveld 2
  Lijst-Kraal 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Schoonebeek 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11
  CDA 4 5 5 6 8
  Onafhankelijke Partij Schoonebeek 3 4 3 3
  PvdA 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2
  Gemeentebelangen 2 1 1 2 2 2 3
  D66 1
  VVD 1 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 4
  KVP 4 3 5 5 5 4 4 3
  PvdA/PPR 3
  CHU 3 3 3 3 3 3 3
  ARP 2 2 2 2 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Sleen 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  PvdA 5 6 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5
  CDA 3 3 3 3 3 3
  Gemeentebelangen 2
  VVD 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  D66 1
  Lijst-Schultz 2
  CPN 1 1 1 1 1 1 1 1
  Christelijke Groeperingen 3
  ARP 2 2 2 2 2 2
  CHU 1 1 1 2 2 2
  Vrijzinnige Groep 3 3
  PvdA - lijst 1 3
  PvdA - lijst 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Smilde 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  CDA 5 5 5 5 6
  PvdA 3 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 3
  Gemeentebelangen 3 2 1 2 1 2 3
  VVD 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2
  GroenLinks 1
  ARP 4 4 4 4 4 4 4 4
  CHU 2 2 3 3 3 4 4 4
  Vrijzinnig Democratische Bond 1
  Gemeentebelangen (2) 1
  Volksbelangen 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Vledder 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4
  CDA 2 2 2 2 2
  VVD 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
  Groep Niet Partijgebonden Kiezers 2 2 2 2 2 3
  D66 1
  ARP/CHU/KVP 2 2 2 1 2
  KVP/PvdA 4 5
  ARP/CHU 1 1
  Vrije Kiezers 2 1
  ARP 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Vries 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  VVD 4 4 3 3
  PvdA/GroenLinks 3
  CDA 2 2 2 2 2
  Vries 2000 2
  D66 2 2 1
  PvdA 5 6 4 6 5 5 5 3 5 5 5 4
  VVD/Gemeentebelangen 5 5
  PPR/PSP/Evangelische Volkspartij 1
  Gemeentebelangen 2 3 3 6 5 6 5
  ARP/CHU/KVP 2 2
  Volkskiesvereniging (VVD/Middenstanders) 3
  ARP/CHU 2 2 2 2 1
  Lijst-de Kleine 3
  Groep Vrijen van PvdA 1
  Volkskiesvereniging 5 5
  Middenstandspartij 2 1
  ARP 1
  CPN 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Westerbork 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  PvdA 4 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7
  Gemeentebelangen 4 1
  CDA 3 3 3 3 3
  VVD 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4
  ARP/CHU 4 3 3 3 3 3 4
  Boerenpartij 1
  Gemeentebelangen (2) 3 3
  ARP 3
  CHU 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  de Wijk 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Gemeentebelangen 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
  PvdA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3
  CDA 2 3 2 2 2
  VVD 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
  Politiek Onafhankelijke Groepering 1 1
  ARP/CHU 3 3
  ARP 2 2 2 2 2 2
  CHU 1 2 1 2 1 1
  VVD/Gemeentebelangen 4 4
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Zuidlaren 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13
  VVD 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4
  PvdA 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5 6
  CDA 3 3 4 3 3
  D66 2 2 1 2
  GroenLinks 2 1
  GPV/RPF 1 1
  GPV 1 1 1
  Partij Gemeenschap Zuidlaren 1 1
  Christelijke Groepering 3 4 4
  Boerenpartij 2
  Protestants-Christelijke Groepering 4 4 3
  Lijst-Scholtens 2
  Lijst-Schuiling 1
  Christelijk Nationale Groepering 3 4
  Gemeentebelangen/VVD 3
  Partij van de Vrijheid 2
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-12-1999
  Zuidwolde 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  CDA 4 4 5 5 5
  VVD 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2
  Gemeentebelangen 3 2 1 1 1 2 2
  PvdA 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
  D66 1 1 1 1 1
  ARP/CHU 5
  De Werkende Stand 1 1 1 1 1 2 2 2
  ARP 3 3 3 3 3 3 3
  CHU 2 2 3 3 3 3 3
  Boerenpartij 2
  Partij van de Vrijheid 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998
  Zweeloo 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3
  VVD 3 2 2 3 3 2 2 2
  CDA 2 2 2 1 2
  ARP/CHU 2
  CHU/VVD 3 3
  ARP 1 1 2 2 2 2 2
  Gemeentebelangen 2 2
  Algemeen Belang 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1998