Tweede-Kamerverkiezingen - 7 juli 1948

Aantal stemmen per provincie

Totaal KVP PvdA ARP CHU VVD CPN SGP Welter MP ONG OSDAP RCP
Groningen 234323 13167 78029 53643 26745 28146 26399 517 856 3988 1687 1146
Friesland 240000 16711 79690 58356 42176 17568 17146 1662 342 4236 359 1754
Drenthe 128490 7978 48859 24350 17703 20181 6931 567 249 1335 337
Overijssel 331782 90715 83869 44739 46868 27556 25071 9698 1289 1316 661
NOP* 3885 856 1024 712 419 123 657 72 8 10 4
Gelderland 538373 168843 134310 64758 74911 44044 16772 22762 6126 2958 1731 1158
Utrecht 285300 70554 71727 53319 31704 21712 13791 11266 5114 3094 1706 1313
N-Holland 948285 222262 276571 106397 50828 92883 164315 5385 10600 8138 4585 5024 1297
Z-Holland 1199036 219072 367637 199977 120614 116756 87481 46653 16140 9827 9234 4718 927
Zeeland 143647 27926 35083 23655 24131 11446 2478 14195 1692 2412 629
N-Brabant 560747 433112 58925 18467 14788 8949 9299 3887 10339 2097 884
Limburg 319091 259958 27334 3239 2339 2561 11661 273 9621 1538 358 209
Nederland 4932959 1531154 1263058 651612 453226 391925 382001 116937 62376 40949 22175 15322 2224

1946 < 1948 > 1952

Percentages 1948

Landelijke uitslag 1948

Index

Lijstencombinaties:

geen

Deelnemende partijen:

KVPKatholieke Volkspartij
PvdAPartij van de Arbeid
ARPAnti-Revolutionaire Partij
CHUChristelijk-Historische Unie
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
CPNCommunistische Partij van Nederland
SGPStaatkundig Gereformeerde Partij
WelterLijst-Welter
MPMiddenstandspartij
ONGOnafhankelijk-Nationale Groep
OSDAPVooruitstrevende Partij voor Wereldregering/Oude SDAP
RCPRevolutionaire Communistische Partij