Tweede-Kamerverkiezingen - 3 juli 1929

Aantal stemmen per provincie

Totaal RKSP SDAP ARP CHU LSP VDB SGP CPH De Visser Wijnkoop MPSL HGSP PB RKVP RSP FV CDU DP KWM NB VvN Overig
Groningen 174125 8566 60495 36418 17834 13966 19806 409 4929 2357 2572 931 1722 4175 358 816 848 680 1451 463 258 Groningen
Friesland 189599 12112 54541 42901 35309 11705 17994 1062 3097 1071 2026 620 1589 4014 438 1270 1846 794 307 Friesland
Drenthe 87931 3843 26631 15684 12532 5525 12078 308 1010 604 406 556 320 6341 208 310 642 661 190 598 494 Drenthe
Overijssel 224741 55939 55316 28698 34273 12854 13876 5690 3701 2305 1396 1719 1731 3030 2151 1863 727 1952 225 667 329 Overijssel
Gelderland 357571 112661 64548 37993 51689 34239 21060 11676 3280 1953 1327 2628 4101 3779 1860 968 1480 1136 1981 302 327 472 1391 Gelderland
Utrecht 177101 45084 37337 29254 24348 12740 8944 7864 1384 995 389 2243 1875 1005 1338 296 615 797 484 457 359 189 488 Utrecht
N-Holland 677357 143763 221734 50004 51660 55717 61121 4189 27602 17827 9775 19960 5968 3867 4843 8824 5214 3287 1606 703 388 688 6219 N-Holland
Z-Holland 827736 155078 224034 122500 93881 85962 41073 33265 19691 8921 10770 6134 16643 6289 2243 4163 6401 1919 1281 2627 602 908 3042 Z-Holland
Zeeland 110253 20716 16663 17788 20505 11344 7572 9689 621 344 277 1026 651 1226 334 708 697 280 165 268 Zeeland
N-Brabant 356377 282329 23405 9383 10807 3818 4088 2338 1124 570 554 2809 1194 735 8992 1624 885 101 631 206 183 229 1496 N-Brabant
Limburg 196712 161498 20010 1209 1710 1235 1367 219 1102 731 371 1329 137 344 1039 970 121 275 56 118 3973 LimburgNederland

3379503 1001589 804714 391832 354548 249105 208979 76709 67541 37678 29863 39955 35931 34805 23804 21812 17509 12780 9083 4295 4218 3685 16609

Nederland

1925 < 1929 > 1933

Percentages 1929

Landelijke uitslag 1929

Index

Bijzonderheden:

De CPH kwam na een conflict met twee rivaliserende lijsten uit, beide behaalden 1 zetel

Deelnemende partijen:

RKSPRooms-Katholieke Staatspartij
SDAPSociaal-Democratische Arbeiderspartij
ARPAnti-Revolutionaire Partij
CHUChristelijk-Historische Unie
LSPLiberale Staatspartij "de Vrijheidsbond"
VDBVrijzinnig Democratische Bond
SGPStaatkundig Gereformeerde Partij
CPHCommunistische Partij Holland
DeVisserLijst Communistische Partij Holland-De Visser
WijnkoopLijst Communistische Partij Holland-Wijnkoop
MPSLMiddenpartij voor Stad en Land
HGSPHervormde (Gereformeerde) Staatspartij
PBPlattelandersbond
RKVPRooms-Katholieke Volkspartij
RSPRevolutionair Socialistische Partij
FVFederatief Verband
CDUChristelijk Democratische Unie
DPDemocratische Partij
KWMAlgemene Bond van Kleine Winkeliers en Middenstanders
NBNationale Boerenbond
VvNVerbond van Nationalisten
Overig Naam Landelijk Per provincie
Rooms-Katholieke Boerenpartij 3369 363 in N-Brabant; 3006 in Limburg
Algemene Welvaartspartij 2256 552 in Gelderland; 1389 in N-Holland; 315 in Z-Holland
Sociaal-Democratische Volkspartij 2156 74 in Utrecht; 720 in N-Holland; 395 in Z-Holland; 967 in Limburg
Christelijke Arbeiderspartij 1724 216 in Gelderland; 414 in Utrecht; 934 in N-Holland; 160 in Z-Holland
Lijst Van Nunen 1133 in N-Brabant
Anti-Stemdwangpartij 1125 in N-Holland
Sociaal-Economische Volkspartij 940 177 in N-Holland; 763 in Z-Holland
Hoofd- en Handarbeiders 845 in N-Holland
Invalidenpartij 715 in N-Holland
Lijst Verweij 623 in Gelderland
Volkspartij 449 in Z-Holland
Kiesvereniging Algemeen Belang 417 in Z-Holland
Neutrale Volkspartij 342 in Z-Holland
Lijst Siedenburg 314 in N-Holland
Vrijzinnige Christenpartij 103 in Z-Holland
Internationale Volkspartij 98 in Z-Holland