Zetelverdeling Provinciale-Statenverkiezingen 1919-2019

Provincie Zuid-Holland

19 23 27 31 35 39 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 87 91 95 99 03 07 11 1519
ARP 17 16 13 13 11 13 14 13 11 10 9 9 9 6
CHU 8 12 10 10 9 8 7 9 9 8 8 9 8 6
RKSP 17 16 16 16 14 16
KVP 16 16 15 16 16 15 12 8
CDA 23 22 24 23 15 16 20 13 6 7
HGSP 1 2 1 1
SGP 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 4 2 2 3
Katholiek Democratische Partij 1
Katholiek Nationale Partij 1 1
GPV 0 0 0 0 0 1 0
GPV/RPF 2 2 3 3 4
ChristenUnie 3 4 2 3
SDAP 21 20 21 21 23 24
PvdA 25 27 30 30 32 25 25 31 34 21 30 18 14 16 20 10 10 5
CPN 2 2 2 2 2 2 10 5 4 3 2 2 3 2 0
PSP 2 5 1 1 0
PPR 1 4 1
CPN/PSP/PPR 6 3
GroenLinks 4 8 5 3 3 3
GroenLinks/Groenen 4
Revolutionair-Socialistische Partij 1
Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij 1 1
DS'70 1
SP 0 0 0 2 3 4 8 5 5
PvdD 1 1 2
Onafhankelijken ZH 1
Leefbaar Zuid-Holland 1 1
AOV/Ouderenunie55+ 4
50PLUS 1 2
Liberale Unie 6
Bond van Vrije Liberalen 4
Economische Bond 2
Middenstandspartij 1
Vrijheidsbond 9 10 11 7 7
Vrijzinnig Democratische Bond 3 3 3 3 2 5
PvdV 7
VVD 8 9 12 11 11 12 18 17 21 15 15 28 24 18 12 12 10
D66 8 1 5 7 6 15 8 5 4 1 5 7
Algemene Staatspartij 1
Plattelandersbond 1 1
Boerenpartij 4 0 1 0
Centrumdemocraten 0 1 1 0
Nederland Mobiel 1
LPF 4 0
PVV 8 8
NSB 7 3
Totaal 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 55 55 55 55


Index