Provinciale-Statenverkiezingen - 18 maart 1970

Nederland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
KVP/ARP/CHU CDA 2243209 41,70% -6,88% 307 -35
  Katholieke Volkspartij KVP 1064618 19,79% 130
  Anti-Revolutionaire Partij ARP 414015 7,70% 55
  Christelijk-Historische Unie CHU 393988 7,32% 53
  Combinatie Christelijke Partijen CCP 335222 6,23% 65
  Protestants-Christelijke Groep PCG 35366 0,66% 4
PvdA/PAK PvdA/PAK 1308025 24,31% +0,89% 181 +11
  Partij van de Arbeid PvdA 900858 16,75% 101
  Progressief Akkoord PAK 407167 7,57% 80
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 650539 12,09% +2,08% 80 +15
Democraten '66 D'66 414030 7,70% 47
Communistische Partij van Nederland CPN 237141 4,41% +1,69% 27 +14
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 137363 2,55% +0,48% 16 +5
Politieke Partij Radikalen PPR 89530 1,66% 9
Boerenpartij BP 85643 1,59% -5,14% 7 -37
  Boerenpartij BP 76731 1,42% 6
  Lijst-Koekoek Koekoek 8912 0,17% 1
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 83666 1,56% -3,43% 5 -19
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 61831 1,15% +0,38% 6 +3
Binding Rechts BR 35253 0,66% 1
Boerenpartij (afgescheiden) BP 16530 0,31% 1
  Boerenpartij-Veraart (NB) BP 7489 0,14%
  Boerenpartij-Hartog (Lb) BP 6446 0,12% 1
  Lijst-Steur Steur 2351 0,04%
  Lijst-Kooiker Kooiker 244 0,00%
Fryske Nasjonale Partij FNP 11014 0,20% +0,11% 2 +1
Christen-Democraten Unie CDU 3144 0,06% -0,20%
Lijst-Volleman Volleman 1798 0,03%
Lijst-Leferink Leferink 756 0,01%
Verenigde Protestantse Partij VPP 164 0,00%
Totaal geldige stemmen 5379636 689 +16
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 62540 1,15% -1,90%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 5442176 68,88% -25,68%
Kiesgerechtigd 7901005 +7,30%


1966 < 1970 > 1974

Index