Provinciale-Statenverkiezingen - 23 maart 1966

Provincie Zuid-Holland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 457154 28,46% -8,36% 25 -7
Katholieke Volkspartij KVP 283676 17,66% -0,88% 15 -1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 205343 12,78% -0,06% 11 0
Christelijk-Historische Unie CHU 178998 11,14% +1,44% 9 +1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 165300 10,29% -0,63% 9 0
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 107778 6,71% +3,37% 5 +3
Boerenpartij BP 83310 5,19% 4
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 61233 3,81% -0,11% 3 0
Communistische Partij van Nederland CPN 39691 2,47% -0,01% 2 0
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 9573 0,60% +0,12%
Partij voor Volkswil en Referendum PvV&R 6463 0,40%
Lijst-van Rappard Rappard 4410 0,27%
Vrije Burgers VB 3567 0,22% -0,69%
Totaal geldige stemmen 1606496 83 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 50047 3,02% +0,15%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 1656543 93,46% +0,86%
Kiesgerechtigd 1772392 +8,84%


1962 < 1966 > 1970

Index