Provinciale-Statenverkiezingen - 23 maart 1966

Provincie Noord-Brabant


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 576271 67,08% -7,93% 50 -6
Partij van de Arbeid PvdA 96559 11,24% +3,43% 8 -2
Boerenpartij BP 62099 7,23% 5
Protestants Christelijke Groep PCG 46157 5,37% +0,02% 4 +1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 45035 5,24% +1,89% 3 +1
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 13373 1,56% +0,94% 1 +1
Christen-Democraten Unie CDU 7794 0,91%
Communistische Partij van Nederland CPN 6473 0,75% +0,21%
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 4157 0,48% +0,03%
Partij voor Volkswil en Referendum PvV&R 1207 0,14%
Totaal geldige stemmen 859125 71 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 31574 3,54% +0,37%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 890699 95,95% +0,86%
Kiesgerechtigd 928264 +15,39%


1962 < 1966 > 1970

Index