Provinciale-Statenverkiezingen - 28 maart 1962

Provincie Limburg


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 350073 82,00% -2,26% 50 +11
Partij van de Arbeid PvdA 54979 12,88% +0,88% 8 +3
Samenwerkende Christelijke Groeperingen SCG 8152 1,91% -0,42% 1 0
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 6769 1,59%
Communistische Partij van Nederland CPN 5505 1,29% +0,04%
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 1432 0,34%
Totaal geldige stemmen 426910 59 +14
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 20330 4,55% +0,69%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 447240 95,12% -0,75%
Kiesgerechtigd 470189 +7,28%


1958 < 1962 > 1966

Index