Provinciale-Statenverkiezingen - 21 april 1954

Provincie Overijssel


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 103093 28,38% +0,40% 14 0
Partij van de Arbeid PvdA 100228 27,59% +2,54% 13 +1
Christelijk-Historische Unie CHU 53706 14,79% -1,31% 7 -1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 38546 10,61% -1,36% 5 0
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 30885 8,50% +0,26% 4 0
Communistische Partij van Nederland CPN 18647 5,13% -1,08% 2 -1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 10332 2,84% +0,10% 1 0
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 7802 2,15% +0,43% 1 +1
Totaal geldige stemmen 363239 47
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 11875 3,17% -1,29%
Totaal uitgebrachte stemmen 375114 94,30% +1,72%
Kiesgerechtigd 397797 +7,10%


1950 < 1954 > 1958

Index