Provinciale-Statenverkiezingen - 21 april 1954

Provincie Groningen


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 98945 40,44% +4,90% 20 +3
Anti-Revolutionaire Partij ARP 43794 17,90% -1,66% 8 -1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 27802 11,36% -1,48% 5 -1
Christelijk-Historische Unie CHU 25337 10,36% -2,21% 5 -1
Communistische Partij van Nederland CPN 18827 7,69% -1,81% 3 -1
Katholieke Volkspartij KVP 13640 5,57% -0,20% 2 0
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 9217 3,77% +0,47% 1 0
Middenstandspartij MP 7104 2,90% +1,99% 1 +1
Totaal geldige stemmen 244666 45
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 9613 3,78% -1,49%
Totaal uitgebrachte stemmen 254279 92,99% +1,53%
Kiesgerechtigd 273458 +2,60%


1950 < 1954 > 1958

Index