Provinciale-Statenverkiezingen - 21 april 1954

Provincie Friesland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 90503 37,14% +4,73% 21 +4
Anti-Revolutionaire Partij ARP 55927 22,95% -0,54% 12 -1
Christelijk-Historische Unie CHU 42282 17,35% -0,96% 9 -1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 20754 8,52% -0,15% 4 0
Katholieke Volkspartij KVP 16805 6,95% -0,05% 3 0
Communistische Partij van Nederland CPN 8228 3,38% -1,16% 1 -1
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 2593 1,06% +0,12%
Vrijzinnig Democratische Bond VDB 2587 1,06%
Socialistische Unie SU 2522 1,04% -1,53% -1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 1459 0,60% -0,05%
Totaal geldige stemmen 243660 50
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 6745 2,69% -0,86%
Totaal uitgebrachte stemmen 250405 93,42% +2,22%
Kiesgerechtigd 263588 +1,69%


1950 < 1954 > 1958

Index