Provinciale-Statenverkiezingen - 26 april 1950

Nederland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels Gr Fr Dr Ov Gld Ut NH ZH Zld NB Lb
Katholieke Volkspartij KVP 1529009 31,57% +0,14% 189 +1 232142112191695239
Partij van de Arbeid PvdA 1243455 25,67% -0,14% 156 -1 17171312151124271163
Anti-Revolutionaire Partij ARP 591430 12,21% -0,31% 76 -2 913757781361
Christelijk-Historische Unie CHU 506916 10,47% +0,78% 70 +8 610581165982
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 412638 8,52% +2,15% 49 +12 6474538831
Communistische Partij van Nederland CPN 329089 6,79% -4,61% 31 -27 421311135001
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 110151 2,27% +0,12% 11 +1 01210340
Katholieke Nationale Partij KNP 31984 0,66% 1 00100
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 27397 0,57% 1 10000000
Middenstandspartij MP 22078 0,46% 2 000011
Katholieke Onafhankelijke Groep KOG 8931 0,18% 1 1
Katholieke Democratische Bond KDB 7995 0,17% 1 1
Samenwerkende Christelijke Groeperingen SCG 7421 0,15% +0,03% 1 +1 1
Socialistische Unie SU 5949 0,12% 1 1
Revolutionair Communistische Partij RCP 2996 0,06% 00
Oude SDAP SU 2123 0,04% 0
Lijst-Blommaert (Onafhankelijk RK) Blomm. 1609 0,03% -0,01% 0
Provinciaal Comité Gereformeerde Kiezers Geref. 1507 0,03% 0
Bond van Wereldburgers BvW 952 0,02% 0
Totaal geldige stemmen 4843630 590 0 4550354762417782426445
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 248972 4,89%
Totaal uitgebrachte stemmen 5092602 91,89%
Kiesgerechtigd 5542119


1946 < 1950 > 1954

Index