Zetelverdeling gemeenteraden 1946-nu

Gelderland

Op deze pagina zijn de zetelverdelingen van gemeenteraden te vinden vanaf 1946. Opgeheven (heringedeelde) gemeenten zijn te vinden na de huidige gemeenten. De zetelverdelingen zijn opgesteld met behulp van voorlopige uitslagen, zoals deze in verschillende kranten zijn gepubliceerd, aangevuld met gegevens van de verkiezingsuitslagendatabase van de Kiesraad.

Omwille van de leesbaarheid zijn lijsten die geen zetel behaald hebben weggelaten. Deze gegevens heb ik wel beschikbaar (en dat geldt ook voor het aantal stemmen per lijst), neem contact met mij op via e-mail mocht u daar belangstelling voor hebben. De uitslagen van Gelderland zijn nog onvolledig, uitslagen van voor 1982 heb ik alleen weergegeven als ik alle uitslagen voor deze gemeente vanaf 1946 beschikbaar heb. Voor volledige uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen houd ik mij van harte aanbevolen.

Voor wat betreft naamgeving van lijsten moet opgemerkt worden dat deze in het verleden, zeker in kleine gemeenten, minder officieel was dan tegenwoordig. Hiervoor gelden dan ook de volgende opmerkingen:

 • Combinaties van landelijke partijen zijn altijd alfabetisch gesorteerd op partijnaam. Uitzondering zijn combinaties van de PvdA met kleine linkse partijen, omdat de PvdA hierin het leeuwendeel van de lijst vormde.
 • Een gecombineerde lijst van ARP en CHU werd ook vaak als Protestants-Christelijke Groepering aangeduid. Soms werd hierin ook samengewerkt met de SGP en/of een lokale kiesvereniging. Als de samenstelling van de groepering duidelijk was, omdat deze ook in kranten als ARP/CHU werd aangeduid (of bv ARP/CHU/SGP), heb ik dit aangehouden, zoveel mogelijk voor de hele periode.
 • In de jaren '70 werden combinaties van linkse partijen vaak als Progressief Akkoord aangeduid. Ook in de jaren '80 werden als voorloper van GroenLinks gecombineerde lijsten ingediend onder allerlei namen, bv Links <naam gemeente>. Ook voor dergelijke lijsten geldt dat als de samenstelling duidelijk was, dit weergegeven is.
 • Ook ARP, CHU en KVP dienden in de jaren '70 in aanloop naar de fusie tot CDA gecombineerde lijsten in onder allerlei namen. Als dit 'CDA' was, heb ik dit aangehouden, bij andere namen heb ik zoveel mogelijk 'ARP/CHU/KVP' gebruikt.
 • De VVD doet pas sinds de jaren '60 op grote schaal aan gemeenteraadsverkiezingen deel. Vaak werd eerder door lokale liberalen een lijst 'Gemeentebelangen' ingediend. Deze heb ik niet als VVD-lijsten beschouwd.
 • Lokale lijsten hadden in veel gemeenten geen officiële naam, zodat verschillende namen door elkaar gebruikt konden worden. Hierdoor kon een lijst bijvoorbeeld in de ene krant als 'Lijst-<naam lijsttrekker>', in een andere krant als 'Vrije Lijst' aangeduid worden, en vier jaar later als 'Algemeen Belang'. Indien mogelijk zijn lijsten die over de jaren heen duidelijk bij elkaar hoorden zoveel mogelijk onder 1 noemer gegroepeerd.  Aalten 2018 2014 2010 2004* 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15
  CDA 6 7 7 10 8 8 7 10 10 11 12
  Gemeente Belangen 5 4 4 2
  Progressieve Partij 3 3 3 3
  VVD 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1
  D66 2 1
  ChristenUnie 1 2 1 1 1
  Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging 1 2
  PvdA 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3
  Progressief Beraad 3 2 2 3 2
  Christelijke Volkspartij 1 1 2
  RPF 2 1
  PPR/PSP/Evangelische Volkspartij 1
  Progressief Aalten 3 3
  ARP 6 7 6 6 6 6 5 6
  CHU 5 4 4 4 3 3 3 3
  KVP 2 2 3 3 2 2 3 2
  ABB '70 1
  Boerenpartij 1
  Gemeentebelangen 1 1 1 1
  * Per 01-01-2005 samenvoeging met Dinxperlo
  Apeldoorn 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 37 35
  VVD 6 5 6 6 6 8 7 6 8 10 6 7 5 4 5 7 4 4
  Lokaal Apeldoorn 5
  CDA 5 5 6 6 8 7 9 12 12 12 15 13
  D66 4 7 4 1 2 3 7 7 2 2 2 2
  ChristenUnie 4 5 3 3 2
  GroenLinks 3 3 3 4 3 3 3 2
  50PLUS 3
  PvdA 2 4 5 11 6 8 7 8 13 9 11 12 10 14 12 12 12 13
  SP 2 2
  SGP 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  Partij voor de Dieren 2 1 1
  Gemeentebelangen 1 2 3 2 3 5 3
  Leefbaar Apeldoorn 3 4 4 7
  Verenigde Seniorenpartij Apeldoorn 1
  Progressief Sociaal Apeldoorn 1
  GPV/RPF 3 2 1 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  Liberale Volkspartij Apeldoorn 1
  Binding Rechts 1 1 2 3 5 6
  CPN/PPR/PSP 1 2
  RPF 1
  PPR/PSP 1
  PPR 1
  PvdA/PPR/PSP 9
  CHU 7 8 8 8 10 11 9
  KVP 4 5 5 5 5 4 4
  ARP 4 5 5
  Onafhankelijken 1
  Boerenpartij 7 1
  ARP/SGP 4 5 5 5
  PSP 1 1
  CPN 1 1 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Arnhem 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37
  GroenLinks 7 4 5 4 4 5 4 4
  VVD 6 4 6 5 6 7 6 6 7 10 7 8 6 4 4 6 4 3
  D66 5 8 4 1 2 2 7 7 2 2 2 3
  PvdA 4 5 7 13 8 10 9 10 18 13 16 14 16 15 14
  SP 3 8 7 6 3 4 2 1 1 1
  Arnhem Centraal 3
  Partij voor de Dieren 2 1
  CDA 2 3 3 4 5 5 7 11 10 12 14 12
  DENK/Verenigd Arnhem 2
  Partij voor de Vrijheid 2
  ChristenUnie 2 2 1 1 1
  Arnhemse Ouderen Partij 1 1
  Zuid Centraal 2 3 3 5 3
  Verenigd Arnhem 1
  Pro Arnhem 2 2 4
  Trots op Nederland 1
  Stadspartij Arnhem'92 1 1 2
  GPV/RPF 1 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  Centrumdemocraten 1
  PSP 1 2 1 1
  PvdA/PPR 12
  PvdA/PPR/PSP 16 13
  PvdA/PSP 16
  PPR 2
  CPN 1 1 1 2 4
  ARP/CHU/KVP 15
  Witte Lijst (Kabouterpartij) 1
  KVP 12 12 13 12 12 12
  ARP/CHU 6 6 6
  Boerenpartij 3
  CHU 4 4 3
  ARP 2 2 2
  Middenstandspartij 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Barneveld 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  31 31 31 31 29 29 27 27 25 25 25 23 23 21 21 19 19 17 17
  SGP 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5 6 3 4 3 3 3 4
  ChristenUnie 5 6 4 5 4
  PRO'98(ProBarn-PvdA-D66) 5 6 6 5 6 7
  CDA 5 5 6 7 8 7 9 11 11 11 13
  Lokaal Belang 4
  VVD 2 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 3 1 1 1 1
  Burger Initiatief 2 3 3 2
  Lijst8 1 1
  GPV/RPF 5 4 4 2 2
  Progressief Barneveld 4
  D66 1
  PvdA 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2
  RPF 1
  CHU 6 8 8 8 8 9 7
  ARP 3 4 3 4 4 4 4
  PvdA/PPR 2
  Boerenpartij 2 1 3
  KVP 1 1 1 1 1 1 1
  Gemeentebelangen 1 1
  ARP/CHU 10
  Berg en Dal 2018 2014*
  23 23
  CDA 4 3
  GroenLinks 3 2
  Polderbreed 3
  Gemeente Jeugd- en Sportbelangen 2 2
  Groesbeekse Volkspartij 2 3
  VOLG - Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek 2 3
  Voor Berg en Dal 2 2
  Sociaal Groesbeek 2 2
  VVD 1 1
  PvdA 1 2
  D66 1 1
  Combinatie '90 Ubbergen 2
  * Per 01-01-2015 samenvoeging van Groesbeek, Millingen a/d Rijn en Ubbergen
  Berkelland 2018 2014 2010 2004*
  27 27 29 29
  CDA 8 7 6 9
  Gemeentebelangen Berkelland 5 5 3 3
  D66 4 5 6 2
  VVD 4 3 6 6
  PvdA 2 3 4 8
  GroenLinks 2 2 2 1
  Ondernemend Berkelland 2 2 2
  * Per 01-01-2005 samenvoeging van Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo
  Beuningen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  21 21 21 21 21 19 19 19 17 17
  Beuningen Nu & Morgen 7 9 9 5
  CDA 3 3 3 4 3 3 4 5 4 6
  VVD 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2
  GroenLinks 3 2 3 2 2 2 2 1
  D66 2 3 1
  SP 2
  PvdA 1 2 3 6 3 3 2 3
  Gemeente Belangen Democraten 2 3 2 3 4 3
  Democratische Partij Hutner/Melssen 5 5 5 5 4 3
  Democratische Partij Beuningen 2 2 2
  PvdA/PPR 4 3
  Partij Gemeentebelangen 2
  Bronckhorst 2018 2014 2010 2004*
  25 25 25 25
  CDA 7 8 8 10
  Gemeentebelangen Bronckhorst 6 4 1
  VVD 4 5 8 6
  GroenLinks 3 2 2 1
  PvdA 2 3 4 7
  D66 2 3 2 1
  ChristenUnie/SGP 1
  * Per 01-01-2005 samenvoeging van Hengelo (Gld), Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem
  Brummen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 15 15 15 15 15
  Lokaal Belang 4 3
  VVD 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3
  PvdA 3 4 5 8 7 7 6 8 10 8 9 9 9 7 8 7 7 7 8
  GroenLinks 3
  CDA 3 3 3 3 5 4 4 5 5 5 5
  D66 2 2 1 3 3 1 1
  Lokale Partij IPV 3 6 5 3 3 2
  Gemeentebelangen 1 1 1
  ARP/CHU/KVP 4 5
  Protestants-Christelijke Groepering 4 3 4 4 4
  Gemeentebelangen (2) 3 3 3 3 3
  Boerenpartij 2
  KVP 1 1 1 1 1 1
  ARP/CHU/Gemeentebelangen/Boerenkiezers 6
  Buren 2018 2014 2010 2006 2002 1998* 1994 1990 1986* 1982
  21 21 21 21 21 19 15 13 13 13
  Gemeentebelangen 8 4 2
  VVD 4 5 6 6 6 7 6 4 4 5
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1
  PvdA 2 4 4 6 5 4 3 4 4 4
  Partij voor de Dieren 2 1 1
  CDA 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3
  D66 1 2 2 1 1 1 3
  Buren Oprecht en Eerlijk 1 1
  Beter Buren 1 2
  Gemeentebelangen Maurik 1 2 1
  Gemeentebelangen '90 Lienden 1 1 1
  Groene Democraten 2 2
  * Per 01-01-1999 samenvoeging met Lienden en Maurik
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Culemborg 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 19 19 19 19 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15
  GroenLinks 4 2 3 2 2
  VVD 4 5 7 5 6 5 4 3 3 4 3 3 2 2 1 2 2 2
  Culemborg Van Nu 3
  D66 3 4 3 1 1 1 3 2 1 1 1
  CDA 2 2 2 3 4 4 4 6 7 5 6
  ChristenUnie 2 3 1
  PvdA 1 2 3 5 4 5 5 6 7 6 6 6 5 5 4 5 6 4 4
  SP 1 2 2 5 4 4 3 2 1
  Lijst-El Boustati 1
  Culemborg Centraal 1
  PPR 1 2 1
  KVP 4 4 5 6 6 6 6 6
  Protestants-Christelijke Groepering 2 3 2 2 2 1 2 2
  SGP 1
  A-Politiek Samenleven 1
  CPN 1 1 1
  Boerenpartij 1
  Lijst-Nijhof 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Doesburg 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 11 11
  Stadspartij Doesburg 4 3 3 2
  PvdA/GroenLinks 3
  SP 2 3 4 6 5 4 4 2 1
  VVD 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1
  D66 2 2 1 1 1 2 2
  CDA 2 2 2 1 3 3 3 5 4 5 6
  PvdA 2 2 3 3 3 3 5 7 7 7 5 5 5 6 5 5 4 4
  GroenLinks 1 1
  KVP 4 4 4 5 5 5 4 5
  Protestants-Christelijke Groepering 2 3 2 2 3 3 3 2
  Boerenpartij 1
  Doetinchem 2018 2014 2010 2004* 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  31 31 31 31 29 29 27 27 27 25 25 23 23 21 21 21 19 19 17
  CDA 7 7 7 8 9 7 8 10 9 9 11
  PvdA 4 5 9 9 8 9 7 9 12 8 9 8 6 7 8 7 7 7 6
  VVD 4 4 5 6 6 7 4 3 4 6 4 4 3 2 2 3 2 2
  SP 4 5 3
  D66 4 3 2 2 1 1 4 3 1 1 1
  GroenLinks 3 2 4 5 4 4 3 2
  Gemeentebelangen Doetinchem 2 2
  ChristenUnie/SGP 1 1 1 1 1
  Lokaal Belang Doetinchem 1
  Partij voor Lokaal Maatwerk 1 2
  RPF/SGP 1 1
  PPR/PSP 1 1
  KVP 7 8 8 8 8 6 6 6
  ARP/CHU 3 4
  PPR 1
  D66/PPR/PSP 2
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 3 4 4
  Boerenpartij 1
  CHU 3
  ARP 1
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-2005 samenvoeging met Wehl
  Druten 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983* 1982
  17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15
  Kernachtig Druten 5
  Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2
  Welzijn Druten 2 3 2 2 3
  Dorpslijst Afferden 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2
  Sociaal Maas en Waal 2
  Dorpslijst Deest 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2
  Dorpslijst Horssen 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2
  CDA 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3
  Dorpslijst Druten 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2
  Akkoord'94 1 2 2 3 4 3
  Senioren Partij Druten 1 1 1
  VVD 1 1 1 1 1 1 1
  D66 1
  PvdA 3 4 3 3
  Gemeentebelangen 2 2
  * Per 01-01-1984 samenvoeging met Horssen
  Duiven 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  21 21 21 21 21 19 19 15 15 15
  Lokaal Alternatief 7 8 6
  VVD 3 3 5 2 3 3 3 2 2 2
  CDA 3 3 3 7 4 3 3 3 3 4
  SP 3 3 1
  GroenLinks 2 1 2 4 1 1
  D66 1 1 1 3
  Pro Duiven 1 1 1
  PvdA 1 1 3 3 3 4 3 3 3 2
  Lijst Groessen 2 4 3 3 3 3 3
  Gemeente-Belangen 2 6 4 4 4 4 4
  Lijst Pim Fortuyn 1
  Ede 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 37 37 37 37 37 35 35 33 33 31 29 27 27
  SGP 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 4 4 4 4 4 4
  ChristenUnie 6 6 6 6 5
  CDA 6 6 7 8 10 8 8 11 11 12 16
  Gemeente-Belangen 5 5 4 4 2 3 4 2 2 1 1 1 2 1
  VVD 4 4 6 5 5 7 6 5 7 9 6 7 4 3 3 4 2 3
  GroenLinks 4
  D66 3 4 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1
  Burgerbelangen 2 2 1
  PvdA 1 3 4 6 4 5 4 5 7 5 6 6 5 8 7 7 6 8
  Democratische Kiezers Ede 1
  GroenLinks/Progressief Ede 2 3 3 3 3 2 2
  Liberaal Ede/Leefbaar Ede 2
  REde'98 1 1
  GPV/RPF 5 4 3 2 2
  Progressief Ede 1 2
  PPR 1 1
  Boerenpartij 1 3 1 6 1
  ARP/CHU 10 13
  KVP 1 2 2 3 2 2 1 1
  PvdA/PSP 3
  Lijst-Roseboom 3
  CHU 7 9 8 8 8 8
  ARP 5 5 6 6 5 5
  Partij van de Vrijheid 1
  Elburg 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974* 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 11 11 11 11 11 7 7
  ChristenUnie 5 4 3 3 4
  Algemeen Belang 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1
  SGP 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 2
  VVD 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3
  CDA 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5
  Elburg Beleid 2 2 2
  PvdA 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1
  D66 1 1 1
  Gemeentebelang 1 1
  RPF 4 3 2 1
  PvdA/D66 3
  ARP/CHU 5 5 5
  Gemeentebelang (2) 1
  D66/VVD 3
  CHU 2 3 4 4 3
  ARP 2 2 2 2 1
  Boerenpartij 1
  Elburgs Algemeen Belang 1 2 1
  * Per 01-08-1974 samenvoeging met Doornspijk (zonder Oosterwolde) en het Oldebroekse deel van dorp 't Harde
  Epe 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 19 19 17 17 15
  Nieuwe Lijn 6 5 5 4 4 6 5 5 5 6 4 5 6
  CDA 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6
  VVD 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 3 3 3 2 3
  ChristenUnie/SGP 3 3 2 2 2
  D66 2 2 1 1 2 2 1
  GroenLinks 2 2 2 2 3 2 1
  PvdA 1 2 3 5 3 4 4 6 8 6 7 7 6 7 8 8 7 6 7
  Gemeentebelangen Epe 1 1 1 1 2 1
  Dorpspartij 1
  Liberale Burger Partij 1
  RPF/SGP 2 2 1 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 1 6
  ARP/CHU 5 5 3
  KVP 1 1 2 2 2 2 2 2
  SGP 1 1 1 1
  ARP/CHU/SGP 6
  Boerenpartij 3
  CHU/SGP 4
  ARP 2 1 2
  CHU 3 3
  Gemeentebelangen 1
  Partij van de Vrijheid 2
  CPN 1
  Ermelo 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1971* 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 21 21 21 19 19 19 19 17 25 23 21 21 19 19 19
  CDA 6 7 5 7 7 6 6 9 9 8 11
  Progressief Ermelo 4 4 4 4 2 3 3
  ChristenUnie 4 3 3 3 4
  BurgerBelangen Ermelo 3 3
  SGP 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 3 2 3 3 2 1
  VVD 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 2 3 1
  Gemeentebelang 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 5 6 5 3 2 2
  Dorpspartij Ermelo 2 1
  SP 1 1 1
  GPV/RPF 4 4 3
  Progressieve Federatie 2 3
  Ermelo2000 1 1 1
  RPF 1
  PvdA 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
  CHU 5 5 7 7 8
  ARP 5 5 5 4 5 4
  Ermelo2000/PPR 1
  Binding Rechts 1
  Boerenpartij 2
  CHU Ermelo 4 5 5 5
  CHU Nunspeet 2 2 3
  Gemeentebelang Ermelo/KVP 1
  Gemeentebelang Nunspeet 1 1
  GPV 1
  CHU Elspeet 1 1 1 2
  CH Kiesvereniging Hulshorst 1
  Lijst-Dooijeweerd 1
  ARP Ermelo 3 3 3
  ARP Nunspeet 1 2
  ARP/CHU Nunspeet/Hulshorst 4
  * Per 01-01-1972 Nunspeet als nieuwe gemeente afgesplitst van Ermelo
  Harderwijk 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  29 29 27 27 27 25 25 25 23 23 21 21 19 19 17 17 15 15 15
  Stadspartij Harderwijk Anders 6 4 4
  VVD 6 4 6 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 2 2 2
  ChristenUnie 5 6 5 5 4
  CDA 4 6 5 5 7 7 8 9 8 9 11
  D66 3 2 2
  PvdA 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4
  GroenLinks 1
  Gemeentebelang Harderwijk/Hierden 1 3 3 2 2 1 1 1 1
  SGP 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
  Stadspartij Harderwijk 4 3
  Harderwijk Anders 3 2
  GPV/RPF 3
  D66/Progressief Harderwijk 4
  GPV/RPF/SGP 5 4 3 5
  Progressief Harderwijk 2 3 3 2 2 2
  RPF/SGP 2
  ARP/CHU 9 10 9 9 9 7
  Boerenpartij 1 2
  PvdA/D66/PPR 3
  KVP 1 1 1 1 1
  CHU 4 5
  ARP 3 3
  KVP/VVD 2
  CH Hierden 2 2 2
  Hattem 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 11 11 11
  ChristenUnie 4 3 4 4 4
  CDA 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 5
  PvdA 3 2 4 6 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4
  VVD 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
  D66 2 3 1 1 2 2 1 1 1
  GPV/RPF 4 3
  GPV 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1
  RPF 1
  Reformatorische Combinatie Hattem (RPF/SGP) 1 1
  CHU 3 4 4 3 3 3 3 3
  ARP 2 2 2 2 2 2 2 2
  KVP 1
  CPN 1
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-1971 grenscorrectie: Buurtschap ‘t Zand van Oldebroek naar Hattem
  Heerde 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15
  ChristenUnie/SGP 4 4 3 3 3
  CDA 4 4 4 5 4 5 4 6 5 6 6 5
  Gemeentebelang Boerenpartij 3 3 3
  VVD 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1
  D66/GroenLinks 2 2
  PvdA 2 2 3 5 3 4 3 5 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6
  D66 1 1 2
  GroenLinks 1
  Boerenpartij 2 4 2 3 2 1 1 1 2 1 2
  GPV/RPF/SGP 3 3 2 3 3
  RPF/SGP 2
  SGP 2 1
  ARP/CHU/KVP 7
  CHU 4 5 5 5 5 5
  ARP 3 3 3 3 3 3
  Partij van de Vrijheid 1
  Heumen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  17 17 17 17 17 17 15 15 15 15
  Democraten Gemeente Heumen 5 7 4 2 4 4 3
  VVD 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2
  CDA 3 3 3 3 4 4 4 6 5 6
  GroenLinks 3 1 1
  D66 2 1
  PvdA 1 2 2
  PvdA/GroenLinks 5 5 7 5 5
  Samen Verder 2 2
  Partij Thonen 1
  Senioren 2000 1
  Dorpsbelang 2 2 1
  Middengroepering 2 3 4
  PvdA/PPR 4 3
  Lingewaard 2018 2014 2010 2006 2000*
  29 29 29 27 27
  VVD 6 3 3 3 3
  SP 4 4
  Lokaal Belang Lingewaard 4 5 4 5 8
  CDA 3 4 4 6 8
  GroenLinks 3 1 2 1
  B06 3
  Lingewaard NU 3 4 3
  D66 2 3 3 1
  PvdA 1 1 2 6 3
  Basis '06/Lokaal2000 4 8
  Basis '06 3
  Huissen '90 2 2
  Lokaal2000 1 2
  * Per 01-01-2001 samenvoeging van Bemmel, Gendt en Huissen
  Lochem 2018 2014 2010 2004* 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 13 13 13 13 13 13 13
  Gemeentebelangen 6 5 4 8 5 5 6 5
  VVD 4 4 5 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3
  GroenLinks 4 3 3 2 2 2 1 1
  CDA 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4
  PvdA 3 3 4 5 3 4 3 5 6 4 5 6 5 5 5 6 5 5
  D66 2 4 3 1 1 2 1 1 1
  Meedenken met Lochem 1
  VVD/Gemeentebelangen 5 6 6 6
  Kombinatie Actief Lochem 1 2 2 1
  Democratisch Lochem 1
  PvdA/PSP 6
  ARP/CHU/KVP 3
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 2 2 2 2
  PSP 1 1
  Gemeentebelangen (RK lijst) 1
  KVP 1 2 1 1 1
  CPN 1 2 3
  Partij van de Vrijheid 2
  * Per 01-01-2005 samenvoeging met Gorssel
  Maasdriel 2018 2014 2010 2006 2002 1998* 1994 1990 1986* 1982
  19 19 19 19 19 19 13 13 13 13
  Samen Sterk Maasdriel 7 6 4 2 4 3 3 4 4
  CDA 6 9 7 7 7 8 3 4 5 5
  VVD 3 2 5 5 4 5 3 2 2 2
  PvdA/GroenLinks 2
  D66 1
  GroenLinks 1 2 2 1
  PvdA 1 1 3 2 2 1 1 1
  Gemeentebelangen Maasdriel 1
  Gemeenschappelijk Belang Ammerzoden 1
  Lijst-van Boxtel 2 1 1 1
  Lijst-Baars 1 1
  Lijst-van den Biggelaar 3
  Konstruktief Maasdriel 2
  * Per 01-01-1999 samenvoeging met Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden en Rossum
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Montferland 2018 2014 2010 2004*
  25 23 25 25
  CDA 8 11 10 13
  Lokaal Belang Montferland 6 4 5 3
  Lijst Groot Montferland 3
  PvdA 3 3 4 4
  VVD 3 2 3 3
  D66 2 1 1
  Burger Belangen 1 2 2
  Lijst Groote Montferland 1
  * Per 01-01-2005 samenvoeging van Bergh en Didam
  Neder-Betuwe 2018 2014 2010 2006 2001*
  19 19 19 19 19
  SGP 8 8 7 6 6
  PvdA 3 4 5 6 6
  Gemeentebelangen 3 2 2 2 2
  CDA 2 3 2 2 2
  VVD 2 1 2 2 2
  ChristenUnie 1 1 1 1 1
  * Per 01-01-2002 samenvoeging van Dodewaard, Echteld en Kesteren
  Nijkerk 2018 2014 2010 2006 2002 1999* 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  27 27 25 25 25 25 21 21 21 19 19 19 19 17 17 17 15 15 15 15
  CDA 8 7 8 6 7 7 7 5 10 9 9 10
  ChristenUnie/SGP 6 6 5 5 5 7
  Progressief 21(D66-GroenLinks-PvdA) 5 5 4 3 3 3
  VVD 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2
  De Lokale Partij 4 5
  Lokaal Belang 4
  Positieve Plaatselijke Politiek 1
  Partij Nijkerk 3 4 4 5
  Hart voor Nijkerk 3
  Hoevelaken Nu 2 3 2
  GPV/RPF/SGP 5 5 4 3 3 2
  PvdA 2 2 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3
  Lijst-Kuijs (Burger Belangen) 2
  Lijst-Ruitenbeek (Plaatselijk Belang) 2
  D66 2 2 1
  D66/PPR 1
  ARP/CHU 9
  Gemeentebelangen 2 4
  SGP 2 2 1 1 1 1 1
  KVP 1 1 1 1 1 1 1
  CHU 4 5 6 6 6 6 8
  ARP 3 3 3 3 3 4 4
  Boerenpartij 2
  Christelijke Volkspartij 1 1 1 1
  * Per 01-01-2000 samenvoeging met Hoevelaken
  Nijmegen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
  GroenLinks 11 8 8 6 9 8 6 6
  D66 6 7 6 2 1 2 7 5 2 2 2 3
  SP 5 8 5 7 6 6 4 2 2 3 2 2
  VVD 4 4 4 4 4 5 4 3 4 6 4 6 4 2 2 3 1 1
  De Nijmeegse Fractie 3 2
  PvdA 3 4 8 11 8 8 8 12 16 9 12 12 7 6 10 8 9 8 8
  CDA 2 2 3 5 5 7 9 11 10 13 16 15
  Partij voor de Dieren 2
  50PLUS 1
  Gewoon Nijmegen 1 2 2 1
  VoorNijmegen.nu 1
  Verenigde Seniorenpartij 2 2 1 2
  Stadspartij Nijmegen NU! 1
  Nijmegen NU! 1 1
  Stadspartij Nijmegen 1 3
  De Groenen 2 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  Radikaal Links (CPN/PPR/PSP) 5
  PSP 4 1 2 1
  PPR 1 1 3 2
  CPN 1 1 1 3
  PSP/Internationale Kommunisten Bond 2
  KVP 18 21 22 26 24 27 25
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 2 2 2 2
  Bejaarden- en Arbeiderspartij 1
  Boerenpartij 6
  Katholieke Democratische Partij 1 1
  Stadsbelangen-Ontspanning-Sport 2
  Katholieke Nationale Partij 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Nunspeet 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1971*
  21 21 21 21 21 21 21 19 19 19 19 19 17
  SGP 7 7 6 6 6 5 5 4 4 4 4 5 4
  Gemeentebelang 6 5 6 5 5 5 6 4 3 2 2 2 4
  ChristenUnie 4 4 5 5 4
  CDA 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 6
  VVD 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 3
  PvdA/GroenLinks 1
  PvdA 1 1 2 2 1 2 2 2 3
  Nieuw Nunspeet 2
  RPF 4 5 4 4 4 3
  PvdA/D66 2
  ARP/CHU 6 6
  PvdA/PPR 3
  * Per 01-01-1972 vorming nieuwe gemeente, afgesplitst van Ermelo
  Oldebroek 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974* 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15
  ChristenUnie 7 6 6 6 6
  SGP 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 3 2
  Algemeen Belang Oldebroek 3 4 3
  CDA 3 3 3 4 4 4 4 6 5 5 6
  PvdA 1 1 2 5 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 2 2 3 3
  VVD 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1
  GPV/RPF 6 6 5 4 4
  RPF 2
  ARP/CHU 5
  Gereformeerde Kiezers 1
  Algemeen Belang 1 2 2 2 2 2
  Lijst-Lonkhorst (CH) 1
  ARP 3 3 4 3 3 4 4
  CHU 2 4 4 4 3 2 3
  Gemeentebelangen (2) 1
  GPV 1 1 1 1 1
  Vrije Kiezers 1
  Boerenpartij 1
  Lijst-Koopman 1 1 1
  Gemeentebelang/Christelijke Arbeidersgroepering 2
  Onafhankelijke Christelijke Kiesvereniging Gemeente Belang 2 2
  Streekbelang Hattemerbroek/Wezep 1
  Christelijke Arbeiderspartij 1
  * Per 01-08-1974 grenscorrectie: Oldebroekse deel van dorp 't Harde naar Elburg, dorp Oosterwolde van de opgeheven gemeente Doornspijk naar Oldebroek
  * Per 01-01-1971 grenscorrectie: Buurtschap ‘t Zand van Oldebroek naar Hattem
  Oost Gelre 2018 2014 2010 2004*
  21 21 23 23
  CDA 7 7 7 10
  Onafhankelijken Oost Gelre 5 5 4 4
  VVD 5 4 9 5
  PvdA 2 2 2 3
  Nieuwe Liberalen Oost Gelre 1 2
  D66 1 1
  Gezonde Gemeentepolitiek/D66 1 1
  * Per 01-01-2005 samenvoeging van Groenlo en Lichtenvoorde
  Oude IJsselstreek 2018 2014 2010 2004*
  25 25 27 27
  Lokaal Belang GVS (Gemeentebelangen Wisch/Vrije Lijst/Silvolde2000) 10 9 10 8
  CDA 5 6 7 9
  SP 3 3
  PvdA 3 3 5 8
  VVD 3 2 2 2
  D66 1 2 3
  * Per 01-01-2005 samenvoeging van Gendringen en Wisch
  Overbetuwe 2018 2014 2010 2006 2000*
  29 29 29 27 25
  CDA 9 13 7 7 7
  Gemeentebelangen Overbetuwe 4 4 5 5
  GroenLinks 4 2 2 2 2
  D66 4 5 5 3 4
  VVD 3 2 5 3 3
  Burgerbelangen Overbetuwe 2
  PvdA 2 1 4 6 3
  ChristenUnie 1 1 1 1 1
  Lijst-Op de Weegh 1
  Over-Betuwe Lokaal 3
  Dorpslijst Elst 2
  * Per 01-01-2001 samenvoeging van Elst, Heteren en Valburg
  Putten 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  19 19 19 19 19 19 19 19 19 17
  Wij Putten 5 5 4
  ChristenUnie 4 4 5 4 4
  CDA 4 4 4 4 5 5 5 7 7 6
  Gemeentebelangen 3 2 3 5 4 4 5 3 3
  SGP 3 3 2 2 2 1 1 1 1 3
  VVD 1 1 2 2 3 2 3 3 3
  PvdA/GroenLinks 2
  PvdA 1 1 1 2 2 1
  D66/GroenLinks 1 1
  GPV/RPF 3
  Gereformeerde Gezindte Putten 1
  RPF/Gereformeerde Gezindte/GPV 4
  D66 1
  RPF/Gereformeerde Gezindte Putten 3 3
  Binding Rechts 2
  RPF 1
  Progressief Putten 1
  Renkum 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
  GroenLinks 4 3 4 4 4 2 2
  Gemeente Belangen 4 3 2 2 4 1 2 2 2 2
  D66 4 5 4 1 2 2 4 3 1 1
  VVD 4 4 5 5 4 6 5 5 6 7
  Partij Renkumse Dorpen 3 1
  CDA 2 3 4 5 6 6 6 7 7 8
  PvdA 2 3 4 6 3 5 4 6 7
  Renkum Zelfstandig en Sociaal 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  PvdA/PPR 5
  Rheden 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  27 27 27 27 27 27 27 29 29 29 29 31 29 29 27 25 23 23 21
  VVD 5 4 6 4 5 6 6 5 6 8 6 7 4 4 3 4 3 2
  CDA 4 4 4 4 5 5 6 9 8 9 10 9
  SP 4 5 2 3
  PvdA 4 4 5 7 6 8 8 10 13 11 12 10 9 8 8
  D66 3 5 3 1 1 4 3 1 1 1
  GroenLinks 3 2 3 2 2 2 2 2
  Groep-Pieper/Rook - Burgerbelangen 3 1
  ChristenUnie 1 1 1 1 1
  Gemeentebelangen 1 3 6 5 3
  Leefbaar Rheden 2
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  GPV/RPF 1 1
  Radikaal Links 1
  PvdA/PPR/PSP 11 12
  PvdA/D66/PPR/PSP 13 15
  Protestants-Christelijke Groepering 7 7 7 7 7 8 7
  KVP 5 5 5 4 4 4 4
  Boerenpartij 2
  Oude SDAP 1
  Partij van de Vrijheid 1
  CPN 1
  Rozendaal 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Rosendael '74 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1
  Progressief Akkoord Rozendaal 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2
  Belangengemeenschap Rozendaal 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 7 6 5 6
  PvdA 1 2 1
  Lijst-Van Pallandt 7 3 7
  Algemeen Belang 4
  Scherpenzeel 2018 2014 2010* 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1959* 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 7 7 7 7
  GemeenteBelangen Scherpenzeel 5 3 4
  SGP 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
  ChristenUnie 2 2 1 2 2
  CDA 2 3 2 4 3 3 4 5 5 4 5
  PRO Scherpenzeel 1
  VVD 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1
  Democraten Scherpenzeel 1 1 2
  Democraten Scherpenzeel/PvdA 3 4
  PvdA 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3
  RPF 2 1 1 1 1
  ARP/CHU 4 4
  Gemeentebelangen '70 1 1
  CHU 4 4 3
  ARP 1 1 2
  Lijst-Berendsen 1
  ARP/CHU/SGP 4 4 4 4
  Gemeentebelangen 1 1 1
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk ingetrokken.
  * Per 01-01-1960 grenscorrectie vanuit omliggende gemeenten naar Scherpenzeel, als onderdeel van een grotere grenscorrectie tussen Gelderland en Utrecht
  Tiel 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1977* 1974 1970 1966 1962 1958 1956* 1953 1949 1946
  27 27 27 27 27 25 23 23 23 21 21 19 19 19 17 17 17 15 15 15
  Partij voor de Burgers 8 4
  VVD 5 5 6 4 5 6 5 4 4 5 4 3 2 2 2 3 2 2 2
  D66 4 5 3 1 1 2 5 2 1 1 1
  PvdA 3 5 6 10 7 8 6 9 11 9 10 10 10 9 8 8 8 7 7 8
  CDA 2 3 3 5 4 5 5 7 6 5 6 6
  GroenLinks 2 1 3 2 2 2 2 1
  Pro Tiel 1 2 4 5 8
  ChristenUnie 1 1 1
  Krachtig Tiel 1
  Sociaal Tiel 1
  Partij Van den Burg 1
  SP 2
  PPR 1 1
  KVP 5 5 5 4 5 4 4 3
  Protestants-Christelijke Partij 2 2 2 2 2 2 2 2
  Boerenpartij 1
  Partij van de Vrijheid 1
  CPN 1
  * Per 01-01-1978 samenvoeging met dorpen Kapel-Avezaath en Wadenoijen (opgeheven gemeente Zoelen)
  * Per 01-07-1955 samenvoeging met dorp Drumpt en buurtschap Passewaaij (opgeheven gemeente Wadenoijen)
  Voorst 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17
  Gemeente Belangen Voorst 9 7 4 3 4 4 5 4 3 3
  VVD/Liberaal 2000 4
  CDA 2 4 5 4 5 5 7 8 8 8 9 9
  PvdA/GroenLinks 2 2 4
  D66 1 2 1 1 1
  Lijst-A. Jansen 1
  Liberaal 2000 2 3 4 3
  VVD 2 2 2 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3
  PvdA/D66/GroenLinks 6 4
  PvdA 4 3 4 5 4 5 6 6 5 6 5 5 4 5
  Lijst-van Ark 2
  KVP 6 6 5 5 5 5 4
  ARP/CHU 4 3 3 3 3
  Boerenpartij 2
  Gemeentebelangen 1 1 1 1
  CPN 1 1 2
  CHU 2
  ARP/SGP 1
  ARP/CHU/SGP 3
  Partij van de Vrijheid 2
  Wageningen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  25 25 25 25 23 23 23 23 23 23 21 21 21 21 19 19 17 17 17
  GroenLinks 6 5 5 4 6 6 5 4
  Stadspartij Wageningen 5 5 2 2
  D66 5 5 6 2 1 2 4 4 2 2 2 2
  VVD 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 2
  PvdA 2 3 4 7 6 7 6 6 8 6 7 7 7 7 7 7 6 5 6
  Connect Wageningen 2
  ChristenUnie 1 1 1 1 1
  CDA 1 2 3 3 4 3 4 5 5 5 6 7
  SP 1 2 1 3 1 1
  Leefbaar Wageningen 1
  GPV/RPF 1
  RPF/SGP 1 1 1
  Klein Links 4
  CPN/PPR/PSP 4
  PPR/PSP 2 3
  ARP/CHU 5 5 4
  KVP 2 3 4 3 3 3 3
  PSP 2 1
  ARP/CHU/GPV 6 5
  Boerenpartij 1
  Lijst-Hemmes 1
  SGP 1 1 1 1
  CHU 3 3
  ARP 2 2
  CPN 1 1
  Groep Vooruit 1
  Partij van de Vrijheid 1
  West Betuwe 2018*
  31
  Dorpsbelangen 5
  SGP 5
  CDA 4
  VVD 3
  ChristenUnie 3
  Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe 3
  Verenigd West Betuwe 2
  PvdA 2
  D66 2
  GroenLinks 2
  * Per 01-01-2019 samenvoeging van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen
  West Maas en Waal 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
  Federatie Dorpslijsten Partij Beneden-Leeuwen 3
  VVD 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2
  Federatie Dorpslijsten Dreumel 3 3 3 3 3 2 2
  Federatie Dorpslijsten Maasdorpen 2 2 2 2 2 1 1 2
  SP 2 2
  Federatie Dorpslijsten Wamel 1 1 1 1 1 1 2 2 1
  CDA 1 2 3 3 3 3 3 3 4 5
  Sociaal Maas en Waal 1 2
  Federatie Dorpslijsten Boven-Leeuwen 1 1 2 2 2 2 2
  Partij Beneden-Leeuwen 1 1 1 1 1
  Federatie Dorpslijsten Beneden-Leeuwen 2 1 1 1 2 2 2
  PvdA 2 2 2 2 3 3 3
  Dorpslijst Dreumel 3 3
  Partij Belangen Gemeenschap 2 2 2
  Lijst-Hol 1
  Lijst Van Iedereen 2
  Partij voor Inspraak en Democratie 2
  Samen Sterk 1
  * Per 01-01-1984 samenvoeging van Appeltern, Dreumel en Wamel
  Westervoort 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  17 17 17 17 17 17 17 17 15 13
  CDA 6 6 5 4 4 3 4 6 5 6
  SP 3 4
  VVD 3 2 3 3 4 4 4 2 2 3
  GroenLinks 2 1 2 2 2 2 1 1
  D66 2 2 2 1 2 2 4 3
  PvdA 1 2 5 7 5 6 4 5 7 3
  PPR/PSP 1 1
  Wijchen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983* 1982
  27 27 27 25 25 25 25 23 23 21 21
  Kernachtig Wijchen 12 11 8
  CDA 4 4 6 6 7 6 7 7 8 7 8
  VVD 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2
  PvdA 3 3 4 7 4 4 4 4 5 4
  Wijchen Lokaal 2
  D66 2 3 2 1 3 1
  Sociaal Wijchen 1 2
  Lokale Dorpspartijen 1 4 6 4
  Leefbaar Wijchen 4 5
  Thé Straten voor Gemeentebelangen 2 5 3 2 1 1 1
  Gemeentebelangen Wijchen (1) 3 2
  Dorpsbelangen 2 3 2
  SP 1
  Lijst-Jos Verbeeten 4 5 4 5
  Lijst-Joke Toonen 2 2 2 2
  PPR/PSP 1
  PvdA/D66/PPR 3
  * Per 01-01-1984 samenvoeging met Batenburg en Bergharen
  Winterswijk 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 19 19 19
  CDA 7 4 4 3 5 5 5 6 6 6 7
  Winterswijks Belang 5 6 5 8
  VVD 4 4 5 2 7 6 5 4 4 6 5 5 4 4 4 5 5 5
  GroenLinks 2
  PvdA 2 3 4 6 6 7 6 8 9 7 8 10 10 9 11 9 10 10 12
  D66 1 1 1 1 2 2 1 1 1
  SP 3 2
  Progressief Winterswijk 1 2 2 2 3 1 1 1
  ARP/CHU/KVP 5 6
  Lijst-Hof 1
  Binding Rechts 1
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 2 2 2
  KVP 3 3 3 2 2 2
  Boerenpartij 2
  ARP 1
  CHU 1
  Partij van de Vrijheid 3
  Zaltbommel 2018 2014 2010 2006 2002 1998* 1994 1990 1986* 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 19 15 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11
  SGP 4 4 4 3 3 3
  Zaltbommel Veranderen met Visie 4 5 3 2
  PvdA/GroenLinks 3
  CDA 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4
  ChristenUnie 3 3 2 3 2
  VVD 2 2 3 3 5 4 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2
  SP 1
  D66 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 1
  PvdA 2 3 5 5 4 4 5 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 6
  GroenLinks 1 1 1 1 1 2
  RPF 2
  Samenwerkende Christelijke Partijen 4 4
  Gemeentebelangen 2 3
  Protestants-Christelijke Groepering 2 3 2 2 2
  KVP 2 2 2 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 1
  ARP 1
  CHU 1
  * Per 01-01-1999 samenvoeging met Brakel en Kerkwijk
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Zevenaar 2017* 2014 2010 2004* 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  27 23 23 23 21 21 21 21 21 21
  Lokaal Belang 10 10 9 5
  CDA 7 4 5 7 8 4 7 8 6 8
  PvdA 3 2 3 5 6 8 4 5
  VVD 2 2 2 2 4 3 2 2 3 4
  SP 2 2 1 2 2 2
  D66 1 2 1 1 1 3 2
  Sociaal Zevenaar 1 1 1
  GroenLinks 1 1 1
  Pak Aan 1
  Landelijk Zevenaar 3 5 4 6 5
  PvdA/PPR 6 4
  * Per 01-01-2018 samenvoeging met Rijnwaarden
  * Per 01-01-2005 samenvoeging met Angerlo
  Zutphen 2018 2014 2010 2004* 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  29 29 29 29 25 23 23 23 23 23 23 21 21 21 21 19 19 19 19
  GroenLinks 5 3 3 3 2 3 2 2
  SP 4 5 2 3 2 2 1
  PvdA 4 3 6 8 7 7 7 9 11 9 11 11 9 11 9 10 9 9
  Burgerbelang Zutphen Warnsveld 4 5 2
  D66 3 4 3 2 2 1 4 2 1 1 1 1
  VVD 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 2 3 2 2
  CDA 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 7
  Stadspartij Zutphen Warnsveld 2 3 6 4
  BewustZW 1
  ChristenUnie 1 1 1 1
  Stadspartij/Leefbaar Zutphen 4 2
  Stadspartij Zutphen 2000 2
  Zutphen 2000 1
  PPR/PSP 1 1
  CPN 1 1 1 1 1 1 1 2 4
  PPR 1 1
  ARP/CHU/KVP 5 6
  PvdA/PPR/PSP 10
  Protestants-Christelijke Groepering 4 4 3 4 4 3
  KVP 3 3 3 2 2 2
  PSP 1
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-2005 samenvoeging met Warnsveld
  Ammerzoden 1994 1990 1986* 1982
  11 11 11 11
  CDA 5 8 7 7
  Gemeentebelangen 5
  D66 1
  PvdA 3 3 2
  VVD 1 2
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Angerlo 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 7
  Pak Aan 4 4 2 2 1
  CDA 4 4 4 4 4 5 6
  Gemeentebelang 3 3 3 2 3 2 2 3
  PvdA 2 3 3 3 2 2
  VVD 1 1
  KVP 5 4 6 7 7 6 6
  Vrije Lijst 1 3
  Protestants-Christelijke Groepering 4 4 4 4 3 5 3
  Angerlo's Belang 2
  RK Kiesvereniging 4
  Appeltern 1982
  11
  CDA 7
  PvdA 2
  Algemeen Belang 1
  Lijst-Brokken 1
  Batenburg 1982
  7
  Lijst-Banken 3
  Lijst-Roeffen 2
  Lijst-vd Bovenkamp 2
  Bemmel 1998 1994 1990 1986 1982
  17 17 17 17 17
  Algemene Werknemersgroepering 6 6 5 5 6
  CDA 4 5 6 6 7
  PvdA 3 2 3 4 2
  VVD 2 1
  D66 2 3 2
  VVD/Gemeentebelangen 1 2 2
  Bergh 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  17 17 17 17 17 17
  CDA 6 6 6 7 6 6
  VVD 3 3 2 1 2 2
  PvdA 2 4 4 4 5
  Uw Belang 2
  Leefbaar Bergh 2
  Bergh Samen Sterk 1 1 2
  Progressief Bergh 1 2 3 3 2 2
  Behoud Montferland 1
  Beek-Loerbeek Samen Sterk 2 1
  Stokkums Belang 1
  Progressief Akkoord 2
  Beek/Loerbeeks Belang 1
  Lijst-Wissink 1
  Lijst-Meijnen 1
  Lijst Beek/Loerbeek 1
  Particulier Initiatief '82 1
  Bergharen 1982
  7
  Lijst-Willems 4
  Lijst-Gramser 1
  Progressief Dorpsbelang 1
  Lijst-van Os 1
  Borculo 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13
  VVD 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4
  PvdA 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5
  CDA 3 3 3 4 4 5 4
  Gemeentebelang Borculo 3 2 3 2 2 2 3 3 3
  D66 1
  Christelijke Volkspartij 3 4 5
  ARP/CHU 2 3 3
  KVP 2 1 1 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2
  ARP 1 1
  Partij van de Vrijheid 4
  Brakel 1994 1990 1986* 1982
  13 13 13 13
  CDA 4 4 4 4
  SGP 3 4 4 4
  VVD 3 2 1 1
  PvdA 3 3 3 2
  Lijst-van Ballegooijen 1 1
  Gemeentebelangen 1
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Didam 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  17 17 17 17 17 17
  CDA 9 9 9 8 10 12
  Gemeentebelangen Didam 3 4 5 5
  VVD 3 2 1 1 1 2
  PvdA 2 2 1
  D66 1
  Progressief Didam 2 4 3
  Partij voor Openheid en Democratie 1 2
  Dinxperlo 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11
  CDA 6 6 6 7 7 7 9
  Gemeentebelangen 4 5 5 3 2 2 1 2 1 1
  PvdA 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3
  VVD 1 1 2 1 1 1
  CHU 4 5 4 4 4 4 4
  KVP 2 3 2 2 2 2 2
  ARP 2 2 2 2 2 2 2
  KVP/Roeterink 1
  KVP/Engels 1
  Gemeentebelangen (2) 1
  ARP/CHU 6
  Dodewaard 1998 1994 1990 1986* 1982
  11 11 11 11 11
  PvdA 4 4 4 4 4
  CDA 2 2 3 3 3
  RPF/SGP 2 2 2
  Gemeentebelangen 2 2 1 1 1
  VVD 1 1 1 1 1
  SGP 2 2
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Doornspijk 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 13 13 13 13 11 11
  SGP 6 4 3 4 3 4 4
  ARP/CHU 5
  Progressieve Combinatie 4
  ARP 3 3 4 4 4 4
  CHU 2 3 2 3 2 2
  PvdA 2 2 2 1
  Gemeentebelang 1 1 1 3
  Boerenpartij 1 1
  Lijst-Schenk 1
  Dreumel 1982
  11
  Lijst Van Iedereen 6
  CDA 3
  Democratisch Dreumel 1
  PvdA 1
  Echteld 1998 1994 1990 1986* 1982
  13 13 13 13 13
  PvdA 4 4 5 5 5
  VVD 3 3 2 2 2
  SGP 3 3 3 3 3
  CDA 2 3 3 3 3
  RPF 1
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Eibergen 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15
  CDA 8 8 7 10 9 10 9
  PvdA 4 4 5 4 6 3 3 4 4 4 4 4 4 4
  VVD 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 1 1
  GroenLinks 2 2 2 1
  Sprookje2000/Leefbaar Eibergen 1
  Eibergs Democratisch Appèl 1
  PvdA/PPR/PSP 4
  Sociaal Democratische Volkspartij 1 2
  Gemeentelijke Democratische Partij 1 2
  KVP 5 6 7 7 7 7 6 6
  ARP/CHU 2 3 3 3 3 3 3 3
  Katholieke Democraten 2
  Gemeentebelangen 1 2
  Overig 1946 2
  Elst 1997* 1994 1990 1986* 1982
  17 17 17 17 17
  D66 6 6 5 2 1
  Dorpslijst Elst 3 2
  CDA 3 3 6 7 7
  PvdA 3 2 3 4 4
  VVD 2 2 1 2 3
  Samenwerkingsverband Dorpsbelangen Lent 2 2 2
  Christelijke Samenwerking Lent 2
  * Per 01-01-1998 grenscorrectie: Dorp Lent naar Nijmegen
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Gameren 1953 1949 1946
  7 7 7
  SGP 3 3 1
  ARP 2 3 4
  PvdA 2 1 2
  Geldermalsen 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1977* 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 19 19 19 19 19 19 17 13 13 13 13 13 11 11 10
  Dorpsbelangen 6 5 4 3
  SGP 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
  VVD 3 5 4 3 4 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2
  Leefbaar Geldermalsen 2
  D66 2 2 1 1 1 2 2 1
  CDA 2 3 4 5 4 5 6 6 5 6 3
  PvdA 2 3 5 4 5 4 5 6 5 6 5 6 6 6 6 5 5 4
  Gemeentebelangen 2 3 2 2 2
  Dorpsbelangen (2) 1
  PPR 1
  ARP/CHU 4 4 4 3 3 3 3
  VVD/Algemeen Belang 2 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Overig 1
  * Per 01-01-1978 samenvoeging met Beesd, Buurmalsen en Deil
  Gendringen 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 15 15 15 15
  CDA 9 8 9 11 11 14 8
  PvdA 5 5 4 5 5 3 3 2 1 1 1 2 1 2
  Vrije Lijst 3 4 4 2 1
  VVD 2 2 2 1 2 2 1 1 1
  CDA Kerkdorpen 7
  CDA Ulft 6
  KVP 5 12 11 12
  Lijst-van Heel 1
  KVP Kerkdorpen 7 6 9
  KVP Ulft 7 7 5 5
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 2 2 1
  Boerenpartij 1
  CHU 1
  ARP 1 1
  KVP Gendringen 2
  KVP Megchelen/Netterden 2
  KVP Etten 1
  KVP Varsselder/Veldhunten 1
  Gendt 1998 1994 1990 1986 1982
  13 13 13 13 13
  Partij Joost 5 3 4 1
  CDA 4 3 4 4 5
  PvdA 2 2 2 2 1
  Gemeentebelangen 1 3 2 3 3
  Algemene Werknemersgroepering 1 2 1 3 2
  VVD 2
  Gorssel 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  CDA 4 4 4 5 5 5 5
  VVD 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3
  Gemeentebelangen voor Mens en Natuur 3 2 2 2 1 1
  PvdA 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5
  D66 1 1 2 1 1 1 1
  PvdA/PPR 4 5
  PvdA/D66/PPR 5
  ARP/CHU/KVP 5 6
  Protestants-Christelijke Groepering 5 5 5
  Boerenpartij 2
  KVP 1 1 1 1 1 1
  CHU 3 4 4
  ARP 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 3
  CPN 1
  Groenlo 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11
  CDA 5 4 4 4 4 4 6
  Actie Centrum Groenlo 5 6 6 5 4 5 4
  PvdA 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1
  VVD 1 1 1 1 1 1 1 2
  Gezonde Gemeentepolitiek 1 1 1 1 4
  Progressieve Volkspartij 5 7
  Lijst-de Groen/v.d. Brekel 3
  PPR 2
  Lijst-Rozijn 1 2
  KVP 7 7 11 9 9 9
  Lijst-Frank 3
  Algemeen Belang 2 4
  Gemeentebelang 1
  Groesbeek 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  17 17 17 17 17 17 17 17
  CDA 4 3 4 4 4 4 4 6
  Groesbeekse Volkspartij 3 4 3 3 3 4 4 3
  VOLG - Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek 3 3 4 2
  PvdA 3 4 3 4 4 5 5 3
  VVD 2 1 1 2 1 1 2 2
  GroenLinks 1 1 2 1 1 2
  Sociaal Groesbeek 1 1
  DPG 1 1 1
  Lijst-Giesbers 2
  D66 1
  Links Groesbeek 1
  Lijst-van Kesteren 1 2
  PPR 1
  Hedel 1994 1990 1986* 1982
  11 11 11 11
  Algemeen Belang 4 3 2 2
  CDA 4 4 4 4
  PvdA 1 1 2 2
  VVD 1 2 2 2
  SGP 1 1 1 1
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Heerewaarden 1994 1990 1986* 1982
  9 7 7 7
  PvdA 4 4 3 3
  Gemeente-Appèl 3
  VVD 2 1 1
  Appèl '70 1 1 2
  Gemeentebelangen 1 2 2
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Hengelo (Gld) 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11
  CDA 7 6 7 7 7 8 8 8
  PvdA 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2
  VVD 3 3 3 2 2 3 2 2
  KVP 5 5 5 4 5 4 4
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 4 4 5
  Protestants Onafhankelijke Groepering/VVD 2 2 2 2
  Boerenpartij 1
  Lijst-Kelderman 1 1
  ARP 3 3
  CHU 1 2
  Herwen en Aerdt 1982
  13
  CDA 3
  PvdA 3
  Lijst Herwen en Aerdt 2
  Lijst-Jansen 2
  Lijst Spijk 1
  Gemeentebelangen 1
  Op. Bel. Gelders Eiland 1
  Herwijnen 1982
  7
  CDA 3
  PvdA 3
  Gemeentebelangen 1
  Heteren 1998 1994 1990 1986* 1982
  13 13 13 13 13
  CDA 4 3 4 4 5
  Gemeentebelangen 4 4 4 3 3
  PvdA 2 2 3 2
  VVD 1 1 1 2 2
  D66 1 2
  RPF/SGP 1
  SGP 1 1 1 1
  Lijst-Hermeling 1
  Progressieve Partij 2
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Hoevelaken 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 11 11 7 7 7 7 7
  Hoevelakens Belang 3
  VVD 3 3 3 4 4 2 3 2 1
  GPV/RPF/SGP 2 2 2
  CDA 2 3 4 4 4 6
  PvdA 2 3 4 4 4 2 3 2 3 2 2 2 2
  D66 1 2 2
  RPF/SGP 1
  SGP 1 1 1
  GPV/SGP 1
  CHU/SGP 4 3
  Christelijke Partij Hoevelaken 3
  Christelijke Kiesvereniging 2
  KVP 1 1
  Stuwgroep 1
  Samenwerkende Christelijke Kiesverenigingen 6 4 3
  Nieuw Hoevelaken 1
  Algemeen Belang 2
  Christelijke Gemeentezaken 4 4 5
  Gemeentebelangen 2
  Horssen 1982
  7
  Lijst Horssen 6
  CDA 1
  Huissen 1998 1994 1990 1986 1982
  17 17 17 17 15
  Partij Huissen 6
  CDA 4 3 5 5 6
  PvdA 3 2 2 4 2
  VVD 3 2 2 3 3
  D66 1 2 2
  Huissen '90 4 2
  Lijst-Geene 2 2 1 2
  JOS 2 1 2 2
  Huissens Elan 1 2
  Hummelo en Keppel 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 5 4 4 4 4 4 4 4
  VVD 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2
  PvdA 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  D66 1 1 1 1 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 3 2 3 3 2
  KVP 2 2 2 2 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Lijst-Garretsen 1
  Hurwenen 1953 1949 1946
  7 7 7
  PvdA 3 2 2
  KVP 2 3 2
  ARP/CHU 2 2 3
  Kerkwijk 1994 1990 1986* 1982
  13 13 11 11
  CDA 4 5 4 4
  SGP 3 4 3 3
  VVD 2 2 2 2
  PvdA 2 2 2 2
  RPF 2
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Kesteren 1998 1994 1990 1986* 1982
  15 15 13 13 13
  SGP 6 5 5 4 5
  PvdA 4 3 3 3 3
  Gemeentebelangen 3 4 2 2 2
  CDA 2 2 2 1 2
  Protestants-Christelijke Groepering/RPF 1
  Protestants-Christelijke Groepering 1 2
  VVD 1 1
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Laren (Gld) 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13
  Protestants-Christelijke Groepering 4 4 4 4 4 4
  VVD 4
  PvdA 3 3 3 2 3 2 2
  Gemeentebelangen 2
  VVD/Vrijzinnige Kiesvereniging Barchem 5 6 7 6 6
  Boerenpartij 1
  Gemeentebelangen (2) 1 1
  Algemene Lijst 3
  CHU 2
  Vrijzinnige Kiesvereniging Barchem 2
  Lijst-Esselink 1
  ARP/CHU Barchem 1
  ARP 1
  Lichtenvoorde 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 18 17 15 15 15 15 15 13
  CDA 7 8 8 10 10 8 12
  Gemeentebelangen 5 4 5 4 2 2
  VVD 3 2 2 1 2 2 2 3
  PvdA 2 3 2 2 3 2 2 1
  Gemeentelijk Appèl 3
  Democraten Lichtenvoorde 1 1 1
  Katholiek Christelijke Partij 7
  Dorpslijst Zieuwent 2 3
  Dorpslijst Harreveld 2
  Lijst-Arink 2 2
  Lijst-Hulshof 4
  Lijst-Soetenga 2
  Gemeentebelangen (2) 2 2
  Protestants-Christelijke Groepering 2 1 2 2 2 2
  Lijst-Krabben 1
  Kiescombinatie Lichtenvoorde 10
  Lijst-Broekhof 2
  KVP 13 13
  KVP Lichtenvoorde 6 6 5
  KVP Zieuwent 3 3 2
  KVP Lievelde 2 2 1
  KVP Harreveld 1 1 2
  KVP Vragender 1 1 1
  Hervormden 2
  Lienden 1994 1990 1986* 1982
  13 13 13 13
  PvdA 4 4 4 4
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 2 2
  CDA 2 3 3 2
  Gemeentebelangen 2 1 1 2
  VVD 2 2 2 2
  Lijst-van Ewijk 1 1
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Lingewaal 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1985*
  15 15 15 15 15 15 15 15
  ChristenUnie 4 3 2 1
  CDA 4 4 4 5 5 5 6 6
  PvdA 3 4 5 5 5 6 5 5
  VVD 3 3 3 3 3 2
  SGP 1 1 1 1 1 1 1 1
  VVD/Gemeentebelangen 4 3
  Federatie Gemeentebelangen 1
  * Per 03-01-1987 samenvoeging van Asperen (ZH), Herwijnen, Heukelum (ZH) en Vuren
  Maurik 1994 1990 1986* 1982
  13 11 11 11
  GDR Ravenswaaij 3 3
  CDA 3 3
  D66 3
  PvdA 2 3 4 6
  VVD 2 2 2 2
  CDA/Reformatorische Groepering 3 3
  Lijst-Driessen 2
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Millingen aan de Rijn 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  11 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 4 5 4 5 4 5 5 3
  Gemeente Jeugd- en Sportbelangen 4 2 4 3 4 3 3 3
  CDA 2 2 2 3 3 3 3 4
  VVD 1 2 1
  Democratische Partij Millingen 1
  Nederhemert 1953 1949 1946
  7 7 7
  Neutrale lijst 2 3 2
  SGP I 2 2 2
  SGP II 1 1 1
  Gemeentebelangen 1 1 1
  PvdA 1
  Lijst-Wolfers 1
  Neede 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13
  CDA 4 4 4 5 5 5 5
  Gemeentebelangen 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2
  Wi'j goat veur Nee 3 2
  PvdA 2 3 3 5 5 4 5 5 5 5 7 6 7 7 7
  VVD 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2
  D66 1 1 1
  KVP 2 2 2 3 3 2 2 2
  Protestants-Christelijke Groepering 2 1 2 2 2 2 2 2
  Gemeenschap Rietmolen 1 1
  Vrije Katholieke Lijst 1
  Partij van de Vrijheid 1
  CPN 1
  Neerijnen 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1977*
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 13
  SGP 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
  Voor Neerijnen 3
  Gemeentebelangen Neerijnen 3 3 2
  VVD 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2
  CDA 2 3 3 4 4 4 5 4 4 3
  PvdA 2 2 4 5 5 5 5 5 5 4
  Lijst Beukers 1
  Progressief Neerijnen 1 1 1 1
  Gemeentebelangen (2) 2
  * Per 01-01-1978 samenvoeging van Est en Opijnen, Haaften, Ophemert, Varik en Waardenburg
  Pannerden 1982
  7
  Pannerden 2000 3
  CDA 2
  Pannerden Zelfstandig 1
  Partij Jan Dehl 1
  Poederoijen 1953 1949 1946
  7 7 7
  Gecombineerde lijst 5 5 5
  PvdA 2 2 2
  Rijnwaarden 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986
  15 15 15 15 15 15 15 15
  Belangen Gelders Eiland 5 5
  CDA 4 4 3 4 3 3 2 3
  Lijst Lobith-Tolkamer 4 3 3 5 4 4 4 2
  PvdA 2 3 3 2 2 2 3
  Kleine Kernen Rijnwaarden 3
  Gemeentebelangen Rijnwaarden 3 3 3 3 4 2
  Herwen en Aerdt 2 2 2 2 2
  Spijk 1 1 1 1 1
  VVD 1
  PPHGE 1
  Rossum 1994 1990 1986* 1982
  11 11 7 7
  CDA 5 5 3 4
  Dorpsbelang 3
  VVD 2 1 1 1
  GroenLinks 1 1
  PvdA 4 3 2
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Ruurlo 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11
  VVD 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4
  CDA 4 3 3 4 4 4 4
  PvdA 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4
  Democratisch Platform Ruurlo 2 2
  Lijst-Visser 2
  Gemeentebelangen 2 2
  KVP 3 4 4 3 3 2 2 3
  Protestants-Christelijke Groepering 1 1 1 1
  Rechtse Kiezers 1 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 3
  Steenderen 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 7 5 5 6 6 7 8
  PvdA 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1
  VVD 3 3 3 2 2 2 1 1 2
  KVP 6 5 5 5 5 5 5 5
  ARP/CHU 3 3 4
  ARP/CHU/VVD 4
  ARP/CHU/PvdA/VVD 6 6 6 6
  Partij van de Vrijheid 1
  Ubbergen 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  13 13 13 13 13 13 13 15
  PvdA/GroenLinks 4 4 3 3 2 4
  Combinatie '90 3 4 3 4 4 3
  Ubbergen Anders 2 2 4
  CDA 2 2 2 3 3 4 4 5
  VVD 1 1 1 2 2 2 2 2
  D66 1 1 2
  PvdA/PPR 3 3
  Eenheidsgroepering 't Laag 2 5
  Groep Arnts 2
  Valburg 1998 1994 1990 1986* 1982
  15 15 15 15 15
  CDA 4 4 6 6 6
  Gemeentebelangen 2 3 4 3 3
  Christen-Democratisch Elan Valburg 2 2
  Lijst-van Eck 2 2
  PvdA 2 2 3 3 2
  VVD 2 1 1 2 2
  SGP 1 1 1 1 2
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Eerste Kamer.
  Vorden 2002 1998 1994 1990 1988* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11
  CDA 6 5 5 7 6 5 6 6 5
  VVD 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3
  PvdA 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3
  D66 1 1 2
  Vordens Belang 2
  CHU 3 2 2 2 2 2
  Binding Rechts 2
  KVP 2 2 2 1 2 2 2
  ARP 1 2 2 2 2 2
  Boerenpartij 2 1
  Gemeentebelangen 1 2 1
  ARP/CHU 3
  Gemeentebelangen/VVD 3
  Partij van de Vrijheid 2
  * Per 01-01-1989 grenscorrectie: dorpen Wichmond en Vierakker van Warnsveld naar Vorden
  Vuren 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 4
  PvdA 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
  VVD 2 1
  ARP 2 2 2 2 2 2 2 2
  CHU 2 1 2 2 2 2 2 2
  Gemeentebelangen 1
  Wamel 1982
  13
  CDA 3
  Partij voor Inspraak en Democratie 3
  Partij Belangen Gemeenschap 3
  PvdA 2
  VVD 2
  Warnsveld 2002 1998 1994 1990 1988* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11
  PvdA/GroenLinks 5 5 4
  VVD 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
  CDA 3 3 3 4 4 4 4 5
  D66 2 2 3 2 1
  PvdA 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 6
  Warnsvelds Belang 1 3 3 1
  Protestants-Christelijke Groepering 4 5 5 5 4 4 4
  KVP 2 2 2 1 1 1 1
  ARP/CHU/KVP 5
  * Per 01-01-1989 grenscorrectie: dorpen Wichmond en Vierakker van Warnsveld naar Vorden, grenscorrectie met Zutphen
  Wehl 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  13 13 13 13 13 13
  PvdA 6 4 3 2 2 1
  CDA 4 5 5 6 6 6
  Vooruitgang voor Wehl 1970 3 4 5 5 4 3
  Wehlse Belangen Groepering 1 1
  Vos Ieders Belang 2
  Wisch 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 19 19 17 17 17 17 15 15 15 15 15
  CDA 6 5 4 5 8 9 7
  Gemeentebelang Wisch 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2
  PvdA 3 4 3 4 5 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4
  Silvolde 2000 2 2 4 3
  VVD 2 2 2 2 2 2 2 2
  GAS Wisch 1 1
  Vrije Lijst Wisch 2 2
  KVP 5 6 6 5 5 5 5 5
  Protestants-Christelijke Groepering 4 4 4 3 4 5
  Gemeentebelangen 2 3 2
  ARP 2 2
  CHU 1 2
  Hervormde Unie 1
  Zelhem 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13
  CDA 6 4 4 7 6 7 7 3
  PvdA 4 4 3 5 6 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4
  VVD 4 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2
  ChristenUnie/SGP 1
  Gemeentebelangen 3 4
  RPF/SGP 1 1 1
  Progressief Zelhems Akkoord 1 1
  CHU 4 4 3 3 3 3 3
  Boerenpartij 1 1 2 1 1
  ARP 2 2 2 3
  KVP 1 1 1 1 1 1 2
  ARP/SGP 2 3
  ARP/CHU 5
  Partij van de Vrijheid 1
  Lijst-Massink (SGP) 1
  Zuilichem 1953 1949 1946
  7 7 7
  Lijst-van Veen 2 1 1
  SGP 2 2 2
  PvdA 2 2 2
  ARP 1 2 2