Gemeenteraadsverkiezingen - 1982 t/m 2014

Friesland/Fryslân

Uitslagen 1982-1994 zijn gebaseerd op voorlopige uitslagen, zoals gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. Deze kunnen in beperkte mate afwijken van de definitieve uitslag.

Bron voor het aantal kiesgerechtigden, en de aantallen blanco en ongeldige stemmen is de Kiesraad/Databank Verkiezingsuitslagen. De uitslagen vanaf 1998 zijn gebaseerd op uitslagen, zoals gepubliceerd in o.a. NRC Handelsblad, de Telegraaf en het Reformatorisch Dagblad.

Voor gemeenten opgeheven per 1-1-2015 of eerder: zie hier, onder de huidige gemeenten.Leeuwarden 2017* 2013** 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst9825340,6% 86113 39,6% 75364 50,0% 72680 56,8% 71291 56,2% 70018 55,5% 69156 64,1% 67875 62,1% 65848 76,3% 61997 70,9%
Blanco/ongeldig1510,38% 175 0,51% 147 0,39% 133 0,32% 71 0,18% 77 0,20% 186 0,42% 124 0,29% 257 0,51% 231 0,53%
Geldig3973039 33916 39 37567 37 41138 37 40018 37 38770 37 44170 37 42045 37 49994 37 43702 37
PvdA1036526,09%11 9949 29,33% 12 10318 27,47% 11 14590 35,47% 15 9824 24,55% 10 11680 30,13% 13 11954 27,06% 11 15587 37,07% 15 23128 46,26% 18 17248 39,47% 15
PAL/GroenLinks457211,51%5 3113 9,18% 4 4667 12,42% 5 3961 9,63% 4 3501 8,75% 4 3514 9,06% 3 5217 11,81% 5 3866 9,19% 3
CDA426210,73%5 4497 13,26% 6 4240 11,29% 5 5262 12,79% 5 6804 17,00% 7 6685 17,24% 7 7167 16,23% 7 9836 23,39% 9 11407 22,82% 9 10890 24,92% 10
VVD39159,85%4 3410 10,05% 4 4682 12,46% 5 4609 11,20% 4 5433 13,58% 5 5346 13,79% 5 5933 13,43% 5 4947 11,77% 4 6558 13,12% 5 7470 17,09% 6
D6636659,22%4 3939 11,61% 4 2618 6,97% 2 701 1,70% 2346 5,86% 2 2277 5,87% 2 6422 14,54% 6 5171 12,30% 5 2013 4,03% 1 1506 3,45% 1
Gemeentebelangen Leeuwarden25666,46%2
Fryske Nasjonale Partij23505,91%2 2112 6,23% 2 1678 4,47% 1 1739 4,23% 1 1154 2,88% 1 842 2,17% 964 2,18% 711 1,69% 731 1,46% 941 2,15%
ChristenUnie22415,64%2 1899 5,60% 2 2054 5,47% 2 2056 5,00% 2 1733 4,33% 1
Lijst05818034,54%2
Partij voor de Dieren16344,11%1
50PLUS16004,03%1
Verenigd Links-Feriene Lofts6061,53% 863 2,54% 1
Nederlandse Klokkenluiderspartij1510,38% 544 1,60%
Nieuwe Leeuwarder PartijGBL 3366 9,92% 4 3638 9,68% 4 1976 4,80% 2 2724 6,81% 2 3348 8,64% 3 2722 6,16% 2
Libertarische Partij 224 0,66%
SP 2174 5,79% 2 4576 11,12% 4 3090 7,72% 3 3162 8,16% 3 248 0,50%
LPF Leeuwarden & Klokkenluiders 788 2,10%
Student058 369 0,98%
Vereniging Sociaal Economisch Belang 341 0,91%
Leefbaar Leeuwarden 621 1,51% 2412 6,03% 2
Lijst Pim Fortuyn 505 1,23%
PP ons 266 0,65%
Fris 2000 147 0,36% 579 1,45% 192 0,50%
Leeuwarder Klokkenluiders 129 0,31%
Nieuwe Nationale Partij 418 1,04%
GPV/RPF/SGP 1503 3,88% 1 1912 4,33% 1 1375 3,27% 1 1382 2,76% 1 1291 2,95% 1
Centrumpartij'86 221 0,57% 697 1,58%
Centrumdemocraten 749 1,70%
Appèl Bestrijding Criminaliteit 552 1,31%
Leeuwarder Studenten Partij 433 0,98%
Progressieve Actie Leeuwarden PAL/GrL 4224 8,45% 3 4356 9,97% 4
CPN PAL/GrL 303 0,61%
* Per 1-1-2018 samenvoeging met de gemeente Leeuwarderadeel en een deel van de gemeente Littenseradiel
** Per 1-1-2014 samenvoeging met een groot deel van de gemeente Boarnsterhim
Súdwest-Fryslân 2017*2014 2010**
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst7014045,1% 65468 57,8% 63496 48,8%
Blanco/ongeldig1040,33% 171 0,45% 142 0,46%
Geldig3151737 37656 37 30822 37
CDA873427,71%11 8884 23,59% 10 7565 24,54% 10
PvdA486315,43%6 5479 14,55% 6 5729 18,59% 7
Fryske Nasjonale Partij412613,09%5 5330 14,15% 5 4927 15,99% 6
VVD316910,05%4 3297 8,76% 3 4012 13,02% 5
Gemeentebelangen Totaal Lokaal24267,70%3
GroenLinks23547,47%3 1546 4,11% 1 1762 5,72% 2
ChristenUnie19906,31%2 1921 5,10% 2 1355 4,40% 2
D6618635,91%2 2882 7,65% 3 1397 4,53% 1
SP11713,72%1 3272 8,69% 3
JONG6692,12%
Partij voor de Bijstand1520,48% 175 0,46% 97 0,31%
Totaal LokaalGBTL 2479 6,58% 2 1174 3,81% 1
Gemeentebelangen Súdwest Fr.GBTL 2391 6,35% 2 1758 5,70% 2
Verenigd Links - Feriene Lofts 1046 3,39% 1
* Per 1-1-2018 samenvoeging met een deel van de gemeente Littenseradiel
** Per 1-1-2011 samenvoeging van Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel
Waadhoeke 2017*
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst3623544,2%
Blanco/ongeldig650,41%
Geldig15924 27
CDA412425,90%8
SAM Waadhoeke342121,48%6
Gemeentebelangen324020,35%6
Fryske Nasjonale Partij293018,40%5
VVD14959,39%3
ChristenUnie7144,48%1
* Per 1-1-2018 samenvoeging van de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt en Menameradiel en een deel van de gemeente Littenseradiel


Achtkarspelen 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 21556 55,9% 21595 54,3% 21562 63,1% 21330 67,3% 21144 65,8% 20623 70,6% 19977 74,0% 18950 85,0% 18075 77,9%
Blanco/ongeldig 70 0,58% 35 0,30% 37 0,27% 15 0,10% 36 0,26% 61 0,42% 52 0,35% 46 0,29% 46 0,33%
Geldig 11979 21 11689 21 13565 21 14348 21 13887 21 14489 21 14740 21 16063 21 14040 21
Fryske Nasjonale Partij 3030 25,29% 6 2791 23,88% 5 2483 18,30% 4 3610 25,16% 5 2063 14,86% 3 2499 17,25% 4 2112 14,33% 3 1512 9,41% 2 813 5,79% 1
CDA 2730 22,79% 5 2986 25,55% 6 3916 28,87% 6 4334 30,21% 7 4751 34,21% 8 4241 29,27% 6 5774 39,17% 9 6139 38,22% 8 5833 41,55% 9
ChristenUnie 2046 17,08% 3 1574 13,47% 3 1700 12,53% 2
Gemeentebelangen Achtkarspelen 1796 14,99% 3 1494 12,78% 3 1075 7,92% 2 1718 11,97% 2 1628 11,72% 2 1582 10,92% 2
PvdA 1611 13,45% 3 1949 16,67% 3 3707 27,33% 6 2161 15,06% 3 2830 20,38% 4 3098 21,38% 5 4387 29,76% 6 5840 36,36% 8 4304 30,66% 7
VVD 766 6,39% 1 895 7,66% 1 684 5,04% 1 681 4,75% 1 793 5,71% 1 907 6,26% 1 776 5,26% 1 995 6,19% 1 1185 8,44% 2
ChristenUnie/SGP 1844 12,85% 3
RPF/SGP 1029 7,41% 2 1210 8,35% 2 774 5,25% 1 799 4,97% 1 745 5,31% 1
GPV 793 5,71% 1 952 6,57% 1 917 6,22% 1 778 4,84% 1 666 4,74% 1
PPR/Evangelische Volkspartij/PSP 494 3,52%
Ameland 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 2776 80,2% 2692 80,0% 2652 87,8% 2683 88,5% 2643 89,2% 2551 91,3% 2393 93,1% 2277 94,5% 2166 92,2%
Blanco/ongeldig 9 0,40% 10 0,46% 6 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,47% 11 0,49% 10 0,46% 7 0,35%
Geldig 2217 11 2144 11 2322 11 2374 11 2357 11 2319 11 2217 11 2142 11 1991 11
Ameland '82 604 27,24% 3 547 25,51% 3 804 34,63% 4 655 27,59% 3 733 31,10% 4 571 24,62% 3 618 27,88% 3 153 7,14% 1 121 6,08%
Algemeen Belang Ameland 604 27,24% 3 495 23,09% 2 442 19,04% 2 769 32,39% 4 466 19,77% 2 337 14,53% 2 398 17,95% 2 522 24,37% 3 460 23,10% 3
CDA 530 23,91% 3 565 26,35% 3 486 20,93% 2 425 17,90% 2 502 21,30% 2 508 21,91% 3 512 23,09% 2 528 24,65% 3 481 24,16% 3
PvdA 258 11,64% 1 303 14,13% 2 340 14,64% 2 372 15,67% 2 493 20,92% 2 467 20,14% 2 332 14,98% 2 302 14,10% 1 248 12,46% 1
VVD 181 8,16% 1 234 10,91% 1 250 10,77% 1 153 6,44% 163 6,92% 1 177 7,63% 1 164 7,40% 1 217 10,13% 1 208 10,45% 1
Christelijk Arbeid Ondernemend Partij 40 1,80%
Belangen Combinatie Ameland 147 6,34% 193 8,71% 1 420 19,61% 2 324 16,27% 2
D66 112 4,83%
Lijst-De Jong 149 7,48% 1
Het Bildt 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 8094 54,9% 8087 55,5% 8134 61,4% 7931 62,6% 7680 64,4% 7521 70,4% 7481 72,6% 7409 82,8% 7191 77,5%
Blanco/ongeldig 20 0,45% 15 0,33% 19 0,38% 5 0,10% 1 0,02% 24 0,45% 18 0,33% 23 0,38% 21 0,38%
Geldig 4421 15 4471 15 4979 15 4961 15 4946 15 5269 15 5416 15 6110 15 5555 15
CDA 1230 27,82% 4 1187 26,55% 4 1519 30,51% 4 1797 36,22% 5 1819 36,78% 5 1849 35,09% 5 2199 40,60% 6 2252 36,86% 6 2005 36,09% 5
Frije Bilkerts 1012 22,89% 4 750 16,77% 2 97 1,59%
Werkgroep het Bildt 1006 22,76% 3 1080 24,16% 4 1339 26,89% 4 1351 27,23% 4 1200 24,26% 4 1281 24,31% 3 915 16,89% 2 737 12,06% 2 649 11,68% 2
PvdA 706 15,97% 2 846 18,92% 3 1540 30,93% 5 902 18,18% 3 1317 26,63% 4 1525 28,94% 4 1701 31,41% 5 2037 33,34% 5 1798 32,37% 5
VVD 467 10,56% 2 608 13,60% 2 581 11,67% 2 911 18,36% 3 610 12,33% 2 614 11,65% 1 601 11,10% 2 736 12,05% 2 707 12,73% 2
Fryske Nasjonale Partij 251 4,11% 396 7,13% 1
* Per 1-1-1984 samenvoeging van de oude gemeente Het Bildt met het dorp Minnertsga (Barradeel)
Dantumadiel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 14900 57,8% 14913 57,1% 14825 65,9% 14722 66,3% 14746 64,2% 14329 70,4% 13960 71,9% 13441 82,3% 13030 76,5%
Blanco/ongeldig 51 0,59% 27 0,32% 21 0,22% 9 0,09% 17 0,18% 12 0,12% 25 0,25% 41 0,37% 57 0,57%
Geldig 8562 17 8488 17 9742 17 9747 17 9451 17 10082 17 10012 17 11022 17 9913 17
CDA 2368 27,66% 5 2440 28,75% 5 2245 23,04% 4 2926 30,02% 5 2974 31,47% 5 2192 21,74% 4 3760 37,55% 6 3935 35,70% 6 3713 37,46% 7
ChristenUnie 1441 16,83% 3 1129 13,30% 2 1398 14,35% 2 1428 14,65% 3
Dantumadeel '82 1255 14,66% 2 1482 17,46% 3 1879 19,29% 4 1555 15,95% 3 1645 17,41% 3 3354 33,27% 6 1246 12,45% 2 848 7,69% 2 1188 11,98% 2
PvdA 1137 13,28% 2 1385 16,32% 3 2178 22,36% 4 1293 13,27% 2 2095 22,17% 4 1699 16,85% 3 2690 26,87% 5 3286 29,81% 5 1761 17,76% 3
Fryske Nasjonale Partij 930 10,86% 2 651 7,67% 1 846 8,68% 2 987 10,13% 2 408 3,70% 341 3,44%
Lagere Lasten Dantumadiel 908 10,60% 2 955 11,25% 2
SGP 523 6,11% 1 446 5,25% 1 479 4,92% 1 615 6,31% 1 650 6,88% 1 673 6,68% 1 721 7,20% 1 818 7,42% 1 785 7,92% 2
Burgerbelangen 384 3,94%
VVD 333 3,42% 546 5,60% 1 741 7,84% 1 805 7,98% 1 574 5,73% 1 847 7,68% 2 984 9,93% 2
GroenLinks 397 4,07%
RPF/GPV 1346 14,24% 3 1359 13,48% 2 1021 10,20% 2
RPF 687 6,23% 1 656 6,62% 1
Lijst-Hoekstra 193 1,75%
D66/PPR 293 2,96%
GPV 192 1,94%
* Tot 2009 heette de gemeente Dantumadeel
Dongeradeel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 18810 58,0% 18769 55,6% 18627 66,3% 18385 66,5% 18138 67,8% 17997 73,3% 17858 73,6% 17562 83,7% 17115 78,2%
Blanco/ongeldig 81 0,74% 26 0,25% 27 0,22% 17 0,14% 20 0,16% 35 0,27% 41 0,31% 60 0,41% 66 0,49%
Geldig 10825 19 10404 19 12314 21 12210 19 12281 19 13158 19 13100 19 14636 19 13316 19
CDA 3139 29,00% 6 3069 29,50% 7 3599 29,23% 7 4955 40,58% 9 4392 35,76% 8 4549 34,57% 7 6039 46,10% 9 7548 51,57% 11 6752 50,71% 11
Fryske Nasjonale Partij 2456 22,69% 5 1899 18,25% 4 2109 17,13% 4 1196 9,80% 2 1250 10,18% 2 698 5,30% 1 1010 7,71% 1 1130 7,72% 1 937 7,04% 1
ChristenUnie 1200 11,09% 2 1248 12,00% 2 1500 12,18% 2 1351 11,06% 2
Algemeen Belang Dongeradeel 1178 10,88% 2 1179 11,33% 2 1481 12,03% 2 2119 17,35% 3 1131 9,21% 2 1772 13,47% 3 1885 14,39% 3
Dongeradeel Sociaal 1071 9,89% 2
PvdA 918 8,48% 1 1286 12,36% 2 2669 21,67% 5 1556 12,74% 2 2627 21,39% 4 2133 16,21% 3 2460 18,78% 4 3700 25,28% 5 2702 20,29% 4
VVD 608 5,62% 1 957 9,20% 2 635 5,16% 1 637 5,22% 1 869 7,08% 1 830 6,31% 1 673 5,14% 1 1229 8,40% 1 1323 9,94% 2
Artikel50 255 2,36%
GroenLinks 421 4,05%
D66 345 3,32% 321 2,63% 438 3,57% 1095 8,32% 1
Lijst De Haan 321 2,61% 75 0,61%
RPF/GPV 1574 12,82% 2 2081 15,82% 3 1033 7,89% 1 1029 7,03% 1
GPV/RPF/SGP 1001 7,52% 1
Progressief Dongeradeel/Evangelische Volkspartij 601 4,51%
* Per 1-1-1984 samenvoeging van Dokkum, Oostdongeradeel en Westdongeradeel
Ferwerderadiel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 6723 55,9% 6763 55,9% 6822 65,0% 6763 68,0% 6575 68,6% 6532 68,0% 6467 72,4% 6394 84,4% 5991 80,8%
Blanco/ongeldig 41 1,09% 17 0,45% 28 0,63% 5 0,11% 9 0,20% 6 0,14% 12 0,26% 25 0,46% 24 0,50%
Geldig 3716 13 3766 13 4406 13 4597 13 4504 13 4436 13 4672 13 5371 13 4819 13
CDA 1030 27,72% 4 1125 29,87% 4 1389 31,53% 4 1813 39,44% 5 1713 38,03% 5 1739 39,20% 5 2245 48,05% 6 2577 47,98% 6 2277 47,25% 6
Fryske Nasjonale Partij 850 22,87% 3 778 20,66% 3 656 14,89% 2 416 9,05% 1 312 6,93% 1 695 15,67% 2 335 7,17% 1 284 5,29% 299 6,20% 1
Gemeentebelangen Ferwerderadeel 720 19,38% 3 679 18,03% 2 745 16,91% 2 887 19,30% 3 962 21,36% 3
PvdA 405 10,90% 1 508 13,49% 2 858 19,47% 3 695 15,12% 2 803 17,83% 2 1016 22,90% 3 1223 26,18% 3 1518 28,26% 4 1127 23,39% 3
ChristenUnie 370 9,96% 1 290 7,70% 1 361 8,19% 1 353 7,68% 1
VVD 341 9,18% 1 386 10,25% 1 397 9,01% 1 433 9,42% 1 417 9,26% 1 527 11,88% 2 508 10,87% 2 653 12,16% 2 820 17,02% 2
GPV 297 6,59% 1 459 10,35% 1 361 7,73% 1 339 6,31% 1 296 6,14% 1
* Tot 1999 heette de gemeente Ferwerderadeel
Franekeradeel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 16052 53,8% 15968 54,9% 15799 59,4% 15492 62,7% 15366 63,0% 15417 68,9% 15415 69,7% 14960 79,0% 14811 73,6%
Blanco/ongeldig 58 0,67% 34 0,39% 34 0,36% 12 0,12% 52 0,54% 68 0,64% 39 0,36% 50 0,42% 58 0,53%
Geldig 8576 19 8735 19 9357 19 9697 19 9625 19 10553 19 10701 19 11767 19 10842 19
Gemeentebelangen Franekeradeel 1998 23,30% 5 2206 25,25% 5 1406 15,03% 3 2284 23,55% 5 1606 16,69% 3 2396 22,70% 4 2100 19,62% 4 1193 10,14% 2 1384 12,77% 2
CDA 1729 20,16% 4 1727 19,77% 4 2049 21,90% 5 2637 27,19% 5 2911 30,24% 6 3195 30,28% 6 3731 34,87% 7 4453 37,84% 8 3881 35,80% 7
Fryske Nasjonale Partij 1470 17,14% 4 1141 13,06% 2 1469 15,70% 3 1539 15,87% 3 1430 14,86% 3 1355 12,84% 2 731 6,83% 1 518 4,40% 768 7,08% 1
PvdA 1095 12,77% 2 1307 14,96% 3 2427 25,94% 5 1850 19,08% 4 2536 26,35% 5 2406 22,80% 5 2611 24,40% 5 3930 33,40% 7 3564 32,87% 7
VVD 729 8,50% 1 830 9,50% 2 719 7,68% 1 822 8,48% 1 1142 11,86% 2 1201 11,38% 2 986 9,21% 1 1443 12,26% 2 1245 11,48% 2
D66 561 6,54% 1 468 5,36% 1 542 5,06% 1 230 1,95%
GroenLinks 498 5,81% 1 589 6,74% 1 715 7,64% 1
ChristenUnie 496 5,78% 1 467 5,35% 1 572 6,11% 1 565 5,83% 1
* Per 1-1-1984 samenvoeging van de oude gemeente Franekeradeel met Franeker en Barradeel
De Fryske Marren 2013*
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 39998 52,0%
Blanco/ongeldig 121 0,58%
Geldig 20682 31
Fryske Nasjonale Partij 5883 28,45% 9
CDA 4823 23,32% 8
PvdA 2555 12,35% 4
VVD 2333 11,28% 3
D66 1393 6,74% 2
ChristenUnie 1183 5,72% 2
Nieuwe Communistische Partij-NCPN 1174 5,68% 1
GroenLinks 743 3,59% 1
Nieuw Politiek Peil 595 2,88% 1
* Per 1-1-2014 samenvoeging van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân en het dorp Terherne (Boarnsterhim), tot 1-7-2015 heette de gemeente De Friese Meren
Harlingen 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 12520 57,1% 12414 58,1% 12032 58,6% 11778 58,4% 11734 64,7% 11617 68,2% 11701 66,3% 11942 77,2% 10903 69,6%
Blanco/ongeldig 56 0,78% 25 0,35% 26 0,37% 7 0,10% 29 0,38% 52 0,66% 25 0,32% 35 0,38% 26 0,34%
Geldig 7094 17 7183 17 7026 17 6873 17 7565 17 7865 17 7736 17 9179 17 7558 17
PvdA 1536 21,65% 3 1468 20,44% 3 2468 35,13% 6 1736 25,26% 4 1826 24,14% 4 2114 26,88% 5 2787 36,03% 6 3238 35,28% 6 2507 33,17% 6
Harlinger Belang 1321 18,62% 3 695 9,68% 2 955 13,89% 2 903 11,94% 2 2231 28,37% 5 1763 22,79% 4 2887 31,45% 5 1650 21,83% 4
CDA 1139 16,06% 3 805 11,21% 2 1554 22,12% 4 1859 27,05% 5 1774 23,45% 4 1556 19,78% 3 1665 21,52% 4 1718 18,72% 3 1721 22,77% 4
VVD 795 11,21% 2 851 11,85% 2 972 13,83% 2 866 12,60% 2 944 12,48% 2 657 8,35% 1 740 9,57% 2 897 9,77% 2 1043 13,80% 2
D66 752 10,60% 2 456 6,35% 1 185 2,63% 443 6,45% 607 8,02% 1 694 8,82% 2 233 3,08%
Wad 'n Partij 431 6,08% 1
Ouderen Politiek Actief 401 5,65% 1
GroenLinks 395 5,57% 1 395 5,50% 1 770 10,96% 2 615 8,95% 2 682 9,02% 2 613 7,79% 1 479 6,19% 1
ChristenUnie 324 4,57% 1 321 4,47% 1
Frisse Wind Harlingen Wad 1408 19,60% 3
SP 754 10,50% 2
Nederlandse Klokkenluiders Partij 30 0,42%
Harlinger Belang/Harlinger Alternatief'97 1077 15,33% 3
Harlinger Alternatief'97 399 5,81% 1 829 10,96% 2
SGP/RPF 302 3,90%
GPV/RPF 439 4,78% 1
GPV 404 5,35% 1
Heerenveen 2013* 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 39221 45,9% 34225 54,7% 33379 59,2% 32272 59,8% 31061 60,0% 30515 68,8% 29510 67,5% 27956 79,6% 26895 71,9%
Blanco/ongeldig 97 0,54% 56 0,30% 77 0,39% 25 0,13% 78 0,42% 112 0,53% 92 0,46% 110 0,49% 104 0,54%
Geldig 17925 29 18679 27 19671 27 19283 27 18556 25 20884 25 19819 25 22152 25 19242 25
PvdA 4890 27,28% 8 4909 26,28% 8 8227 41,82% 13 4914 25,48% 7 5201 28,03% 8 5772 27,64% 7 7171 36,18% 10 10322 46,60% 13 6314 32,81% 9
CDA 2455 13,70% 4 2237 11,98% 3 2939 14,94% 4 3303 17,13% 5 3211 17,30% 4 4105 19,66% 5 4518 22,80% 6 4708 21,25% 5 4127 21,45% 6
Gemeentebelangen Heerenveen 2455 13,70% 4 2441 13,07% 4
VVD 2358 13,15% 4 2954 15,81% 4 3053 15,52% 4 3187 16,53% 5 3042 16,39% 4 3097 14,83% 4 2565 12,94% 3 3431 15,49% 4 3527 18,33% 5
D66 1835 10,24% 3 1556 8,33% 2 562 2,86% 968 5,02% 1 1095 5,90% 1 3084 14,77% 4 2477 12,50% 3 956 4,32% 1 848 4,41% 1
Fryske Nasjonale Partij 1801 10,05% 3 1702 9,11% 2 741 3,77% 1 801 4,15% 1 759 4,09% 1 865 4,14% 1 814 4,11% 1 945 4,27% 1 1067 5,55% 1
ChristenUnie 1081 6,03% 2 1005 5,38% 2 1049 5,33% 1 1029 5,34% 1
GroenLinks 848 4,73% 1 1310 7,01% 2 1627 8,27% 2 1478 7,66% 2 2123 11,44% 3 1940 9,29% 2 1765 8,91% 2
Lokaal 10 202 1,13% 217 1,16%
Trots Op Nederland 348 1,86%
Leefbaar Heerenveen GBH 1473 7,49% 2 2699 14,00% 4 2244 12,09% 3 2021 9,68% 2
SP 904 4,69% 1
GPV/RPF 881 4,75% 1 509 2,57% 427 1,93% 475 2,47%
Links Heerenveen (CPN-PPR-PSP) GrL 1094 4,94% 1
Verbond van Communisten in Nederland 269 1,21%
CPN/PSP 1576 8,19% 2
PPR 813 4,23% 1
Bewonersbelangen 354 1,84%
Alternatief 141 0,73%
* Per 1-1-2014 samenvoeging met Akkrum, Nes en Aldeboarn (Boarnsterhim) en met Haskerdijken en Nieuwebrug (Skarsterlân)
Kollumerland c.a. 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 9998 55,2% 10015 53,9% 9822 62,6% 9978 64,6% 9533 64,5% 9319 70,2% 9082 72,4% 8776 81,5% 8407 76,4%
Blanco/ongeldig 59 1,07% 24 0,44% 50 0,81% 15 0,23% 25 0,41% 39 0,60% 18 0,27% 33 0,46% 24 0,37%
Geldig 5464 15 5377 15 6099 15 6432 15 6120 15 6502 15 6555 15 7117 15 6400 15
Fryske Nasjonale Partij 1417 25,93% 4 1235 22,97% 3 1163 19,07% 3 1759 27,35% 4 1133 18,51% 3 1322 20,33% 3 815 12,43% 2 482 6,77% 1 256 4,00%
CDA 1262 23,10% 4 1810 33,66% 5 1906 31,25% 5 2368 36,82% 6 2573 42,04% 6 2633 40,50% 6 3208 48,94% 7 3582 50,33% 8 3635 56,80% 9
VVD 1239 22,68% 3 941 17,50% 3 822 13,48% 2 641 9,97% 1 697 11,39% 2 564 8,67% 1 440 6,71% 1 707 9,93% 1 972 15,19% 2
PvdA 815 14,92% 2 791 14,71% 2 1415 23,20% 3 915 14,23% 2 1020 16,67% 2 1218 18,73% 3 1495 22,81% 4 1825 25,64% 4 1068 16,69% 3
ChristenUnie 731 13,38% 2 600 11,16% 2 793 13,00% 2 749 11,64% 2
RPF/GPV 697 11,39% 2 637 9,80% 2
SGP 128 1,97%
RPF/SGP/GPV 597 9,11% 1 521 7,32% 1
RPF/SGP 469 7,33% 1
Leeuwarderadeel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 8128 60,0% 8020 65,0% 7817 74,0% 7802 74,8% 7498 75,4% 6983 77,7% 6792 73,8% 6385 84,7% 5961 81,6%
Blanco/ongeldig 51 1,05% 15 0,29% 27 0,47% 17 0,29% 13 0,23% 16 0,29% 17 0,34% 33 0,61% 21 0,43%
Geldig 4829 15 5196 15 5755 15 5822 15 5638 15 5412 15 4993 15 5378 15 4841 15
PvdA 1397 28,93% 4 1392 26,79% 4 1708 29,68% 4 1238 21,26% 3 1311 23,25% 4 1333 24,63% 3 1966 39,38% 5 2234 41,54% 5 1630 33,67% 4
CDA 1152 23,86% 4 939 18,07% 3 1101 19,13% 3 1169 20,08% 3 1035 18,36% 3 983 18,16% 2 1678 33,61% 4 1750 32,54% 4 1543 31,87% 4
Gemeentebelangen Leeuwarderadeel 909 18,82% 3 1253 24,11% 3 1756 30,51% 5 2226 38,23% 6 1824 32,35% 5 1489 27,51% 4
Fryske Nasjonale Partij 827 17,13% 2 995 19,15% 3 699 12,15% 2 616 10,58% 2 780 13,83% 2 708 13,08% 2 737 14,76% 2 656 12,20% 2 625 12,91% 2
VVD 544 11,27% 2 617 11,87% 2 491 8,53% 1 573 9,84% 1 506 8,97% 1 463 8,56% 1 612 12,26% 2 738 13,72% 2 710 14,67% 2
D66 182 3,23% 436 8,06% 1 333 6,88% 1
Littenseradiel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 8340 60,7% 8162 63,3% 7963 68,5% 7919 70,4% 7696 67,3% 7430 70,8% 7272 74,5% 7104 85,0% 6882 79,0%
Blanco/ongeldig 28 0,55% 10 0,19% 33 0,60% 10 0,18% 10 0,19% 12 0,23% 23 0,42% 10 0,17% 18 0,33%
Geldig 5036 15 5156 15 5422 15 5566 15 5168 15 5250 15 5395 15 6031 15 5416 13
SAM Littenseradiel (PvdA/GroenLinks/D66) 1525 30,28% 5 1549 30,04% 5
CDA 1433 28,46% 4 1365 26,47% 4 1582 29,18% 4 1782 32,02% 5 1624 31,42% 5 1735 33,05% 5 2193 40,65% 6 2205 36,56% 5 1900 35,08% 5
Fryske Nasjonale Partij 1402 27,84% 4 1250 24,24% 4 1176 21,69% 3 1159 20,82% 3 1034 20,01% 3 1100 20,95% 3 736 13,64% 2 795 13,18% 2 912 16,84% 2
VVD 676 13,42% 2 739 14,33% 2 877 16,17% 3 1093 19,64% 3 805 15,58% 2 989 18,84% 3 833 15,44% 2 1106 18,34% 3 978 18,06% 2
ChristenUnie 253 4,91%
PvdA SAM 1787 32,96% 5 1532 27,52% 4 1369 26,49% 4 1426 27,16% 4 1633 30,27% 5 1807 29,96% 5 1394 25,74% 4
D66 SAM 336 6,50% 1
Progressieve Aktiepartij Littenseradiel 118 1,96% 232 4,28%
* Per 1-1-1984 samenvoeging van Baarderadeel en Hennaarderadeel. Tot 1985 heette de gemeente Littenseradeel.
Menameradiel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 10602 60,2% 10525 60,1% 10475 67,4% 10587 70,0% 10339 69,9% 9909 75,0% 9770 70,8% 9477 83,5% 9039 78,7%
Blanco/ongeldig 39 0,61% 20 0,32% 26 0,37% 4 0,05% 15 0,21% 35 0,47% 49 0,71% 28 0,35% 39 0,55%
Geldig 6345 15 6308 15 7037 15 7407 15 7217 15 7400 15 6872 15 7889 15 7071 15
Gemeentebelangen 2023 31,88% 5 1826 28,95% 4 1095 15,56% 2 2093 28,26% 4 1842 25,52% 4 2679 36,20% 5
Fryske Nasjonale Partij 1181 18,61% 3 1045 16,57% 2 1569 22,30% 3 1374 18,55% 3 1082 14,99% 2 763 10,31% 2 767 11,16% 2 650 8,24% 1 470 6,65% 1
CDA 1115 17,57% 3 1074 17,03% 3 1270 18,05% 3 1566 21,14% 3 1755 24,32% 4 1700 22,97% 4 2324 33,82% 5 2743 34,77% 5 2509 35,48% 6
PvdA 1046 16,49% 2 1158 18,36% 3 1739 24,71% 4 1182 15,96% 2 1727 23,93% 3 2495 35,28% 5
VVD 500 7,88% 1 687 10,89% 2 639 9,08% 1 752 10,15% 2 811 11,24% 2 668 9,03% 1 1084 15,77% 2 1250 15,84% 3 1305 18,46% 3
GroenLinks 480 7,57% 1 518 8,21% 1 725 10,30% 2 440 5,94% 1
PvdA/GroenLinks 1590 21,49% 3 2697 39,25% 6
PvdA/Samen Links 3246 41,15% 6
PSP/PPR 292 4,13%
* Tot 2011 heette de gemeente Menaldumadeel
Ooststellingwerf 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 20496 55,7% 20420 56,9% 20256 63,7% 20208 59,5% 19477 63,2% 18954 67,0% 18674 69,7% 18162 79,6% 17059 74,3%
Blanco/ongeldig 67 0,59% 40 0,34% 69 0,53% 44 0,37% 36 0,29% 104 0,82% 64 0,49% 82 0,57% 69 0,54%
Geldig 11340 21 11572 21 12829 21 11987 21 12266 21 12587 21 12952 19 14384 19 12601 19
OoststellingwerfsBelang 3024 26,67% 6 3535 30,55% 7 2356 18,36% 4
PvdA 2048 18,06% 4 2433 21,02% 5 4359 33,98% 8 3792 31,63% 7 4523 36,87% 8 3970 31,54% 6 5551 42,86% 9 7181 49,92% 11 4951 39,29% 9
CDA 2013 17,75% 4 2028 17,53% 4 2310 18,01% 4 3187 26,59% 6 2919 23,80% 5 3309 26,29% 5 3520 27,18% 6 3699 25,72% 5 3361 26,67% 6
VVD 1218 10,74% 2 1332 11,51% 2 1626 12,67% 3 2143 17,88% 4 2197 17,91% 4 2401 19,08% 4 2279 17,60% 3 2446 17,01% 3 2148 17,05% 3
D66 899 7,93% 2 638 5,51% 1 440 3,43% 959 8,00% 1 726 5,92% 1 1671 13,28% 2 444 3,52%
ChristenUnie 864 7,62% 1 683 5,90% 1 822 6,41% 1 660 5,51% 1
GroenLinks 805 7,10% 1 923 7,98% 1 916 7,14% 1 1246 10,39% 2 1348 10,99% 2 1236 9,82% 2 1145 8,84% 1
StellingwerfPlus 469 4,14% 1
GPV 553 4,51% 1 457 3,53% 432 3,00%
Progressief Platform Ooststellingwerf 489 3,40%
Stellingwarver Belangen 137 0,95% 99 0,79%
PSP/PPR 859 6,82% 1
GPV/RPF 391 3,10%
CPN 348 2,76%
Opsterland 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 23171 59,5% 22921 57,4% 22314 66,8% 21594 66,7% 21315 66,7% 20428 72,1% 19647 74,6% 19128 83,0% 18399 78,5%
Blanco/ongeldig 71 0,51% 28 0,21% 32 0,21% 17 0,12% 6 0,04% 23 0,16% 55 0,38% 79 0,50% 61 0,42%
Geldig 13722 21 13123 23 14882 21 14384 21 14202 21 14704 21 14599 21 15794 21 14389 21
Opsterlands Belang 3657 26,65% 6 3707 28,25% 7 3835 25,77% 6 3694 25,68% 6 2511 17,68% 4 2721 18,51% 4 2299 15,75% 3 2123 13,44% 3 1876 13,04% 3
CDA 2007 14,63% 3 1983 15,11% 4 2255 15,15% 3 2735 19,01% 4 2892 20,36% 5 2789 18,97% 4 3079 21,09% 5 3278 20,75% 5 2984 20,74% 5
PvdA 1940 14,14% 4 2642 20,13% 5 4638 31,17% 7 2874 19,98% 5 3560 25,07% 6 3673 24,98% 6 4854 33,25% 8 6376 40,37% 9 4844 33,66% 8
ChristenUnie 1570 11,44% 2 1357 10,34% 2 1396 9,38% 2 1275 8,86% 2
VVD 1272 9,27% 2 1170 8,92% 2 1263 8,49% 1 1365 9,49% 2 1632 11,49% 2 1512 10,28% 2 1277 8,75% 2 1785 11,30% 2 1814 12,61% 3
D66 1090 7,94% 1 728 5,55% 1 406 2,82% 570 4,01% 1 1175 7,99% 2 814 5,58% 1 277 1,93%
OpsterLanders 831 6,06% 1 1051 8,01% 2 844 5,67% 1
Betrokken, Anders en Samen 755 5,50% 1
Fryske Nasjonale Partij 600 4,37% 1 485 3,70% 651 4,37% 1 1108 7,70% 1 1083 7,63% 1 372 2,53% 354 2,42% 438 2,77% 435 3,02%
GroenLinks 927 6,44% 1 837 5,89% 1 998 6,79% 1 821 5,62% 1
GPV 1117 7,87% 1 1153 7,84% 2 1004 6,88% 1 783 4,96% 1 685 4,76% 1
Nieuwe Communistische Partij-NCPN 311 2,12%
Verbond van Communisten in Nederland NCPN 97 0,66%
Linkse Opsterlandse Samenwerking 766 4,85% 1
RPF 245 1,55% 329 2,29%
PSP/PPR 586 4,07% 1
CPN 559 3,88%
Schiermonnikoog 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 761 85,3% 754 82,5% 799 86,0% 828 85,6% 820 90,2% 790 91,3% 723 92,4% 700 92,6% 664 93,7%
Blanco/ongeldig 5 0,77% 5 0,80% 16 2,33% 5 0,71% 2 0,27% 5 0,69% 4 0,60% 7 1,08% 2 0,32%
Geldig 644 9 617 9 671 9 704 9 738 9 716 9 664 7 641 7 620 7
Ons Belang 293 45,50% 4 212 34,36% 3 259 38,60% 3 250 35,51% 3 316 42,82% 4 230 32,12% 3 125 18,83% 1
Christelijke Groepering Schiermonnikoog 153 23,76% 2 182 29,50% 3 195 29,06% 3 255 36,22% 3 203 27,51% 3 190 26,54% 2 175 26,36% 2 187 29,17% 2 190 30,65% 2
Democraten Schiermonnikoog '10 131 20,34% 2 75 12,16% 1
Schiermonnikoogs Belang 67 10,40% 1 148 23,99% 2 217 32,34% 3 199 28,27% 3 119 16,12% 1 142 19,83% 2 145 21,84% 2 127 19,81% 1 163 26,29% 2
Liberaal Schiermonnikoog 100 13,55% 1 154 21,51% 2 124 18,67% 1 227 35,41% 3 267 43,06% 3
Schiermonnikoger Volkspartij 95 14,31% 1 100 15,60% 1
Smallingerland 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 43077 58,1% 42692 56,8% 41755 64,5% 40258 63,8% 38743 64,7% 38236 71,5% 37798 72,7% 36681 81,9% 34141 77,3%
Blanco/ongeldig 114 0,46% 70 0,29% 67 0,25% 20 0,08% 19 0,08% 130 0,48% 64 0,23% 132 0,44% 112 0,42%
Geldig 24897 31 24173 31 26864 31 25680 31 25053 31 27222 31 27409 31 29914 31 26292 31
PvdA 4395 17,65% 6 5260 21,76% 7 8849 32,94% 11 5476 21,32% 7 6095 24,33% 8 6213 22,82% 7 9361 34,15% 11 11600 38,78% 13 8501 32,33% 10
CDA 4111 16,51% 5 4317 17,86% 6 5333 19,85% 7 6412 24,97% 8 6058 24,18% 8 5961 21,90% 7 8372 30,54% 10 9051 30,26% 10 8537 32,47% 10
ChristenUnie 3831 15,39% 5 3257 13,47% 4 3421 12,73% 4 2926 11,39% 3
SP 3279 13,17% 4 1374 5,68% 2 2241 8,34% 3 1497 5,83% 2 1648 6,58% 2
Eerste Lokale Partij 2329 9,35% 3
VVD 1744 7,00% 2 2636 10,90% 4 2177 8,10% 2 2329 9,07% 3 2665 10,64% 3 2398 8,81% 3 2382 8,69% 3 3102 10,37% 3 3234 12,30% 4
D66 1724 6,92% 2 982 4,06% 1 417 1,55% 758 2,95% 1 931 3,72% 1 2339 8,59% 3 2104 7,68% 2 952 3,18% 1 710 2,70%
Smallingerlands Belang 1391 5,59% 2 1717 7,10% 2 756 2,81% 1
Fryske Nasjonale Partij 1251 5,02% 1 1511 6,25% 2 1024 3,81% 1 1126 4,38% 1 1016 4,06% 1 996 3,66% 1 981 3,58% 1 966 3,23% 1 952 3,62% 1
GroenLinks 842 3,38% 1 1332 5,51% 2 1307 4,87% 1 1914 7,45% 2 2236 8,93% 3 2733 10,04% 3 1962 7,16% 2
Gemeentebelangen Smallingerland ELP 1078 4,46% 1 1339 4,98% 1 3242 12,62% 4 1749 6,98% 2 3827 14,06% 4
Sociaal Liberale Volkspartij 466 1,93%
De Tweede Kramer 243 1,01%
RPF 1370 5,47% 2 1439 5,29% 2 1031 3,76% 1 880 2,94% 799 3,04% 1
GPV 1285 5,13% 1 1316 4,83% 1 1216 4,44% 1 1158 3,87% 1 1007 3,83% 1
CPN 1211 4,05% 1 1151 4,38% 1
PSP/Evangelische Volkspartij/PPR 898 3,00% 1
Smallingerlands Belang 96 0,32% 87 0,33%
PPR/PSP 844 3,21% 1
Evangelische Volkspartij 470 1,79%
Terschelling 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 3941 66,5% 3839 65,9% 3823 70,3% 3826 71,7% 3877 76,2% 3878 77,3% 3667 80,1% 3525 84,9% 3413 78,9%
Blanco/ongeldig 48 1,83% 25 0,99% 5 0,19% 8 0,29% 1 0,03% 20 0,67% 9 0,31% 14 0,47% 11 0,41%
Geldig 2571 11 2504 11 2681 11 2736 11 2952 11 2978 11 2927 11 2977 11 2682 11
PvdA 929 36,13% 4 876 34,98% 4 839 31,29% 3 955 34,90% 4 902 30,56% 3 1267 42,55% 5 954 32,59% 3 1013 34,03% 4 913 34,04% 4
Plaatselijk Belang Terschelling 657 25,55% 3 657 26,24% 3 620 23,13% 3 410 14,99% 2 1119 37,91% 4 818 27,47% 3 702 23,98% 3 348 11,69% 1 611 22,78% 3
VVD 576 22,40% 2 493 19,69% 2 755 28,16% 3 508 18,57% 2 460 15,58% 2 457 15,35% 2 837 28,60% 3 1070 35,94% 4 550 20,51% 2
CDA 409 15,91% 2 478 19,09% 2 467 17,42% 2 863 31,54% 3 471 15,96% 2 436 14,64% 1 434 14,83% 2 546 18,34% 2 608 22,67% 2
Tytsjerksteradiel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 24677 59,1% 24610 59,8% 24409 64,6% 23828 67,5% 23637 68,3% 23125 71,3% 22242 73,5% 21186 81,7% 20237 77,4%
Blanco/ongeldig 79 0,54% 40 0,27% 46 0,29% 16 0,10% 19 0,12% 48 0,29% 25 0,15% 61 0,35% 77 0,49%
Geldig 14500 23 14665 23 15721 23 16067 23 16117 23 16441 23 16330 23 17253 21 15577 21
CDA 3639 25,10% 6 3597 24,53% 6 4505 28,66% 7 5265 32,77% 8 4929 30,58% 8 4484 27,27% 7 5448 33,36% 8 6887 39,92% 9 6463 41,49% 10
Fryske Nasjonale Partij 2825 19,48% 5 2892 19,72% 5 2297 14,61% 3 2262 14,08% 3 1839 11,41% 3 1764 10,73% 2 1185 7,26% 1 949 5,50% 1 998 6,41% 1
PvdA 2561 17,66% 4 2422 16,52% 4 4241 26,98% 7 2995 18,64% 4 3295 20,44% 5 3574 21,74% 5 4401 26,95% 7 5707 33,08% 7 3966 25,46% 6
VVD 1668 11,50% 3 1703 11,61% 3 1473 9,37% 2 1765 10,99% 3 1844 11,44% 3 1610 9,79% 2 1584 9,70% 2 2215 12,84% 3 2378 15,27% 3
GroenLinks 1474 10,17% 2 1694 11,55% 3 1323 8,42% 2 1061 6,60% 2 894 5,55% 1
ChristenUnie 1357 9,36% 2 1066 7,27% 1 1112 7,07% 1 967 6,02% 1
Gemeentebelangen Tietjerksteradeel 976 6,73% 1 730 4,98% 1 770 4,90% 1 1752 10,90% 2 1746 10,83% 2 2275 13,84% 3 2783 17,04% 4
D66 561 3,83% 561 3,48% 1440 8,76% 2 675 3,91% 605 3,88%
GPV/RPF 1009 6,26% 1 1294 7,87% 2 929 5,69% 1 820 4,75% 1 788 5,06% 1
CPN/PSP 379 2,43%
* Tot 1989 heette de gemeente Tietjerksteradeel
Vlieland 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 918 65,5% 877 68,1% 875 75,4% 898 72,0% 895 83,8% 900 79,6% 844 85,2% 791 88,9% 766 94,9%
Blanco/ongeldig 22 3,66% 6 1,01% 3 0,45% 13 2,01% 2 0,27% 10 1,40% 11 1,53% 13 1,85% 1 0,14%
Geldig 579 9 591 9 657 9 634 9 748 9 706 9 708 7 690 7 726 7
VVD 254 43,87% 4 288 48,73% 4 239 36,38% 3 294 46,37% 4 269 35,96% 3 365 51,70% 5 302 42,66% 3 305 44,20% 3 230 31,68% 2
Algemeen Belang Vlieland 204 35,23% 3 180 30,46% 3 234 35,62% 3 174 27,44% 3 233 31,15% 3 187 26,49% 2 215 30,37% 2 109 15,80% 1 134 18,46% 2
GroenWit 121 20,90% 2
PvdA GW 123 20,81% 2 184 28,01% 3 166 26,18% 2 246 32,89% 3 154 21,81% 2 191 26,98% 2 276 40,00% 3 184 25,34% 2
CDA 106 14,60% 1
Belangengroepering Lijst Drie 72 9,92%
* Herstemming op 15-9-1982, in verband met fouten gemaakt tijdens het tellen van de stemmen, o.a. het zonder verzegeling bewaren van de stembiljetten in het enige stembureau. Als gevolg van de herstemming won het CDA een zetel ten koste van Lijst Drie.
Originele uitslag: VVD 237 stemmen (34,20%, 2 zetels); Algemeen Belang 160 stemmen (23,09%, 2 zetels); PvdA 139 stemmen (20,06%, 2 zetels); CDA 67 stemmen (9,67%, geen zetels); Lijst 3 90 stemmen (12,99%, 1 zetel). Totaal 693 stemmen (90,6%, 7 zetels)
Weststellingwerf 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 20354 53,7% 20436 51,8% 19988 58,5% 19743 57,1% 19267 60,5% 18997 67,2% 18808 69,2% 18420 80,0% 17783 74,4%
Blanco/ongeldig 84 0,77% 51 0,48% 74 0,63% 22 0,20% 10 0,09% 63 0,49% 50 0,38% 59 0,40% 78 0,59%
Geldig 10842 21 10544 21 11615 21 11244 21 11643 21 12711 21 12970 19 14684 19 13149 19
PvdA 2256 20,81% 5 2796 26,52% 6 4236 36,47% 8 2693 23,95% 5 2615 22,46% 5 2674 21,04% 5 5280 40,71% 8 6495 44,23% 9 3314 25,20% 5
VVD 2240 20,66% 5 2576 24,43% 5 2021 17,40% 4 2161 19,22% 4 1942 16,68% 3 2075 16,32% 3 WB 2465 16,79% 3 2375 18,06% 4
CDA 2139 19,73% 4 1989 18,86% 4 2294 19,75% 4 2683 23,86% 5 2374 20,39% 4 2642 20,79% 4 3323 25,62% 5 3480 23,70% 5 3080 23,42% 5
Weststellingwerfs Belang 1700 15,68% 3 1627 15,43% 3 1744 15,02% 3 1952 17,36% 4 883 7,58% 1 1067 8,39% 1 2925 22,55% 4
GroenLinks 1126 10,39% 2 1228 11,65% 3 959 8,26% 2 929 8,26% 2 1090 9,36% 2 990 7,79% 1 695 5,36% 1
Weststellingwerf Natuurlijk! 795 7,33% 1
Vrijheid Voor Allen 586 5,40% 1
WWW-Weststellingwerf 328 3,11%
Sociaal Democratische Partij 361 3,11% 826 7,35% 1 2116 18,17% 4 2470 19,43% 4
RPF 331 2,84%
D66 292 2,51% 793 6,24% 1 747 5,76% 1 502 3,42% 599 4,56% 1
Weststellingwerf Eén! WB 1380 9,40% 2 2346 17,84% 3
CPN/PSP 362 2,47% 677 5,15% 1
Gemeentelijke Democratische Partij 442 3,36%
PPR 189 1,44%
Stellingwarver Belangen 127 0,97%
Baarderadeel Per 1-1-1984 opgegaan in Littenseradiel 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 3529 80,0%
Blanco/ongeldig 13 0,46%
Geldig 2810 11
PvdA 915 32,56% 4
CDA 777 27,65% 3
VVD 661 23,52% 3
Fryske Nasjonale Partij 332 11,81% 1
D66 125 4,45%
Barradeel Per 1-1-1984 opgegaan in Franekeradeel 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 4682 78,0%
Blanco/ongeldig 28 0,77%
Geldig 3625 11
CDA 1765 48,69% 6
PvdA 818 22,57% 3
Fryske Nasjonale Partij 580 16,00% 2
VVD 462 12,74% 2
Het Bildt (<1984) Per 1-1-1984 opgegaan in de nieuwe gemeente Het Bildt 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 6058 79,4%
Blanco/ongeldig 12 0,25%
Geldig 4799 13
CDA 1852 38,59% 6
PvdA 1590 33,13% 4
VVD 778 16,21% 2
Werkgroep Het Bildt 579 12,07% 1
Boarnsterhim Per 1-1-2014 opgeheven* 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983**
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 14832 53,8% 14680 67,6% 14344 66,0% 13872 66,7% 13645 75,3% 13361 73,2% 12800 85,6% 12403 78,8%
Blanco/ongeldig 56 0,70% 44 0,44% 39 0,41% 21 0,23% 36 0,35% 40 0,41% 40 0,37% 29 0,30%
Geldig 7930 17 9886 17 9426 17 9231 17 10244 17 9735 17 10914 17 9739 17
Gemeentebelangen 2000 1764 22,24% 4 1233 12,47% 2 2146 22,77% 4 1080 11,70% 2 1280 12,50% 2
PvdA 1314 16,57% 3 3831 38,75% 7 2577 27,34% 5 2847 30,84% 5 2989 29,18% 5 4261 43,77% 8 5606 51,37% 9 5029 51,64% 9
Fryske Nasjonale Partij 1221 15,40% 3 1742 17,62% 3 1331 14,12% 2 1482 16,05% 3 1474 14,39% 2 1342 13,79% 2 829 7,60% 1 1074 11,03% 2
VVD 1096 13,82% 2 1362 13,78% 2 1831 19,42% 3 1796 19,46% 3 1724 16,83% 3 2227 22,88% 4 2497 22,88% 4 1747 17,94% 3
CDA 926 11,68% 2 1469 14,86% 3 1541 16,35% 3 1428 15,47% 3 1534 14,97% 3 1905 19,57% 3 1982 18,16% 3 1601 16,44% 3
D66 867 10,93% 2 598 6,48% 1 1243 12,13% 2 288 2,96%
GroenLinks 742 9,36% 1
Lijst Pim Fortuyn 249 2,52%
* Per 1-1-2014 opgegaan in de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân
** Per 1-1-1984 samenvoeging van Idaarderadeel, Rauwerderhem en het grootste deel van Utingeradeel. Tot 1985 heette de gemeente officieel Boornsterhem.
Bolsward Per 1-1-2011 opgegaan in Súdwest-Fryslân 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 7319 64,1% 7077 65,3% 7270 63,8% 7504 66,4% 7495 64,7% 7247 78,8% 6952 75,0%
Blanco/ongeldig 22 0,47% 5 0,11% 23 0,50% 29 0,58% 52 1,07% 44 0,77% 27 0,52%
Geldig 4672 13 4616 13 4612 13 4954 13 4801 13 5664 15 5189 15
CDA 1819 38,93% 5 1596 34,58% 4 1681 36,45% 5 1777 35,87% 5 2616 54,49% 7 2589 45,71% 6 2522 48,60% 6
PvdA 1461 31,27% 4 551 11,94% 2 794 17,22% 2 851 17,18% 2 1642 34,20% 4 2016 35,59% 5 1535 29,58% 4
Bolswards Belang 526 11,26% 2 1318 28,55% 4 1122 24,33% 3 1305 26,34% 3
VVD 449 9,61% 1 735 15,92% 2 518 11,23% 2 615 12,41% 2 543 11,31% 2 757 13,37% 2 699 13,47% 2
GroenLinks 417 8,93% 1 416 9,01% 1 497 10,78% 1 406 8,20% 1
Fryske Nasjonale Partij 302 5,33% 433 8,34% 1
Dokkum Per 1-1-1984 opgegaan in Dongeradeel 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 8313 78,1%
Blanco/ongeldig 20 0,31%
Geldig 6473 15
CDA 3158 48,79% 7
PvdA/PPR/Evangelische Volkspartij 1495 23,10% 4
VVD 804 12,42% 2
GPV/SGP/RPF 487 7,52% 1
Fryske Nasjonale Partij 401 6,19% 1
D66 128 1,98%
Doniawerstal Per 1-1-1984 opgegaan in Skarsterlân 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 4353 80,7%
Blanco/ongeldig 12 0,34%
Geldig 3500 13
CDA 1637 46,77% 6
Fryske Nasjonale Partij 602 17,20% 3
PvdA 595 17,00% 2
VVD 468 13,37% 2
Gemeentebelangen Doniawerstal 198 5,66%
Franeker Per 1-1-1984 opgegaan in Franekeradeel 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 8859 74,3%
Blanco/ongeldig 33 0,50%
Geldig 6546 15
CDA 2002 30,58% 5
PvdA 1735 26,50% 5
Franeker Belang 1179 18,01% 3
VVD 824 12,59% 2
PAF 217 3,32%
RPF/GPV 207 3,16%
Fryske Nasjonale Partij 205 3,13%
D66 177 2,70%
Franekeradeel (<1984) Per 1-1-1984 opgegaan in de nieuwe gemeente Franekeradeel 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 2836 74,9%
Blanco/ongeldig 7 0,33%
Geldig 2117 11
CDA 898 42,42% 5
PvdA 583 27,54% 3
VVD 360 17,01% 2
Fryske Nasjonale Partij 276 13,04% 1
Gaasterlân-Sleat Per 1-1-2014: De Fryske Marren 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 8014 60,7% 7910 69,1% 7770 73,2% 7284 71,4% 7039 78,6% 6814 77,5% 6512 83,9% 6310 76,7%
Blanco/ongeldig 30 0,62% 20 0,37% 4 0,07% 23 0,44% 16 0,29% 11 0,21% 59 1,08% 20 0,41%
Geldig 4831 15 5445 15 5680 15 5177 13 5514 13 5270 13 5403 13 4817 13
Fryske Nasjonale Partij 1426 29,52% 5 1342 24,65% 3 1151 20,26% 3 1225 23,66% 3 1854 33,62% 4 712 13,51% 2 499 9,24% 1 651 13,51% 2
CDA 1413 29,25% 4 1678 30,82% 5 1820 32,04% 5 1931 37,30% 5 1856 33,66% 4 2533 48,06% 6 2761 51,10% 7 2741 56,90% 7
VVD 897 18,57% 3 706 12,97% 2 1547 27,24% 4 753 14,55% 2 646 11,72% 2 602 11,42% 2 725 13,42% 2 580 12,04% 2
PvdA 743 15,38% 2 1017 18,68% 3 690 12,15% 2 707 13,66% 2 664 12,04% 2 941 17,86% 2 1062 19,66% 2 845 17,54% 2
ChristenUnie 352 7,29% 1 370 6,80% 1 472 8,31% 1
Gemeentebelangen Gaasterlân-Sleat 332 6,10% 1
RPF 374 7,22% 1 337 6,11% 1 482 9,15% 1 356 6,59% 1
D66 187 3,61%
SGP 157 2,85%
* Per 1-1-1984 samenvoeging van Gaasterland en Sloten. Tot 1985 heette de gemeente Gaasterland.
Gaasterland Per 1-1-1984 opgegaan in Gaasterlân-Sleat 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 5336 76,5%
Blanco/ongeldig 30 0,73%
Geldig 4053 13
CDA 2326 57,39% 8
PvdA 563 13,89% 2
VVD 533 13,15% 2
Fryske Nasjonale Partij 435 10,73% 1
SGP 196 4,84%
Haskerland Per 1-1-1984 opgegaan in Skarsterlân 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 11011 73,4%
Blanco/ongeldig 42 0,52%
Geldig 8042 17
CDA 3239 40,28% 7
PvdA 2422 30,12% 5
VVD 1248 15,52% 3
PPR/D66 568 7,06% 1
Fryske Nasjonale Partij 565 7,03% 1
Hemelumer Oldeferd Per 1-1-1984 opgegaan in Nijefurd 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 3471 82,4%
Blanco/ongeldig 17 0,59%
Geldig 2842 11
CDA 1489 52,39% 6
VVD 507 17,84% 2
Fryske Nasjonale Partij 409 14,39% 2
PvdA 360 12,67% 1
GPV 77 2,71%
Hennaarderadeel Per 1-1-1984 opgegaan in Littenseradiel 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 3242 81,7%
Blanco/ongeldig 8 0,30%
Geldig 2641 11
CDA 1287 48,73% 5
Fryske Nasjonale Partij 494 18,71% 2
PvdA 387 14,65% 2
VVD 359 13,59% 2
LH 114 4,32%
Hindeloopen Per 1-1-1984 opgegaan in Nijefurd 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 583 90,1%
Blanco/ongeldig 8 1,52%
Geldig 517 7
CDA 205 39,65% 3
PvdA 142 27,47% 2
Gemeentebelangen 126 24,37% 2
PPR 44 8,51%
Idaarderadeel Per 1-1-1984 opgegaan in Boarnsterhim 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 6470 81,2%
Blanco/ongeldig 17 0,32%
Geldig 5236 13
PvdA 2492 47,59% 6
VVD 1041 19,88% 3
CDA 688 13,14% 2
Fryske Nasjonale Partij 421 8,04% 1
ID'78 412 7,87% 1
CPN/PSP 182 3,48%
Lemsterland Per 1-1-2014: De Fryske Marren 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 10465 57,5% 10106 63,2% 9908 60,7% 9279 62,7% 8671 69,6% 8454 71,5% 8097 80,4% 7356 70,6%
Blanco/ongeldig 26 0,43% 9 0,14% 5 0,08% 6 0,10% 4 0,07% 13 0,21% 22 0,34% 17 0,33%
Geldig 5994 15 6378 15 6009 15 5808 15 6033 15 6034 15 6484 15 5178 15
Gemeentebelangen Lemsterland 1377 22,97% 4 1025 16,07% 3 1200 19,97% 3 549 9,45% 1 594 9,85% 2 604 10,01% 2 681 10,50% 2 298 5,76% 1
CDA 949 15,83% 3 1265 19,83% 3 1504 25,03% 4 1448 24,93% 4 1357 22,49% 3 1763 29,22% 4 1860 28,69% 5 2000 38,62% 6
Nieuwe Communistische Partij-NCPN 947 15,80% 2 1038 16,27% 3 907 15,09% 2 738 12,71% 2 900 14,92% 2
VVD 925 15,43% 2 864 13,55% 2 789 13,13% 2 729 12,55% 2 557 9,23% 1 391 6,48% 1 594 9,16% 2 635 12,26% 2
PvdA 822 13,71% 2 1446 22,67% 3 937 15,59% 2 1136 19,56% 3 961 15,93% 2 1923 31,87% 5 2204 33,99% 5 1465 28,29% 4
D66 507 8,46% 1 337 5,61% 1 350 6,03% 1 691 11,45% 2 506 8,39% 1 283 4,36% 235 4,54%
ChristenUnie 467 7,79% 1 424 6,65% 1 335 5,57% 1
D66/GroenLinks 316 4,95%
Onafhankelijke Lijst (Lijst-Leeuw) 503 8,66% 1 575 9,53% 2
RPF 355 6,11% 1 398 6,60% 1
Verbond van Communisten in Nederland NCPN 543 9,00% 1 433 6,68% 1
RPF/SGP 304 5,04% 1 289 4,46%
Fryske Nasjonale Partij 140 2,16%
CPN 545 10,53% 2
Nijefurd Per 1-1-2011 opgegaan in Súdwest-Fryslân 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 8417 70,5% 8425 67,4% 8143 70,0% 7778 74,3% 7756 80,9% 7667 87,9% 7546 82,4%
Blanco/ongeldig 15 0,25% 11 0,19% 8 0,14% 35 0,61% 27 0,43% 28 0,42% 30 0,48%
Geldig 5915 15 5664 15 5690 15 5744 15 6244 15 6715 15 6185 15
CDA 1822 30,80% 5 2087 36,85% 6 2132 37,47% 6 2584 44,99% 7 2171 34,77% 6 2458 36,60% 5 2688 43,46% 7
PvdA 1375 23,25% 3 1115 19,69% 3 1290 22,67% 3 1376 23,96% 4 915 14,65% 2 1268 20,50% 3
Fryske Nasjonale Partij 912 15,42% 2 846 14,94% 2 398 6,99% 1 220 3,52% 582 8,67% 1 985 15,93% 2
VVD 793 13,41% 2 1046 18,47% 3 789 13,87% 2 954 16,61% 2 648 10,38% 2 719 10,71% 2 820 13,26% 2
GroenLinks 611 10,33% 2 419 7,40% 1 358 6,29% 1 466 8,11% 1 768 12,30% 2
ChristenUnie 402 6,80% 1
D66 151 2,67% 323 5,68% 1 364 6,34% 1
Algemeen Ouderen Verbond/Unie55+ 400 7,03% 1
Christelijke Groepering Nijefurd CDA 1312 21,01% 3 1393 20,74% 3
Gemeentebelangen 210 3,36% 376 5,60% 1 424 6,86% 1
PvdA/PPR 1187 17,68% 3
* Per 1-1-1984 samenvoeging van Hemelumer Oldeferd, Workum, Hindeloopen en Stavoren
Oostdongeradeel Per 1-1-1984 opgegaan in Dongeradeel 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 4390 82,9%
Blanco/ongeldig 10 0,27%
Geldig 3628 13
CDA 2641 72,79% 10
PvdA 425 11,71% 2
VVD 353 9,73% 1
Fryske Nasjonale Partij 209 5,76%
Rauwerderhem Per 1-1-1984 opgegaan in Boarnsterhim 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 1996 82,1%
Blanco/ongeldig 10 0,61%
Geldig 1628 11
PvdA 492 30,22% 4
CDA 399 24,51% 3
VVD 332 20,39% 2
Fryske Nasjonale Partij 313 19,23% 2
D66 92 5,65%
Skarsterlân Per 1-1-2014: De Fryske Marren 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983/4**
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 20958 58,4% 20480 65,2% 20295 66,9% 19780 66,2% 18860 72,0% 17721 71,2% 16474 82,4% 15740 76,1%
Blanco/ongeldig 34 0,28% 41 0,31% 11 0,08% 24 0,18% 37 0,27% 58 0,46% 62 0,46% 61 0,51%
Geldig 12208 21 13309 21 13560 21 13080 21 13546 21 12551 21 13506 19 11911 19
Fryske Nasjonale Partij 4141 33,92% 7 3049 22,91% 5 2852 21,03% 4 2541 19,43% 4 2372 17,51% 4 1684 13,42% 2 1277 9,46% 2 1297 10,89% 2
CDA 3113 25,50% 6 3855 28,97% 6 4337 31,98% 7 4046 30,93% 7 4398 32,47% 7 5325 42,43% 9 5245 38,83% 8 4292 36,03% 8
PvdA 2414 19,77% 4 4240 31,86% 7 3293 24,28% 5 3369 25,76% 5 3128 23,09% 5 3997 31,85% 6 4762 35,26% 7 3764 31,60% 7
VVD 1586 12,99% 3 1476 11,09% 2 1750 12,91% 3 1826 13,96% 3 1642 12,12% 2 1545 12,31% 2 1769 13,10% 2 1606 13,48% 2
ChristenUnie 716 5,87% 1 689 5,18% 1 613 4,52% 1
SP 238 1,95%
D66 715 5,27% 1 649 4,96% 1 1447 10,68% 2
RPF/GPV 649 4,96% 1
RPF 559 4,13% 1
Gemeentebelangen 453 3,35% 221 1,86%
Progressyf Skarsterlân (D66/PPR/PSP) 497 4,17%
Evangelische Volkspartij 234 1,96%
* Per 1-1-1984 samenvoeging van Doniawerstal en Haskerland. Tot 1985 heette de gemeente officieel Scharsterland
** Herstemming in 1 stembureau op 25-1-1984. Deze werd veroorzaakt door het zonder toestemming van het hoofdstembureau openen van verzegelde pakken stembiljetten tijdens een hertelling. Als gevolg van de herstemming won de VVD een extra zetel, ten koste van de PvdA. Originele uitslag: FNP 1316 stemmen, 2 zetels; CDA 4271 stemmen, 8 zetels; PvdA 3731 stemmen, 6 zetels, VVD 1609 stemmen, 3 zetels; GB 229 stemmen, geen zetels; Progressyf Skarsterlân 508 stemmen, geen zetel; EVP 238 stemmen, geen zetel.
Sloten Per 1-1-1984 opgegaan in Gaasterlân-Sleat 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 444 89,4%
Blanco/ongeldig 4 1,01%
Geldig 393 7
CDA 164 41,73% 3
Fryske Nasjonale Partij 117 29,77% 2
PvdA 57 14,50% 1
Gemeentebelangen 55 13,99% 1
Sneek Per 1-1-2011 opgegaan in Súdwest-Fryslân 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 25380 61,4% 24676 56,8% 23289 55,8% 22640 63,0% 22479 63,1% 21895 75,7% 20198 69,3%
Blanco/ongeldig 44 0,28% 32 0,23% 25 0,19% 20 0,14% 44 0,31% 71 0,43% 58 0,41%
Geldig 15527 23 13978 23 12966 23 14241 21 14146 21 16507 21 13947 21
PvdA 4891 31,50% 8 3851 27,55% 7 3805 29,35% 7 3377 23,71% 5 5057 35,75% 8 5946 36,02% 8 4209 30,18% 7
CDA 3141 20,23% 5 3670 26,26% 6 3601 27,77% 7 3739 26,26% 6 5241 37,05% 8 5580 33,80% 8 4868 34,90% 8
SP 2051 13,21% 3
VVD 1736 11,18% 3 2164 15,48% 3 2128 16,41% 4 1820 12,78% 3 1742 12,31% 2 2328 14,10% 3 2339 16,77% 4
Fryske Nasjonale Partij 1311 8,44% 2 1741 12,46% 3 1521 11,73% 2 1540 10,81% 2 785 5,55% 1 1211 7,34% 1 667 4,78% 1
GroenLinks 1040 6,70% 1 1107 7,92% 2 1204 9,29% 2 1204 8,45% 2 1321 9,34% 2
ChristenUnie 963 6,20% 1 784 5,61% 1
D66 394 2,54% 661 4,73% 1 707 5,45% 1 2164 15,20% 3 583 4,18%
PSP'92 397 2,79%
Progressief Akkoord 1102 6,68% 1
Verbond van Communisten in Nederland 340 2,06%
CPN/PSP 593 4,25% 1
PPR 507 3,64%
GPV 181 1,30%
Stavoren Per 1-1-1984 opgegaan in Nijefurd 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 673 85,4%
Blanco/ongeldig 3 0,52%
Geldig 572 7
CDA 251 43,88% 3
PvdA 199 34,79% 2
Gemeentebelangen 122 21,33% 2
Utingeradeel Per 1-1-1984 opgegaan in Boarnsterhim 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 3875 81,8%
Blanco/ongeldig 11 0,35%
Geldig 3159 11
PvdA 1365 43,21% 5
CDA 683 21,62% 3
VVD 649 20,54% 2
Fryske Nasjonale Partij 362 11,46% 1
D66 100 3,17%
Westdongeradeel Per 1-1-1984 opgegaan in Dongeradeel 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 4198 79,0%
Blanco/ongeldig 24 0,72%
Geldig 3293 13
CDA 1855 56,33% 7
PvdA 624 18,95% 2
VVD 411 12,48% 2
Fryske Nasjonale Partij 203 6,16% 1
Progressief Westdongeradeel 200 6,07% 1
Workum Per 1-1-1984 opgegaan in Nijefurd 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 3102 80,8%
Blanco/ongeldig 8 0,32%
Geldig 2499 11
CDA 1068 42,74% 5
VVD 478 19,13% 2
Fryske Nasjonale Partij 394 15,77% 2
PvdA 371 14,85% 1
Gemeentebelangen Workum 188 7,52% 1
Wûnseradiel Per 1-1-2011 opgegaan in Súdwest-Fryslân 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 8883 66,7% 8844 69,4% 8626 70,3% 8367 72,1% 8229 73,5% 8216 84,1% 8109 79,3%
Blanco/ongeldig 14 0,24% 7 0,11% 18 0,30% 40 0,66% 26 0,43% 40 0,58% 34 0,53%
Geldig 5907 15 6128 15 6048 15 5989 15 6024 15 6867 15 6395 15
CDA 1951 33,03% 5 1996 32,57% 5 1781 29,45% 4 2214 36,97% 6 2742 45,52% 7 3085 44,93% 7 3012 47,10% 7
PvdA 1658 28,07% 4 1083 17,67% 3 1133 18,73% 3 1363 22,76% 3 2045 33,95% 5 2324 33,84% 5 1872 29,27% 5
Progressief Wûnseradiel 891 15,08% 2
VVD 704 11,92% 2 941 15,36% 2 1000 16,53% 3 700 11,69% 2 705 11,70% 2 890 12,96% 2 947 14,81% 2
Fryske Nasjonale Partij 703 11,90% 2 545 8,89% 1 587 9,71% 1 811 13,54% 2 422 7,01% 1 405 5,90% 1 460 7,19% 1
D66 872 14,23% 2 865 14,30% 2 570 9,52% 2 163 2,37%
GroenLinks 691 11,28% 2 682 11,28% 2 260 4,34%
Vrouwenpartij 71 1,19%
GPV 110 1,83% 104 1,63%
* Tot 1987 heette de gemeente Wonseradeel
Wymbritseradeel (<1984) Per 1-1-1984 opgegaan in Wymbritseradiel 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 8141 79,0%
Blanco/ongeldig 12 0,19%
Geldig 6417 15
CDA 3562 55,51% 8
PvdA 736 11,47% 2
VVD 694 10,82% 2
Fryske Nasjonale Partij 662 10,32% 2
Gemeentebelangen 648 10,10% 1
D66 115 1,79%
Wymbritseradiel Per 1-1-2011 opgegaan in Súdwest-Fryslân 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 12002 67,9% 11809 70,5% 11365 67,4% 10844 72,7% 10549 74,2% 10114 83,1% 9724 76,4%
Blanco/ongeldig 28 0,34% 9 0,11% 11 0,14% 7 0,09% 8 0,10% 33 0,39% 39 0,53%
Geldig 8116 17 8312 17 7647 17 7876 17 7817 15 8376 15 7389 15
CDA 2128 26,22% 4 2627 31,60% 5 3050 39,88% 7 2953 37,49% 6 3757 48,06% 7 4292 51,24% 8 3806 51,51% 8
Fryske Nasjonale Partij 1827 22,51% 4 1233 14,83% 3 1292 16,90% 3 1247 15,83% 2 1044 13,36% 2 973 11,62% 2 988 13,37% 2
Gemeente Belangen Wymbritseradiel 1663 20,49% 4 2699 32,47% 6 1353 17,69% 3 1363 17,31% 2 1189 15,21% 2 978 11,68% 2 654 8,85% 1
PvdA 1459 17,98% 3 822 9,89% 2 1003 13,12% 2 918 11,66% 2 1254 16,04% 3 1349 16,11% 2 1234 16,70% 3
VVD 616 7,59% 1 611 7,35% 1 759 9,93% 2 922 11,71% 2 573 7,33% 1 784 9,36% 1 707 9,57% 1
ChristenUnie 423 5,21% 1 320 3,85%
D66 190 2,48% 473 6,01% 1
* Per 1-1-1984 samenvoeging van de oude gemeente Wymbritseradeel met IJlst. Tot 1986 heette de gemeente Wymbritseradeel.
IJlst Per 1-1-1984 opgegaan in Wymbritseradiel 1982
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 1895 78,3%
Blanco/ongeldig 6 0,40%
Geldig 1477 7
CDA 765 51,79% 4
PvdA 375 25,39% 2
Gemeentebelangen 262 17,74% 1
D66 75 5,08%